Karta podatkowa - dla kogo?
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Dla kogo karta podatkowa

Karta podatkowa jest dość specyficzną formą opodatkowania.

Nie obowiązują tutaj zasady opodatkowania dochodu (przychodów minus koszty z działalności gospodarczej) czy też samego przychodu z działalności jak to ma miejsce w ryczałcie.

Czym jest forma opodatkowania kartą podatkową?

Wysokość podatku u podatnika stosującego kartę podatkową zależy od kilku czynników niezwiązanych w ogóle ani z przychodami z działalności ani z dochodem z działalności.

Ponadto forma opodatkowania kartą podatkową obejmuje stricte określone usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 zwanej dalej ustawą o ryczałcie).

Przykładowo w załączniku nr 4 do ustawy o ryczałcie wymieniono m.in. usługi:

 • ślusarskie,
 • grawerskie,
 • w zakresie elektromechaniki chłodniczej,
 • w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludności,
 • naprawa i konserwacja wszelkich maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz urządzeń poligraficznych. Dorabianie części do naprawianych maszyn i urządzeń. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi,
 • tapicerskie,
 • wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon,
 • szklarstwo,
 • sprzątanie wnętrz,
 • fotograficzne,
 • kosmetyczne,
 • manicure, pedicure,
 • kominiarstwo,
 • utrzymania i pielęgnacji zwierząt,
 • wiele innych.

Prawodawca szczegółowo określa charakterystykę poszczególnych usług tzn. jaki zakres danej usługi podlega opodatkowaniu karcie podatkowej.

Jeżeli zakres jest inny lub wykracza poza przyjęty opis, wówczas podatnik nie może skorzystać z tej formy opodatkowania.

Przykłady:

 • sprzątnie wnętrz prawodawca określił jako czyszczenie, mycie i odkurzanie pomieszczeń oraz mebli. Czyszczenie i mycie urządzeń sanitarnych. Czyszczenie dywanów itp. Pastowanie – froterowanie podłóg,
 • usługi fotograficzne prawodawca określił jako wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Wykonywanie fotokopii. Wykonywanie prac powierzonych. Sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp. Przedmiot działalności nie obejmuje prac wykonywanych na kasetach magnetowidowych,
 • usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych prawodawca określił jako naprawa i konserwacja wszelkich maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz urządzeń poligraficznych. Dorabianie części do naprawianych maszyn i urządzeń. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

Z kolei w załączniku nr 3 do ustawy o ryczałcie wyszczególniono stawki karty podatkowej w zależności od poniżej przedstawionych w tabeli cech. Stawki w karcie podatkowej stanowią także załącznik do niniejszej publikacji.

Od czego zależy wysokość podatku w karcie podatkowej
Lp. Właściwość
1. Rodzaju wykonywanej działalności usługowej lub usługowo-wytwórczej
2. Liczbie mieszkańców w miejscowości w której podatnik świadczy usługi:

·        do 5.000 mieszkańców,

·        powyżej 5.000 ale nie więcej niż 50.000 mieszkańców,

·        powyżej 50.000 mieszkańców.

3. Wielkość prowadzonej działalności (liczba stanowisk, liczba urządzeń, liczba godzin, inne)
4. Ilości zatrudnienia

Kto może jeszcze stosować kartę podatkową?

Z karty podatkowej jako formy opodatkowania działalności gospodarczej skorzystać mogły osoby fizyczne wpisane do rejestru CEIDG w tym także wspólnicy spółki cywilnej.

Niemniej jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność opodatkowaną kartą podatkową to nie może prowadzić innej (kolejnej) działalności klasyfikowanej w ustawie o PIT jako działalność gospodarcza.

Nie dotyczy to uzyskiwania przychodów np. z kapitałów pieniężnych a więc m.in. z udziałów w spółce z o.o. czy innych spółkach kapitałowych.

W roku 2023 i w latach kolejnych nowi przedsiębiorcy którzy rejestrują pierwszą działalność gospodarczą nie mogą wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca stosował inną formę opodatkowania i chce teraz zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową to także nie może tego uczynić.

Nie oznacza to, że nikt aktualnie nie może stosować karty podatkowej.

