Działalność sezonowa – co należy o niej wiedzieć?
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Działalność sezonowa – co należy o niej wiedzieć?

Wiele biznesów uzależniona jest od zjawisk zewnętrznych, w szczególności od pory roku i pogody.

Działalność sezonowa, bo właśnie o niej będzie mowa, prowadzona jest jedynie przez kilka miesięcy w roku.

Takie ograniczenie czasowe przekłada się na zdolność zarobkową przedsiębiorców, a także możliwości opłacania różnych danin na rzecz Państwa. Jak zatem przygotować się do tego rodzaju działalności, aby była ona opłacalna?

 

Działalność sezonowa – czy to oddzielny rodzaj działalności gospodarczej?

Co do zasady, działalność sezonowa, z punktu widzenia prawa, niczym nie odbiega od standardowej działalności gospodarczej. W praktyce jednak różni ją to, że jest ona prowadzona jedynie przez określoną część roku.

Takie ograniczenie czasowe wynika z branży, w której jest prowadzona. Działalność ta jest bowiem uzależniona od sezonu, kiedy popyt na dane towary lub usługi jest największy.

Duże znaczenie ma również miejsce.

W sezonie letnim sprzedawcy lodów najlepiej zarabiają w miejscach turystycznych, takich jak miejscowości nadmorskie czy te leżące w pobliżu jezior. Zimą natomiast sprzedaż pamiątek będzie miała największy sens w miejscowościach górskich.

Rodzajów działalności sezonowej jest naprawdę dużo. Najczęściej jest ona jednak związana z gastronomią, turystyką i sportem. Zaczynając od budek z goframi, hot-dogami czy galanterią i biżuterią, kończąc na szkoleniach z nurkowania czy kitesurfingu.

Tym, co łączy te wszystkie aktywności, jest fakt, że mogą być prowadzone jedynie przez kilka miesięcy w roku. Oczywiście nikt nie zabroni prowadzenia firmy tego typu przez cały rok, jednak ciężko wyobrazić sobie kogoś, kto chciałby sprzedawać kukurydzę nad polskim morzem w listopadzie. Byłoby to po prostu nieopłacalne.

 

Tak czy inaczej, prowadząc działalność potrzebujemy także odpowiedniego narzędzia dla naszej księgowości. Program księgowy online to wygodne rozwiązanie, którego możemy używać będąc w różnych miejscach.

 

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

   

  Działalność sezonowa a działalność nieewidencjonowana

  Działalność sezonowa może być biznesem o niewielkich rozmiarach. Dana osoba, chcąc sobie dorobić, decyduje się na malutkie przedsięwzięcie, typu sprzedaż lemoniady czy kwiatów ze swojego ogródka.

  W takim wypadku może ona skorzystać z instytucji, jaką jest działalność nieewidencjonowana. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, które nie traktują swojej działalności jako głównego źródła utrzymania, a jako aktywność poboczną. Dzięki niej można również wypróbować swój pomysł na biznes.

  Dlaczego działalność nieewidencjonowana jest również nazywana działalnością na próbę? Bowiem nie wiąże się ona z koniecznością rejestracji przedsiębiorstwa oraz koniecznością odprowadzania składek ZUS.

  Próbujący nic nie traci, a jeżeli mu nie pójdzie, może po prostu zaprzestać swojej aktywności.

  Jak dobrze wiemy, działalnością gospodarczą – zgodnie z Prawem przedsiębiorców — jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

  Działalność nieewidencjonowana nie stanowi natomiast działalności gospodarczej. Osoba ją wykonująca nie jest przedsiębiorcą i nie spoczywają na niej obowiązki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.

  Jakie przesłanki należy zatem spełnić, aby móc wykonywać ten rodzaj „przedsiębiorczości”? Przede wszystkim trzeba być osobą fizyczną. Spółka osobowa czy kapitałowa siłą rzeczy nie może prowadzić tego rodzaju działalności.

  Przychód nie może przekraczać w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2024 roku jest to 3181,50 zł, zaś od lipca 3225,00 zł). Ostatnim wymogiem jest, aby osoba, która podjęła się tej działalności, w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej w rozumieniu Prawa przedsiębiorców.

   

  Ważne! Powyżej mowa jest o przychodzie, czyli kwotach brutto, nie netto.

   

  Dopóki zatem przedsiębiorca będzie generował przychód poniżej wspomnianego wyżej limitu, nie musi on rejestrować swojej aktywności w żadnych rejestrze.

