Taksówkarz na działalności - czyli jak rozliczać i założyć firmę taxi?
Jakub Chmielecki - Główny Księgowy. Autor porad dla przedsiębiorców. Współpracuje z wieloma biurami rachunkowymi.

Taksówkarz na działalności – czyli jak rozliczać i założyć firmę taxi?

Jak zostać taksówkarzem, czyli firma taxi jako działalność gospodarcza

W każdym większym mieście funkcjonują taksówki. Dowiedz się jak założyć firmę taxi i jakie wymagania wiążą się z zarobkowym przewozem osób.

Jak otrzymać licencję na taksówkę?

Jeśli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Takie pozwolenie nosi nazwę licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dopiero posiadając taką licencję możesz legalnie przewozić ludzi taksówką.

Osoby, które chcą otrzymać licencje muszą spełnić następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • tytuł prawny do dysponowania samochodem osobowym,
 • brak wyroku skazującego za przestępstwa karne skarbowe,
 • brak wyroku skazującego za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,
 • brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy,
 • brak wyroku skazującego za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • brak wyroku skazującego za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • brak prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Dodatkowo w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000 może być wymagane ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zdanie egzaminu.

Jakie PKD dla firmy taksówkarskiej?

Przy rejestracji firmy w CEIDG trzeba podać kod PKD przeważającej działalności oraz ewentualnie kody dodatkowych obszarów działalności. Najczęściej używane kody PKD wybierane przez firmy taksówkarskie to:

 • 32.Z – działalność taksówek osobowych,
 • 31.Z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • 39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej sklasyfikowany.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma ograniczenia w liczbie kodów PKD, które wybierze przedsiębiorca. Zarówno dopisanie, jak i usunięcie kodów jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że czas na zgłoszenie to 7 dni od momentu wystąpienia zmian.

Kasa fiskalna w firmie taxi

Sprawę kasy fiskalnej w taksówkach reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z tym aktem prawnym osoby, które chcą świadczyć usługi taksówkarskie muszą korzystać z kasy fiskalnej. Nie ma przy tym znaczenia wysokość przychodów z tej działalności. Jeśli będą świadczyć usługi przewozu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ich bagażu, to każdą taką usługę muszą zarejestrować na kasie fiskalnej.

Wyjątkiem są usługi na rzecz firm. Takie przewozy można rozliczać fakturami. Z tym, że w wypadku usług o wartości do 450 złotych lub 100 euro, jeśli płatność jest w walucie obcej, można wystawić fakturę uproszczoną.

Jest to wydruk z kasy fiskalnej, który zawiera NIP nabywcy, ale nie musi zawierać jego pełnej nazwy czy innych danych, które są obowiązkowe dla zwykłej faktury.

Osoba, która dopiero otwiera działalność może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Wysokość ulgi to maksymalnie 90% ceny netto kasy fiskalnej, ale nie więcej niż 700 złotych.

Czynni podatnicy VAT mogą odliczyć kwotę ulgi w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęli korzystanie z kasy lub za okresy kolejne. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT mogą złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot przysługującej kwoty ulgi na kasę fiskalną.

Jak wygląda księgowość dla taksówkarzy

Każdy przedsiębiorca, w tym także taksówkarz, jest zobowiązany prowadzić księgowość. Jeśli korzysta ze zwolnienia podmiotowego ze względu nie nieprzekroczenie 200 000 złotych obrotu, to nie musi być płatnikiem podatku VAT. W tym przypadku cena księgowości może być nieco niższa, gdyż odpadają obowiązki związane ze składaniem deklaracji VAT.

Po przekroczeniu rocznej ustawowej kwoty limitu sprzedaży taksówkarz staje się z mocy prawa podatnikiem VAT. Wtedy właściciel taksówki musi do cen usług doliczać 8% podatku VAT.

Jednak zwolnienie z podatku VAT ze względu na limit sprzedaży jest przywilejem, a nie obowiązkiem. W związku z tym taksówkarz może od razu po założeniu działalności zdecydować się na zostanie czynnym podatnikiem VAT.

