Jakie są formalności przy rozszerzeniu działalności gospodarczej
Jakub Chmielecki - Główny Księgowy. Autor porad dla przedsiębiorców. Współpracuje z wieloma biurami rachunkowymi.

Jakie są formalności przy rozszerzeniu działalności gospodarczej

Jakie formalności wiążą się z rozszerzeniem działalności? Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Rozszerzenie działalności to tylko z pozoru trudne zadanie. Związane z tym formalności są proste.

A co z kosztami? W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dodatkowe koszty występują tylko przy zakupie kasy fiskalnej.

Nieco inaczej będzie w przypadku spółek z o.o. Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Wszelkie zmiany dotyczące klasyfikacji działalności związane z kodami PKD trzeba zgłosić w ciągu 7 dni.

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność jest to bezpłatne i nowe kody można dodawać bez żadnych ograniczeń.

Natomiast zmiana zakresu działalności spółki z o.o. wiąże się z kosztami wpisu do KRS nowych kodów PKD. W niektórych przypadkach może to też wiązać się ze zmianą umowy spółki, co rodzi dodatkowe koszty w postaci opłaty u notariusza.

Będzie tak wtedy, gdy spółka zmieni rodzaj przeważającego rodzaju działalności lub zdecyduje się na takie rozszerzenie zakresu działalności, które nie było wcześniej ujęte w umowie spółki.

Ale jeśli spółka podejmie nową działalność, która mieści się w ramach polskiej klasyfikacji działalności uwidocznionej w KRS takiej spółki, to nie ma potrzeby zmieniania umowy spółki.

Rozszerzenie działalności gospodarczej a kasa fiskalna

Rozszerzenie swojej działalności najczęściej będzie wiązać się ze zwiększonymi przychodami. Jeśli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w zeszłym roku kwoty 20 000 zł, to podatnik ma prawo do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, pod warunkiem, że nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy.

Natomiast jeśli działalność została rozpoczęta w trakcie roku, to limit ten liczy się proporcjonalnie.

Należy przy tym pamiętać, że przy działalności założonej w trakcie roku limit ten jest liczony nie od dnia rozpoczęcia działalności, ale od dnia pierwszej sprzedaży.

Po przekroczeniu limitu uprawniającego do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien zainstalować i zgłosić kasę fiskalną do urzędu skarbowego w terminie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym przekroczył limit.

Przedsiębiorca, który już ma kasę fiskalną i decyduje się na rozszerzenie asortymentu sprzedawanych towarów lub usług, ale nie otwiera nowego punktu sprzedaży, nie musi kupować nowej kasy fiskalnej.

Wystarczy, że zapisze w już posiadanej kasie fiskalnej nazwy nowych towarów i usług, które wprowadził do swojej oferty.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku otwarcia nowego punktu sprzedaży przez przedsiębiorcę, który już rejestruje sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej. W tym wypadku nowa kasa fiskalna jest obowiązkowa. Rodzi to dodatkowe koszty w postaci zakupu kasy i wizyty serwisanta, który musi dokonać jej fiskalizacji. Następnie w ciągu 7 dni trzeba zgłosić ją do Urzędu Skarbowego.

Rozszerzenie działalności gospodarczej a podatek VAT

Przedsiębiorcy mogą stosować zwolnienie z podatku VAT ze względu na wartość sprzedaży. Limit ten został ustalony na poziomie 200 000 zł. To uprawnienie dotyczy firm, które w poprzednim roku nie przekroczyły takiego obrotu ze sprzedaży opodatkowanej. W przypadku podmiotów, które dopiero zaczynają działalność limit ten jest obliczany proporcjonalnie.

Ustawodawca określił, że przy sprzedaży niektórych rodzajów towarów i usług prawo do zwolnienia z VAT nie przysługuje. W związku z tym jeśli przedmiotem działalności jest między innymi sprzedaż komputerów, elektroniki czy też usługi prawnicze, doradcze czy jubilerskie, to nawet pomimo nieprzekroczenia 200 000 zł przychodu, zwolnienie z podatku VAT nie jest możliwe.

Co za tym idzie, jeśli w skutek rozszerzenia działalności przedsiębiorca zajmie się sprzedażą tego typu towarów lub usług, to musi zarejestrować się jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 000 zł, to przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Podobnie jest ze sprzedażą towarów i usług wykluczających prawo do stosowania zwolnienia z VAT.

W obu tych wymienionych przypadkach przedsiębiorca z mocy prawa staje się czynnym podatnikiem podatku VAT, wobec czego ma obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Co do zasady takie zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych obowiązkowo podatkiem VAT.

Samo zgłoszenie nie jest płatne.

Składa się je do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby dla osób prawnych lub adres zamieszkania dla osób fizycznych, w tym również tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Od momentu stania się płatnikiem VAT trzeba odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT pomniejszony o VAT naliczony.

Rozszerzenie rodzaju działalności a sposób opodatkowania

Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który rozlicza się na zasadach ogólnych lub wybrał podatek linowy, rozszerzenie działalności nie będzie mieć wpływu na formę opodatkowania.

Jednak inaczej będzie w przypadku osób, które podatek dochodowy rozliczają na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Niektóre rodzaje działalności wykluczają stosowanie ryczałtu.

Należy do nich sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, prowadzenie aptek, kupno i sprzedaż wartości dewizowych czy produkcja towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowych (z wyjątkiem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii).

Już jedna transakcja związana z tymi towarami, powoduje utratę prawa do stosowania ryczałtu oraz przejście na rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać również ci podatnicy, którzy prowadzą działalność samodzielnie i w poprzednim roku przekroczyli 2 000 000 euro przychodu.

Natomiast w przypadku spółek cywilnych i jawnych liczy się suma przychodów wspólników spółki z tej działalności. Tu limit również wynosi 2 000 000 euro.

Wobec tego takie zwiększenie zakresu działalności gospodarczej, które przyniesie przychód przekraczający tę wartość, powoduje że w następnym roku nie będzie można skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Jakuba Chmieleckiego

360 Księgowość Porady:

Pamiętaj, że możesz założyć darmowe konto, aby poznać wszystkie funkcjonalności naszego oprogramowania.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.