  Jeżeli jednak przychód ten przekroczył w danym miesiącu wysokość graniczną, działalność nieewidencjonowana staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

  Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie rzeczonego progu przychodowego.

   

  Działalność sezonowa i gospodarcza

  Przechodząc do działalności sezonowych związanych z wyższymi obrotami, tym co jest niezbędne w ich prowadzeniu to rejestracja firmy. Jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, musi prowadzić zwykłą, tradycyjną działalność gospodarczą.

  Nie ma więc możliwości prowadzenia biznesu, nawet tego sezonowego, bez niezbędnego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

  Z racji tego, że prowadzenie spółki wymaga tak wielu formalności przy jej zakładaniu i zarządzaniu, jest to forma zupełnie nieprzystająca do działalności sezonowej. Omawiany rodzaj biznesu zaleca się zatem, aby był prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

  Aby móc prowadzić taką firmę, należy zarejestrować się w CEIDG. Można tego dokonać w urzędzie miasta lub gminy, bądź też online na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.

  Organ otrzymując wniosek rejestracyjny, nadaje przedsiębiorcy numer REGON oraz przesyła jego dane do Urzędu Skarbowego i ZUS.

  Założenie własnej firmy, mimo że bardzo satysfakcjonujące, wiąże się z trzema nieprzyjemnościami, tj. obowiązkiem opłacania podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz składek ZUS.

  To, jak duże obciążenia zostaną nałożone na przedsiębiorcę, zależy od wielu czynników. Oczywiście poza wysokością przychodu będzie to forma opodatkowania oraz stawki VAT nałożone na konkretne towary i usługi.

  Na osłodę dodam, że nowe firmy mogą liczyć na preferencyjne traktowanie ze strony Zakładu Ubezpieczeń.

  Przez pierwsze lata działalności nie muszą one bowiem uiszczać składek w standardowych wysokościach. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Zmiana formy opodatkowania – kiedy warto o tym pomyśleć?

   

  Działalność sezonowa – należy pamiętać o pozwoleniach

  Działalność sezonowa to najczęściej biznes gastronomiczny i rozrywkowy. Taki rodzaj aktywności niekiedy wiąże się z obowiązkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń.

  Oprócz oczywiście obowiązku zarejestrowania firmy, taki punkt gastronomiczny wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń sanepidowskich.

  Zgody na prowadzenie działalności związanej z żywieniem wydaje Państwowy Inspektorat Sanitarny.

  Często serwowanie posiłków idzie w parze ze sprzedażą napojów alkoholowych. Aby to jednak było możliwe, przedsiębiorca potrzebuje koncesji na sprzedaż alkoholu. Tego rodzaju pozwolenia wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

  Sprzedaż alkoholu bez koncesji jest nielegalne, zatem należy o niej pomyśleć już zawczasu.  

  Dodatkowo, jeżeli sprzedaż ma być prowadzona w formie budki, kramu lub stoiska, należy uzyskać stosowne pozwolenie np. na rozstawienie się na określonym placu targowym, chodniku czy deptaku.

  Na koniec warto wskazać, że sprzedaż, która rocznie przekracza 20 tys. zł, jest obwarowana obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Wiąże się to z kosztem około 1-2 tys. zł (część można odliczyć).

   

  Zawieszenie działalności sezonowej

  Kończy się sezon, kończy się również praca. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie skorzystał z działalności nieewidencjonowanej, w dalszym ciągu musi rozliczać się z ZUS (nie zarabia, więc nie płaci PIT i VAT). Czy można uniknąć takiej sytuacji? Tak, wystarczy zawiesić działalność gospodarczą.

  Zawiesić działalność można z dowolnego powodu. Nie ma tutaj również limitów tej czynności. Jest jednak kilka ograniczeń. Po pierwsze, minimalny okres zawieszenia może trwać 30 dni, a maksymalny 2 lata.

  Dodatkowo zawiesić firmy nie mogą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników.

  Po dokonaniu zawieszenia przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS oraz składania deklaracji VAT i ZUS. Przedsiębiorca w tym czasie nie może jednak prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu przychodów.

  Może jednak podejmować czynności mające na celu zabezpieczenie lub zapewnienie innego źródła przychodu, a także pobierać dochód, o ile został on wypracowany przed zawieszeniem.

   

  Więcej na temat zawieszenia działalności pisaliśmy już w artykule: Likwidacja działalności gospodarczej czy jej zawieszenie

   

  Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego

   


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.