Karta podatkowa może być stosowana przez podatnika, który na dzień 31.12.2021r. stosował kartę podatkową jako formę opodatkowania prowadzonej działalności oraz kontynuuje nadal tę formę opodatkowania tzn.:

 • stosował w 2022r. i w latach kolejnych kartę podatkową, oraz
 • nie zrezygnował z tej formy opodatkowania w 2022r. i w latach kolejnych, oraz
 • nie utracił prawa do opodatkowania tą formą w 2022r. i w latach kolejnych.

Podatnik, który rozpoczął działalność w 2022r. i w kolejnych latach już nie może wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania działalności.

Przykład 1

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą stosuje kartę podatkową nieprzerwanie od roku 2017. Na dzień 31.12.2021r. podlegał pod formę opodatkowania kartą podatkową.

Podatnik w 2022r. także stosował kartę podatkową.

Podatnik w 2023r. w ramach praw nabytych ma prawo wciąż stosować kartę podatkową jako formę opodatkowania prowadzonej działalności.

Przykład 2

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą stosuje kartę podatkową nieprzerwanie od roku 2012. Na dzień 31.12.2021r. podlegał pod formę opodatkowania kartą podatkową.

Podatnik w 2022r. także zrezygnował z karty podatkowej i wybrał podatek liniowy jako formę opodatkowania prowadzonej działalności. W 2023r. podatnik chciałby ponownie wybrać formę opodatkowania kartę podatkową.

W tej sytuacji podatnik nie może wybrać karty podatkowej w 2023r. jako formy opodatkowania prowadzonej działalności.

Przykład 3

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą stosuje kartę podatkową nieprzerwanie od roku 2014. W 2015r. zmienił formę opodatkowana na ryczałt. Od 2021r. wybrał znów kartę podatkową jako formę opodatkowania kartą podatkową.

Podatnik w 2022r. zrezygnował z karty podatkowej i wybrał skalę podatkową jako formę opodatkowania prowadzonej działalności. W 2023r. podatnik chciałby ponownie wybrać formę opodatkowania – kartę podatkową.

W tym wypadku podatnik nie może wybrać karty podatkowej w 2023r. jako formy opodatkowania prowadzonej działalności.

Opłacalność karty podatkowej

Resort Finansów choć uniemożliwił nowym firmom wybranie karty podatkowej jako formy opodatkowania prowadzonej działalności to tłumaczy, iż nie chce likwidować tej formy opodatkowania.

Karta podatkowa znajdzie opłacalne zastosowanie do tych najmniejszych rzemiosł, szczególnie w przypadku gdy wielkość przedsiębiorstwa jest możliwie najmniejsza, przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników i prowadzi działalność w miejscowości do 5.000 mieszkańców albo powyżej 5.000 do 50.000 mieszkańców.

Przykład 1

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą stosuje kartę podatkową jako formę opodatkowania prowadzonej działalności. Podatnik świadczy usługi kosmetyczne w miejscowości od 5.001 do 50.000 mieszkańców. Podatnik nie zatrudnia pracowników.

Miesięczne średnie przychody w pierwszym półroczu po odliczeniu składek ZUS roku 2022 to 7.500 zł miesięcznie.

Miesięczny podatek, który opłaca podatnik to 179 zł. (załącznik nr 3 do ustawy o ryczałcie).

Gdyby podatnik stosował ryczałt wówczas miesięczny średni podatek wynosiłby 638 zł (według stawki 8,5% od ww. przychodów).

Przykład 2

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą stosuje kartę podatkową jako formę opodatkowania prowadzonej działalności. Podatnik świadczy usługi kosmetyczne w miejscowości od 5.001 do 50.000 mieszkańców. Podatnik nie zatrudnia pracowników.

Miesięczne średnie przychody w pierwszym półroczu po odliczeniu składek ZUS roku 2022 to 5.100 zł miesięcznie.

Miesięczny podatek, który opłaca podatnik to 467 zł.

Gdyby podatnik stosował ryczałt wówczas miesięczny średni podatek wynosiłby 434 zł (według stawki 8,5% od ww. przychodów).

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

360 Księgowość Porady:

O zakładaniu działalności gospodarczej możesz więcej przeczytać w tym artykule.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.