Działalność polegająca na przewozie osób w zdecydowanej większości przypadków nie będzie wiązać się z pełną księgowością. Taki obowiązek ciąży jedynie na spółkach prawa handlowego i tych jednoosobowych działalnościach, których obrót przekracza równowartość 2 mln euro.

W zależności od wybranej formy opodatkowania księgowość będzie prowadzona przy pomocy Książki Przychodów i Rozchodów lub poprzez ewidencję przychodów.

Obydwie te formy są dostępne w programie 360 Księgowość. Samodzielne księgowanie przychodów z taksówki może pomóc obniżyć koszty prowadzenia takiej działalności. Szczególnie w przypadku ryczałtu jest to dość proste.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że ryczałt nie zwalnia z obowiązku prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeśli dana firma posiada takie środki lub wartości.

Jakie opodatkowanie dla własnej firmy taxi będzie najlepsze?

Sporo taksówkarzy rozlicza się przy pomocy karty podatkowej. Jednak od 2022 roku ten sposób opodatkowania nie jest dostępny dla osób rozpoczynających działalność. Z karty podatkowej mogą korzystać jedynie te osoby, które wybrały tę formę opodatkowania przed 2022 rokiem i nie utraciły do niej prawa w późniejszym czasie.

Wobec powyższego taksówkarze mogą rozliczać się z podatku w 3 formach:

 • na zasadach ogólnych,
 • za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • za pomocą podatku liniowego.

Zazwyczaj taksówkarze nie zarabiają aż tak dużo, żeby opłacał im się podatek liniowy. W związku z tym do wyboru zostają zasady ogólne i ryczałt. Co do zasady stawka ryczałtu dla usług wynosi 8,5%, ale art. 114 ustawy o VAT daje możliwość obniżenia stawki ryczałtu.

Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych mogą wybrać ryczałt według stawki 3%. W tym przypadku niezbędne jest uprzednie zawiadomienie na piśmie naczelnika urzędu skarbowego. Należy to zrobić w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym podatnik będzie stosował ryczałt.

Takie rozwiązanie nie dotyczy jednak usług wynajmu samochodów z kierowcą sklasyfikowanych pod PKWiU 49.32.11.0.

Minusem ryczałtu jest brak możliwości odliczania kosztów. Podatek płaci się od kwoty przychodów. Jeśli taksówkarz chciałby odliczać koszty paliwa lub amortyzację auta, to musi wybrać zasady ogólne. Stwierdzenie, co będzie opłacało się bardziej nie jest proste.

Tutaj może pomóc kalkulator przewidywanych przychodów, który podpowie, jaka forma opodatkowania będzie najlepsza. Można też skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, który przeanalizuje dany przypadek i przedstawi możliwe rozwiązania.

Co można wrzucić w koszty w firmie taxi

Koszty jakie generuje jednoosobowa działalność gospodarcza polegająca na przewozie osób można odliczać jedynie przy zasadach ogólnych i podatku liniowym. Można odliczać wszystko, co związane jest z prowadzeniem firmy i zabezpieczeniem źródeł przychodów. Przykładowe koszty, które występują w u taksówkarzy to:

 • paliwo,
 • zakup opon,
 • naprawy auta,
 • obsługa księgowa,
 • amortyzacja samochodu
 • ubezpieczenie OC i AC auta,
 • opłaty na rzecz korporacji taksówkarskiej.

W przypadku auta, które jest wykorzystywane zarówno firmowo, jak i prywatnie trzeba pamiętać o limicie wydatków, które można odliczyć. Co do zasady wynosi on 75% kwoty wydatków, ale sposób obliczania limitu zależy od tego, czy dana firma jest czynnym podatnikiem VAT.

Osoby korzystające ze zwolnienia z podatku VAT mogą wrzucić w koszty 75% wartości brutto faktury związanej z wydatkami na auto. Czynni podatnicy VAT w przypadku użytku mieszanego mają prawo do odliczenia połowy kwoty VAT z faktury.

Natomiast kwotę 75% wydatków na auto, które mogą uwzględnić w kosztach liczą oni od sumy kwoty netto i połowy kwoty VAT z danej faktury.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Jakuba Chmieleckiego

360 Księgowość Porady:

Korzystaj z pomocy dla użytkowników programu.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.