Za kogo fiskus wypełni zeznanie roczne a kto musi złożyć je samodzielnie?

Za kogo fiskus wypełni zeznanie roczne a kto musi złożyć je samodzielnie?

Wielkimi krokami zbliża się termin złożenia zeznania rocznego za 2018 rok. W tym roku po raz pierwszy część z nas będzie mogła skorzystać z ułatwienia przygotowanego przez rząd w postaci braku obowiązku składnia deklaracji rocznej PIT. Sprawdź za kogo fiskus wypełni zeznanie roczne oraz w jakich sytuacjach warto, a w jakich należy zrobić to samodzielnie. Zapraszamy do lektury!

Zeznanie roczne przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową – kto skorzysta na zmianach?

Dochody za rok 2018 zostaną rozliczone samodzielnie przez urząd skarbowy na następujących formularzach:

 • PIT-37,
 • PIT-38.

Począwszy od kolejnego roku, czyli w odniesieniu do przychodów uzyskanych w roku 2019, fiskus wypełni zeznania roczne także dla osób rozliczających się na następujących formularzach:

 • PIT-36,,
 • PIT-36L,
 • PIT-28.

Rewolucyjne zmiany w rozliczeniu PIT wprowadzone zostały na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dzięki temu podatnicy zostaną stopniowo zwolnieni z obowiązku wypełniania i przekazywania do urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zrobi to samodzielnie na podstawie:

 • danych pozyskanych od płatników (pracodawców, zleceniodawców itp.);
 • informacji przekazanych przez samych podatników w zeznaniu rocznym złożonym za poprzedni rok podatkowy (m.in. zastosowane ulgi i odliczenia oraz numer KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której przekazany został 1% podatku wykazanego w zeznaniu);
 • danych przechowywanych w rejestrach Krajowej Administracji Skarbowej, takich jak np. kwota wpłacanych przez podatnika w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy;
 • danych znajdujących się w innych rejestrach takich jak np. ZUS (wysokość zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (w odniesieniu do zastosowania ulgi na dzieci).

Co więcej podatnicy nie muszą składać żadnych wniosków z prośbą o przygotowanie w ich imieniu deklaracji PIT. Mają natomiast prawo do samodzielnego skorygowania zeznania sporządzonego przez KAS, mogą zawrzeć w nim dodatkowe ulgi i preferencje. W takim wypadku za właściwą uznana zostanie deklaracja przesłana do US lub złożona osobiście przez podatnika. W razie, gdy podatnicy uzyskali dochody, które nie zostały ujęte na zeznaniu podatkowym sporządzonym przez KAS (np. z tytułu umowy o dzieło zawartej z zagraniczną firmą, która nie obliguje do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego i w odniesieniu do której wykonawca dzieła ma obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek z tytułu osiągniętych dochodów), osoby takie mają obowiązek dokonać korekty zeznania i zapłacić należny podatek.

Wypełnione przez KAS zeznaniem roczne podatnik może zweryfikować na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). Zeznanie będzie możliwe do wglądu od 15-stego lutego do 30-stego kwietnia.

Celem wprowadzonych zmian jest odciążenie podatników z obowiązku samodzielnego wypełniania zeznania rocznego.

Na czym polega usługa Twój e-PIT?

W ramach usługi Twój e-PIT system automatycznie sporządzi i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Osoba chcąca skorzystać z dodatkowych ulg czy preferencji, nie uwzględnionych w propozycji zeznania rocznego przygotowanego przez KAS (np. ulgi na internet, odliczenia przekazanych w danym roku darowizn czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem), może samodzielnie uzupełnić swój PIT po zalogowaniu się do usługi.

Podatnik ma zatem do wyboru następujące opcje:

 • akceptację zeznania rocznego przygotowanego w usłudze e-PIT – podatnik nie musi wówczas dopełniać żadnych dodatkowych formalności;
 • uzupełnienie swojego PIT-a o dodatkowe informacje w usłudze e-PIT;
 • samodzielne wypełnienie i złożenie zeznanie rocznego do urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik nie dokona żadnych zmian w zeznaniu w usłudze e-PIT ani nie złoży deklaracji PIT samodzielnie (w formie elektronicznej lub papierowej), uznaje się że PIT przygotowany przez KAS został zaakceptowany przez podatnika.

W jaki sposób zalogować się do serwisu podatkowego?

Aby zalogować się do serwisu podatkowego i sprawdzić przygotowane dla nas zeznanie roczne potrzebujemy danych uwierzytelniających takich jak: PESEL, kwoty przychodu z deklaracji za 2017 rok i kwoty przychodu z PIT-11 za 2018 rok. Drugą opcją jest użycie profilu zaufanego.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.