Ważne zmiany w zakresie deklaracji VAT i JPK_VAT!

Ważne zmiany w zakresie deklaracji VAT i JPK_VAT!

Projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje ważne zmiany dla czynnym podatników VAT, deklaracje VAT mają bowiem zostać wycofane na rzecz nowej struktury JPK. Sprawdź w jaki sposób czynni podatnicy VAT już niedługo będą rozliczać się z tego podatku!

Zmiana terminu wycofania deklaracji VAT!

Ostatnią deklarację VAT podatnicy mieli wysłać za czerwiec 2019 roku, a nowe struktury JPK miały zacząć obowiązywać już od lipca tego roku. Termin zmian w sposobie rozliczenia z podatku VAT został jednak przesunięty na kolejny rok.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, zmiany w pierwszej kolejności mają mieć zastosowanie w odniesieniu do dużych firmy, czyli takich które zatrudniają więcej niż 250 osób, a ich obroty wynoszą ponad 50 mln euro. Takie przedsiębiorstwa będą składać nowy plik JPK już od 1 stycznia 2020 roku. Od 1 lipca 2020 roku dołączą do nich pozostali podatnicy VAT.

Co się zmieni od 2020 roku?

Począwszy od 2020 roku wszystkie informacje znajdujące się dotychczas na deklaracji VAT/VAT-7K zostaną włączone do nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Zlikwidowane zostaną również załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT i dodatkowe wnioski dołączane do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku.

Na nową strukturę JPK_VAT będą składać się zatem:

  • VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K),
  • plik JPK-VAT zawierający dane z ewidencji VAT,
  • VAT-27 – informacja podsumowująca / korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym,
  • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT,
  • VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego,
  • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT,
  • pozostałe wnioski dołączane aktualnie do deklaracji VAT-7/VAT-7K jako osobne dokumenty.

Co ważne, podatnicy rozliczający się kwartalnie z VAT dalej będą mieli taką możliwość. Zmiany w przepisach nie będą obligowały przedsiębiorców do zmiany częstotliwości płatności podatku VAT, czego niektórzy się obawiali. Podatnicy korzystający z prawa do kwartalnego rozliczenia będą przekazywać cześć ewidencyjną JPK w odstępach miesięcznych, natomiast po zakończeniu kwartału zobowiązani będą przesyłać drugą część pliku (część rozliczeniową).

Nowy plik nie będzie natomiast zawierał informacji składanych w informacjach podsumowujących dotyczących np. transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy, u których pojawi się obowiązek przekazania do US drikuów VAT-UE, VAT-9M, VAT-8, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21 i VAT-23, będą musieli złożyć je odrębnie, tak jak to miało miejsce do tej pory.

Ustawodawcy planują, że podatnicy będą mieli również przyporządkowany indywidualny numer rachunku, na który zobowiązani będą dokonywać wpłat z tytułu podatków VAT, PIT, CIT oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Niestety razem ze zmianą przepisów w odniesieniu do rodzaju składanych przez podatników VAT dokumentów, wprowadzone mają zostać także wysokie kary za błędy w rozliczeniu. Przedsiębiorcom od 2020 roku grozić będzie grzywna 500 zł za każdy błąd w nowym pliku JPK. Kary można uniknąć, gdy na wezwanie urzędu błąd zostanie skorygowany w odpowiednim terminie.

Dlaczego planowane są zmiany w przepisach?

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów celem zmian jest przede wszystkim uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Aktualnie po wprowadzeniu pliku JPK-VAT obowiązkowego dla wszystkich czynnych podatników VAT przedsiębiorcy są zobowiązani bowiem do składania dwóch różnych dokumentów w związku z rozliczeniem tego samego podatku, a mianowicie pliku JPK-VAT za okresy miesięczne i deklaracji VAT za okresy miesięczne bądź kwartalne w zależności od dokonanego wyboru.

Kolejnym celem zmian jest automatyzacja systemu dostarczania dokumentów rozliczeniowych.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym składającym się z deklaracji VAT i ewidencji VAT, dzięki czemu ograniczona zostanie liczba dokumentów.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.