Zwolnienie z VAT – limity na 2025
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Zwolnienie z VAT – limity na 2025

Zwolnienie z VAT to duże ułatwienie dla drobnych przedsiębiorców.

Brak konieczności doliczania podatku do sprzedawanych towarów lub świadczonych usług, daje sporą przewagę na rynku.

W końcu to konsument ostatecznie płaci ten podatek, a produkt bez VAT jest przecież tańszy. Ta preferencja nie jest jednak dla wszystkich. Jedynie wybrana grupa podatników może z niej skorzystać.

Zdaje się, że od roku 2025 grono przedsiębiorców nievatowców będzie miało szansę się powiększyć. Jakie są plany na przyszły rok w tym temacie?

 

Zwolnienie z VAT – jak to wygląda obecnie?

Wczytując się w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, dowiadujemy się, iż zwalnia się z podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający z omawianych preferencji podatkowych, sprzedaż mogą dokumentować rachunkami lub fakturami bez VAT.

 

Przy wyliczaniu wielkości sprzedaży, trzeba pamiętać, że nie wlicza się do niej:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 2. sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
 3. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Ważne! Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę limitu, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przedsiębiorca przekroczył tę kwotę.

 

Czy zwolnienie z VAT przysługuje nowym przedsiębiorcom?

We wcześniejszym akapicie pisałem, iż zwolnieniu podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Mogłoby to oznaczać, że przedsiębiorca może zostać zwolniony z VAT, dopiero w drugim roku prowadzenia działalności. Na szczęście prawodawca zdecydował inaczej — preferencja jest przeznaczona również dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie biznesu. W takim wypadku powyższy limit sprzedaży liczony jest w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Limit ten oblicza się zgodnie ze wzorem:

 

Wysokości limitu x razy liczba dni, w których prowadzona będzie działalność / liczbę dni w roku podatkowym.

 

Dla przykładu: Przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność w dniu 1 lipca, będzie mógł skorzystać z następującego limitu zwolnienia: 200 000 * 184 / 365 = 100 821,92 zł.

 

Załóż konto w 360 Księgowość, aby rozliczać firmę bezproblemowo i szybko

 

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Czy zwolnienie jest obowiązkowe?

  Wspomniany przepis art. 113 ustawy o VAT w dalszej swojej części wskazuje, iż zwolnienie z VAT jest jedynie uprawnieniem, a nie obowiązkiem.

  A zatem każdy podatnik, który spełnia warunki zwolnienia, może, ale nie musi z niego korzystać. Dodatkowo nievatowiec w każdej chwili może zdecydować się na rozpoczęcie rozliczania się z podatku od towarów i usług.

  Aby tego dokonać, należy zgłosić się do naczelnika urzędu skarbowego z odpowiednim pismem.

   

  Zwolnienie z VAT – jak będzie wyglądało w 2025 roku?

  Zmiana, jaka ma nastąpić w dniu 1 stycznia 2025 roku, to zwiększenie omawianego limitu pozwalającego drobnym przedsiębiorcom na zwolnienie z podatku od towarów i usług. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, limit ma zostać zwiększony do 240 000 zł.

  Mimo iż jest to krok w dobrą stronę, gdyż pozwoli na zwiększenie się grona przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT, to trzeba jednak pamiętać, że przy 40 proc. inflacji w skali ostatnich 3 lat, to planowana podwyżka o 40 tys. w skali roku, jakoś szczególnie nie zachwyca.

   

  Kto nie skorzysta ze zwolnienia?

  Prócz zwiększenia limitu, MF nie zamierza w inny sposób nowelizować omawianego przepisu. A to oznacza, że aktualne wyłączenia będą obowiązywały również w roku 2025.

  Przepis art. 113 w ust. 13 określa katalog podatników, którzy nawet posiadając przychody nieprzekraczające 200 tys. zł (w 2025 roku – 240 000 zł) nie będą mogli skorzystać z preferencji.

   

  Zwolnień z VAT nie stosuje się do podatników:

  1. dokonujących dostaw:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

   

  • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
   1. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
   2. terenów budowlanych,
   3. nowych środków transportu,
   4. następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
   1. hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
  • pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU ex 45.4);
  1. Świadczących usługi:
   1. prawnicze,
   2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
   3. jubilerskie,
   4. ściągania długów, w tym factoringu;

  3. Nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

   

  Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego

   


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.