Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu (część 2)

Korzystne ceny nowych samochodów w krajach Unii Europejskiej powodują zwiększone zainteresowanie polskich firm. Zakup nowego samochodu to inwestycja na lata. Warto zatem przyjrzeć się sposobie rozliczenia takiego zakupu.

Opodatkowanie nabycia nowego środka transportu przez osoby prywatne

Jak już wyżej wspomniano opodatkowanie zakupu nowego środka transportu z Unii Europejskiej ciąży także na nabywcy będącej osobie prywatnej. Obowiązek opodatkowania nabycia nowego środka transportu ze wspólnoty europejskiej powstanie w tym wypadku na takich samych zasadach:

 • z chwilą (w miesiącu) otrzymania tych towarów,
 • nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu osoba prywatna będzie zobligowana w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego do:

 • obliczenia i wpłacenia podatku VAT do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu skarbowego,
 • złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-10 wraz z załączoną fakturą lub umową, potwierdzającą przedmiotowe nabycie.

Informacje VAT-UE tylko miesięczne

Należy pamiętać, że informacje podsumowujące VAT-UE wykazujące transakcje unijne począwszy od stycznia 2017r. należy składać tylko za okresy miesięczne, niezależnie np. od kwartalnej deklaracji VAT-7K.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a procedura VAT-MARŻA

Warto dodać, iż transakcja nowego środka transportu od kontrahenta z Unii Europejskiej na terytorium Polski, który będzie zarejestrowany lub użytkowany w Polsce, nie może być opodatkowana na zasadzie procedury VAT-MARŻA. Procedura ta dotyczy bowiem towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków. Nowy środek transportu nie stanowi towaru używanego zatem w odniesieniu do jego zakupu unijny kontrahent nie może wystawić zagranicznej faktury VAT-MARŻA.

Przykład 1
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu jako towaru handlowego

Pan Ryszard prowadzi komis samochodowy i jest czynnym podatnikiem VAT (VAT-UE). Z uwagi na duże zainteresowanie nowym samochodem z Niemiec wielu klientów poprosiło przedsiębiorcę o pośredniczenie w zakupie nowego auta. Pan Ryszard dokonał nabycia 4 nowych samochodów tego typy z Niemiec. Samochody te traktowane są jako towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży i nie są rejestrowane przez firmę przedsiębiorcy

W tej sytuacji Pan Ryszard nie musi ani wpłacać podatek VAT ani składać deklaracji VAT-23 z uwagi, że nabyte nowe samochody stanowią towary handlowe przeznaczone na sprzedaż.

Natomiast zarówno w deklaracji VAT jak i w informacji VAT-UE Pan Ryszard ujmie ten zakup za okres nabycia (nie później niż w miesiącu daty wystawienia faktury) tych pojazdów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czyli:

 • w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K umie w tabeli C w pozycji 23 i 24 podstawę (obliczoną z faktury) i podatek VAT należny a w pozycji 45 i 46 odliczy podstawę i podatek VAT naliczony w wielkości odpowiadającej możliwości odliczenia podatku VAT 50% lub 100% przez firmę Pana Ryszarda,
 • w deklaracji VAT-UE w tabeli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w kwocie takiej samej jak w deklaracji VAT.

Przykład 2
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu przez czynnego podatnika VAT 

Pan Romuald, będący czynnym podatnikiem VAT prowadzi sklep spożywczy. Zakupił nowy samochód z Francji. W ciągu 14 dni od daty nabycia (nie później niż w miesiącu daty wystawienia faktury) Pan Wiesław będzie zobowiązany:

 • złożyć informację VAT-23,
 • wpłacić podatek VAT należny (który następnie w deklaracji VAT za okres w którym nabył samochód będzie mógł odliczyć),

Ponadto w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za okres nabycia (nie później niż w miesiącu daty wystawienia faktury) nowego samochodu z Francji ująć w pozycji nr 38 zapłacony uprzednio w ciągu 14 dni podatek VAT należny a w pozycji 43 i 44 będzie miał prawo odliczyć podatek VAT w wysokości 50% lub 100% w zależności od rodzaju i przeznaczenia nabytego auta,

Natomiast w deklaracji VAT-UE za okres taki sam jak powyższa deklaracja VAT przedsiębiorca winien wykazać w tabeli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w kwocie takiej samej jak w deklaracji VAT.

