Podręczniki 360 Księgowość

Zalecamy używanie przeglądarki Google Chrome w celu uniknięcia błędów w działaniu programu!

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o programie 360 Księgowość, wybierz zagadnienie, które Cię interesuje.

 Podręczniki

Książka Przychodów i Rozchodów

Pełna Księgowość

Zanim Zaczniesz Księgowość  Pierwsze Kroki Pierwsze Kroki
Skrócona Instrukcja Obsługi  Prowadzenie KPiR Prowadzenie Pełnej Księgowości
Użytkownicy Zmiana głównego użytkownika firmy
Bilans Otwarcia
Wartości początkowe Bilans Otwarcia
Wystawianie Faktur Sprzedaży  Przychody Sprzedaż
Szablon fv Sprzedaży! Nowy szablon faktury sprzedaży 
Bank i Kasa  Płatności Płatności 
Wprowadzanie Faktur Zakupu  Wydatki Zakupy
Biała Lista Status podatnika VAT – Biała Lista
Środki Trwałe i Amortyzacja  Środki Trwałe Środki Trwałe
Towary  Magazyn Magazyn
Artykuły Artykuły Artykuły
Ustawienia  Ustawienia Ustawienia
Urząd Skarbowy  Deklaracja VAT i plik JPK Deklaracja VAT i plik JPK
ZUS Przedsiębiorcy Ustawienia ZUS
PIT Przedsiębiorcy Ustawienia PIT
Działy   Co to są Działy?
Projekty i Centra Kosztów Co to są Projekty i Centra Kosztów? Co to są Projekty i Centra Kosztów?
RMK Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów
Rozliczenie kosztu zakupu na pozycję magazynową Podział kosztów Podział kosztów
Deklaracja VAT – stawki Stawki VAT i ich zastosowanie
Wysyłka bezpośrednia Ustawienia wysyłki bezpośredniej za pomocą podpisu elektronicznego 
Konfiguracja certyfikatu kart kryptograficznych Instrukcja konfiguracji certyfikatów
Przedpłaty i rozliczenie Rozliczenie przedpłaty z fakturą
E- Sprawozdanie  Sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej – JPK

System Informacji Podatkowej – skorzystaj aby uzyskać więcej informacji podatkowych.

Dodatkowo warto zapoznać się z poniższymi instrukcjami obsługi:

 Instrukcje dodatkowe

Książka Przychodów i Rozchodów

Pełna Księgowość

Kapitał Początkowy – wprowadzenie Kapitał Początkowy
Podatek CIT Księgowanie zaliczek na podatek CIT
Sprzedaż paragonowa Sprzedaż z Kasy Fiskalnej
Faktura Korygująca Sprzedaż Korekta Sprzedaży
Faktura Korygująca Zakup Korekta Zakupu
Faktura Zaliczkowa Sprzedaż Instrukcja ZS Instrukcja ZS
Faktura Zaliczkowa Zakup Instrukcja ZZ Instrukcja ZZ
Koszty samochodu – zmiany 2019 75% i 20% koszty samochodu
Transakcje Walutowe Instrukcja Instrukcja
Faktury zakupu usług z Unii Instrukcja
Faktury zakupu towarów z Unii Instrukcja Instrukcja
Zakup towaru – Odprawa Celna (import) Instrukcja Instrukcja
Zakup z Importu – Odprawa w UE Instrukcja Instrukcja

Masz pytanie, nie możesz znaleźć dodatkowych informacji, napisz do naszego działu wsparcia na adres: pomoc@360ksiegowosc.pl.

Dla wszystkich osób zainteresowanych integracją 360 Księgowość z własnym oprogramowaniem poprzez API udostępniamy dokumentację:

Więcej o programie 360 Księgowość:

Wolisz informacje zawarte w formie kompaktowej? Polecamy rozpocząć lekturę od Skróconej Instrukcji Obsługi, dostępnej tutaj.

Jeżeli będziesz miał/a jakiekolwiek pytania lub szukał/a porady, prosimy o kontakt!