Kasowy PIT – planowane zmiany od II kwartału 2024 roku
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Kasowy PIT – planowane zmiany od II kwartału 2024 roku

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów przedstawiono opis projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

W drugim kwartale 2024 roku planowane jest wprowadzenie tzw. kasowego PIT, czyli zmiana sposobu rozliczania podatku dochodowego przez osoby prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów celem regulacji jest wsparcie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

 

Aktualnie dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych stosowany jest memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Przychód z działalności stanowią bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Co do zasady  zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który dokonał sprzedaży towarów lub usług ma obowiązek odprowadzić podatek od dochodu niezależnie od tego czy otrzymał już należną mu zapłatę czy jeszcze jej nie otrzymał.

Przedsiębiorców obowiązuje również analogiczny memoriałowy sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów, co oznacza że przy ustalaniu dochodu podatnicy stosujący jako formę opodatkowania skalę podatkową lun podatek liniowy przy ustalaniu dochodu do opodatkowania mają prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały jeszcze faktycznie zapłacone.

Po wprowadzeniu zmian część przedsiębiorców ma zyskać możliwość dokonania wyboru pomiędzy metodą memoriałową a kasową dla celów rozliczenia podatku dochodowego.

Kasowy PIT ma mieć zatem charakter dobrowolny, a stosowanie metody kasowej wiąże się z zapłatą podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta za sprzedany towar bądź wykonaną usługę.

 

Załóż darmowe konto
  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Kasowy PIT – zasady rozliczenia

  Po wprowadzeniu zmian w przepisach przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach będą mieli możliwość wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, czyli tzw. kasowego PIT.

  Stosując kasową metodę rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek będzie opłacany dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę,  analogicznie koszty uzyskania przychodów będą potrącane w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę.

  Trzeba mieć na uwadze, że wybór kasowego PIT w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta, stanowi jedynie odroczenie płatności.

  Jeżeli bowiem kontrahent nie dokona płatności, to po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży będzie obowiązany rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.

   

  Dla kogo kasowy PIT?

  Kasowy PIT będzie możliwy do stosowania przez podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz podatników opłacających od przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Możliwość wyboru kasowego PIT dla celów rozliczenia podatku dochodowego będzie dostępna dla przedsiębiorców wykonujących działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

  Metoda kasowa rozliczenia przychodów i kosztów w działalności gospodarczej nie będzie dopuszczalna w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że kasowa metoda rozliczenia przychodów i kosztów będzie miała zastosowanie wyłącznie do transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, czyli wówczas gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca.

   

  Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.