Przykład 3
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu przez zwolnionego podatnika VAT

Pan Mieczysław prowadzi usługi rehabilitacyjne zwolnione z VAT. Zaobserwował promocję przedświąteczną w przygranicznym, niemieckim mieście na nowy samochód osobowy swojej ulubionej marki o wartości 80.000zł. Przedsiębiorca jeszcze przed zakupem powinien przy pomocy formularza VAT-R zarejestrować się jako podatnik VAT-UE (będąc jednocześnie podatnikiem zwolnionym z VAT). Gdy już dokonał zakupu otrzymał fakturę z datą nabycia i wystawienia 15.05.2017r.,

Przedsiębiorca powinien w informacji VAT-UE za miesiąc nabycia czyli za 05/2017r. wykazać dany zakup jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Ponadto musi złożyć miesięczną deklarację VAT- 8 za 05/2017r. i w pozycji 20 ująć daną transakcję w rozliczeniu za okres (miesiąc) nabycia (nie później niż w miesiącu daty wystawienia faktury) nowego samochodu.

Nie może także zapomnieć, że w ciągu 14 dni czyli do 29.05.2017r. czyli od 15.05.2017r. wpłacić podatek VAT należny oraz złożyć formularz VAT-23. Z uwagi na to, ze przedsiębiorca wykonuje czynności zwolnione z VAT nie przysługuje mu prawo do odliczenia zapłaconego wcześniej podatku VAT.

Przykład 4
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego samochodu przez osobę prywatną

Pan Andrzej nie prowadzi działalności gospodarczej ani tez nie jest podatnikiem VAT. W grudniu 2016r. znalazł w internecie korzystną promocję na zakup nowego samochodu osobowego w salonie w Niemczech. Samochód ten będzie wykorzystywany tylko prywatnie. Pan Andrzej dokonał nabycia przedmiotowego nowego samochodu osobowego oraz otrzymał od sprzedawcy niemieckiego fakturę z datą wystawienia 12.12.2016r. Zakupiony samochód otrzymał tydzień później tj. 19.12.2016r. W tej sytuacji Pan Andrzej winien opodatkować daną transakcję z datą 12.12.2016r. tak więc do 26.12.2016r. będzie zobowiązany:

 • złożyć deklarację VAT-10 wraz z fakturą potwierdzającą przedmiotowe nabycie do urzędu skarbowego, którego zasięg terytorialny obejmuje miejsce zamieszkania Pana Andrzeja,
 • uiścić należny podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu na konto bankowe właściwego dla podatku VAT powyższego urzędu skarbowego.

Przykład 5
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowej naczepy

Pan Wiesław prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT zakupił nową naczepę. Podatnik ma wątpliwości czy będzie musiał złożyć informację VAT-23 i wpłacić w terminie 14 dni podatek VAT należny (który następnie w deklaracji VAT będzie mógł odliczyć).

Jak się okazuje w art. 2 pkt 50 ustawy prawo o ruchu drogowym  przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Ponadto naczepa jest określana jako przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. Poza tym naczepa nie stanowi środka transportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie posiada własnego silnika, co stanowi warunek niezbędny dla zaklasyfikowania danego pojazdu w ogóle jako środka transportu w świetle ustawy o VAT.

Dlatego też pan Wiesław nie będzie zobligowany do złożenia informacji VAT-23 i zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, natomiast dokona rozliczenia w taki sposób jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czyli w rozliczeniu za okres nabycia naczepy (data wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Te same stanowisko przyjmuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej o sygn. IBPP2/4512-874/15/KO z 18.12.2015r.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.