JPK CIT i JPK ST - planowane zmiany od 2025 roku
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

JPK CIT i JPK ST – planowane zmiany od 2025 roku

Dużo zmian w przedsiębiorczości ma nastąpić w drugiej połowie roku bieżącego oraz 2025. Zmiana w składce zdrowotnej, wakacje ZUS czy nowelizacja JPK CIT, w tym wprowadzenie JPK ST.

Dzisiaj zajmiemy się tymi ostatnimi planami. Przedsiębiorcy już teraz powinni się tym zainteresować, bowiem nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku. Zmiany oznaczają zwiększenie możliwości kontrolnych urzędów skarbowych.

Na celowniku natomiast są w szczególności przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość, tj. tą w postaci ksiąg rachunkowych.

 

JPK CIT i JPK ST – jeszcze nie wszystko ustalone

Ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji dowiadujemy się, iż ministerstwo finansów pracuje nad nową wersją rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379367).

Wprowadzone mają zostać nowe struktury JPK KR (zwanego potocznie JPK CIT) oraz JPK ST. Zmiany przeszły już etap konsultacji publicznych i od 27 lutego br. są w fazie opiniowania.

Ministerstwo informuje, że w wyniku konsultacji w zakresie pierwszej wersji struktury logicznej JPK_KR, które odbyły się 1 marca 2024 roku oraz zgłoszonych w trakcie ich trwania uwag, przedmiotem kolejnych  konsultacji są wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowa wyodrębniona (z pierwotnie proponowanej struktury JPK_KR) struktura JPK_ST.

Powyższe wynika z obowiązku, jaki został wprowadzony przez Polski Ład. Do ustawy o CIT dodano wówczas art. 9 ust. 1c, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

 

Załóż darmowe konto w 360 Księgowość i nie obawiaj się zmian w prawie

 

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  JPK CIT – co to będzie?

  Na podstawie wspomnianego art. 9 ust. 1c ustawy o CIT podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą zobligowani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych, tj. w wersji elektronicznej oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu po zakończeniu roku podatkowego. Nowy obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych organom podatkowym będzie oparty o aktualną formę JPK-KR.

  Resort finansów zamierza wprowadzić zmianę struktury logicznej JPK_KR poprzez rozszerzenie jej o dodatkowe elementy.

  Nowelizacja ma na celu zwiększenie kontroli organów skarbowych nad podatnikami dzięki obowiązkowi tych drugich raportowania szczegółowych danych związanych z zapisami księgowymi (wyników bilansowego i podatkowego).

  Rozporządzenie obliguje podatników do uzupełnienia ksiąg podatkowych między innymi o:

  • dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika, czyli przede wszystkim NIP, a jeśli kontrahent jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w danych identyfikacyjnych podatnik powinien również uwzględnić nazwisko i pierwsze imię tego kontrahenta;
  • numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), jeżeli został nadany;
  • znaczniki identyfikujące konta rachunkowe;
  • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w tym: określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji, numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym;
  • wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek – chodzi tu o obowiązek wskazania:

  – kosztów podatkowych niebędących kosztem bilansowym,

  – kosztów bilansowych niebędących kosztem podatkowym,

  – przychodów podatkowych niebędących przychodem bilansowym,

  – przychodów bilansowych niebędących przychodem podatkowym,

  – przychodów niepodlegających opodatkowaniu,

  – kosztów związanych z przychodami niepodlegającymi opodatkowaniu,

  – dochodów wolnych od podatku.

   

  Kto i kiedy zostanie objęty nowym obowiązkiem?

  Mimo iż zmiany wchodzą wraz z dniem 1 stycznia 2025 roku, to nie wszyscy podatnicy CIT będą wówczas zobowiązani do przesyłania JPK CIT.

  Harmonogram wdrożenia omawianego obowiązku będzie wyglądał następująco:

  • 31 grudnia 2024 roku — dla dużych podatników CIT, tj. podmiotów, które w poprzednim roku podatkowym lub obrotowym uzyskały przychody przekraczające równowartość 50 mln euro oraz dla podatkowych grup kapitałowych;
  • 31 grudnia 2025 roku — dla pozostałych płatników CIT i PIT zobowiązanych do składania JPK_VAT;
  • 31 grudnia 2026 roku — dla wszystkich pozostałych podatników CIT.

   

  Jednocześnie powyższe nie obejmie podatników:

  • prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów;
  • zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o CIT, z wyłączeniem fundacji rodzinnych;
  • o których mowa w art. 27a – chodzi o podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 o PIT.

  360 księgowość

   

  JPK ST – co to?

  JPK ST ma stanowić całkowicie nową strukturę, wyodrębnioną z JPK_KR, która będzie zawierała wzór struktury logicznej w zakresie środków trwałych:

  • dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, oraz
  • dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

   

  Jak czytamy w rozporządzeniu, podatnicy po zakończeniu roku podatkowego będą obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

   

  JPK CIT i JPK ST – duże wyzwanie dla przedsiębiorców

  Wprowadzenie JPK KR i JPK ST dla wielu firm będzie stanowiło nie lada wyzwanie. W końcu chodzi tu o zmiany nie tylko na poziomie wiedzy podatkowo – księgowej, ale również tej technologicznej.

  Samo przyswojenie nowych przepisów nie wystarczy. Przedsiębiorcy muszą bowiem dostosować swoje systemy do nowych wymogów.

  Prowadzenie księgowości od przyszłego roku będzie musiało odbywać się całkowicie w formie elektronicznej i to w taki sposób, aby możliwym, łatwym i szybkim było generowanie odpowiednich plików kontrolnych.

  Stąd też nie jest zalecane pozostawienie wszystkiego na ostatnią chwilę. Może się bowiem okazać, że czasu zostanie za mało na przebudowę systemów, a uchybienia terminom składania plików JPK może okazać się bardzo kosztowne.

   

  Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego

   


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.