Sprzedaż paragonowa w programie 360 Księgowość
360 Księgowość

Sprzedaż paragonowa

W 360 Księgowość możesz zarejestrować sprzedaż z kasy fiskalnej.

Dla Pełnej Księgowości wybieramy Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży > Nowy dokument

Dla KPiR wybieramy Przychody > Sprzedaż i Wystawianie faktur > Nowy dokument. Jako kontrahenta dodajemy klienta o nazwie Kasa Fiskalna. Tutaj należy zaznaczyć opcję „Osoba fizyczna”.

Klikamy Zapisz. Następnie dodajemy nowy dokument sprzedaży. W prawym górnym rogu z listy rozwijalnej Dokument wybieramy Paragon.

W kolejnym kroku uzupełniamy pozostałe dane na podstawie raportu z kasy fiskalnej, z podziałem na stawki VAT.

Jeżeli podczas wprowadzania raportu z kasy fiskalnej pojawią się różnice groszowe, wtedy należy zaznaczyć opcję Ceny brutto oraz w kolumnie Cena brutto wprowadzić wartość brutto z raportu. Wartości powinny być zgodne. Zapisujemy.

Uwaga

Jeżeli do paragonów wystawianych w ciągu miesiąca, wystawiano faktury w systemie, to od raportu miesięcznego należy sumę tych faktur odjąć i wprowadzić tylko sprzedaż dotyczącą paragonów.

Poprawność księgowania można sprawdzić poprzez kliknięcie guzika Transakcja w górnym prawym rogu – dla Pełnej Księgowości.

W przypadku KPiR zapis można sprawdzić poprzez przejście do menu Ewidencje > KPiR i wygenerowanie raportu.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.