Wynagrodzenia w KPiR (Księdze Przychodów i Rozchodów)

Wynagrodzenia w KPIR

Praca na etacie to najpopularniejsza forma zatrudnienia gwarantująca zasiłek na wypadek choroby lub macierzyństwa, płatny urlop oraz szereg innych świadczeń pracowniczych. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony dodatkowo daje poczucie stabilności w pracy. Zatrudniasz pracowników lub planujesz znaleźć osoby, które pomogą Ci w prowadzeniu biznesu? Dowiedz się jak księgować koszt wynagrodzeń w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Przedsiębiorca chcący zatrudnić pracownika powinien przed podjęciem ostatecznej decyzji dokonać stosownych przeliczeń i sprawdzić jaki będzie całkowity koszt zatrudnienia. Kwota, którą finalnie otrzymuje pracownik to tylko część zobowiązań, które musi ponieść pracodawca.

Na całkowity koszt zatrudnienia składa się bowiem wynagrodzenie brutto i składki finansowane za pracownika po stornie pracodawcy. Z wynagrodzenia brutto natomiast potrącane są składki finansowane przez pracownika i zaliczka na podatek dochodowy. Oznacza to, że etat wiąże się z koniecznością ponoszenia wielu dodatkowych kosztów, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Alternatywą umowy o pracę może być umowa o współpracę (samozatrudnienie), umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Trzeba jednak mieć na uwadze, że o rodzaju umowy decyduje charakter współpracy, a nie wola stron.

Kiedy wynagrodzenie stanowi koszt?

Kosztem uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy o pracę jest kwota brutto wynagrodzenia oraz wartość składek ZUS finansowanych przez pracodawcę.

Trzeba mieć na uwadze, że należności z tytułu umowy o pracę mogą stanowić koszt uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu, za który są należne tylko wówczas, gdy wynagrodzenie zostanie terminowo wypłacone (postawione do dyspozycji). Termin wypłaty wynagrodzenia wynika z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przeciwnym wypadku, czyli w sytuacji gdy przedsiębiorca wypłaci wynagrodzenie z opóźnieniem, będzie mógł ująć w KPiR wydatek z nim związany dopiero w dacie faktycznej wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.

Dowiedz się więcej na temat ustalania wysokości składek i ich rozliczenia tutaj.

Jak księgować wynagrodzenia w KPiR

Zgodnie z przepisami w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów oddzielnie ujmujemy wynagrodzenie brutto, a oddzielnie składki w części finansowanej przez pracodawcę. Kwotę brutto wynagrodzenia księgujemy w kolumnie 12 Wynagrodzenia w gotówce i w naturze, a składki za pracownika, które opłaca pracodawca wykazujemy w kolumnie 13 Pozostałe wydatki.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.