Składki ZUS liczone od przychodu, czyli kolejna ulga obniżająca składki

Składki ZUS liczone od przychodu, czyli kolejna ulga obniżająca składki

Ulga w składkach ZUS liczona w zależności od wysokości przychodu przedsiębiorcy jest to kolejna ulga obok ulgi na start i preferencyjnych składek ZUS umożliwiająca obniżenie, co miesięcznego obciążenia składkowego. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z nowego rodzaju ulgi. Kto więc i na jakich warunkach będzie mógł ubiegać się o nowy rodzaj preferencji?

Czym jest ulga w składkach ZUS zależnych od wysokości przychodu

Ulga w wysokości składek ZUS do zapłaty, zależna od wysokości przychodów z ubiegłego roku stanowi obniżenie miesięcznej wysokości składek ZUS, ale tylko społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowa, wypadkowa) oraz zwolnienie na czas korzystania z ulgi z opłacania funduszu pracy.

Ulga w składkach ZUS liczona od wysokości przychodów nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, która pozostaje w takiej samej wysokości.

Ulga w składkach ZUS dotyczy wyłącznie składek ZUS społecznych i funduszu pracy płatnika składek jako osoby ubezpieczonej a więc przedsiębiorcy. Nie dotyczy ona składek ZUS płaconych za pracowników, zleceniobiorców czy osób współpracujących.

W jaki sposób działa ulga

Ulga w składkach ZUS obniża miesięczną kwotę składek ZUS do zapłaty, ale dotyczy to składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednak, jaka wysokość obniżki w składkach ZUS przypadnie przedsiębiorcy zależy od uzyskanego w zeszłym roku przychodu. Im niższy przychód tym niższa będzie kwota miesięcznych składek ZUS do zapłaty.

Kwotę składek ustala się jeden raz w roku i już do końca danego roku przedsiębiorca opłaca składki w takiej samej wysokości (oczywiście w przypadku np. chorobowego przedsiębiorcy składki ZUS społeczne ulegną obniżeniu za okres choroby). W kolejnym roku ponownie ustala wysokość składek w oparciu o zeszłoroczny przychód.

Ponadto ulga w ZUS jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność, których ubiegłoroczny przychód nie przekroczył kwoty 63.000zł (na 2018r.).

Skorzystanie z ulgi powoduje, że:

 • przedsiębiorca może opłacać przez cały rok obniżone składki ZUS społeczne i nie płacić funduszu pracy,
 • wysokość miesięcznej składki nie może być jednak niższa niż kwota preferencyjnego ZUS a więc na 2019r. – 555,89zł (uwzględniając składkę chorobową),
 • okres czasu trwania ulgi to maksymalnie 36 miesięcy w okresie 5 lat.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby móc skorzystać z ulgi na niższe składki ZUS

Osoba fizyczna może skorzystać z ulgi na niższe składki ZUS ustalane w oparciu o zeszłoroczny przychód, jeżeli:

 • jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, wpisanym do ewidencji CEIDG oraz
 • zawiesiła bądź zakończyła działalność gospodarczą w poprzednim roku, (jeżeli w kolejnym roku otwiera ponownie) albo rozpoczęła prowadzenie działalności przynajmniej w poprzednim roku oraz
 • nie przekroczyła w poprzednim roku kalendarzowym kwoty przychodu 63.000zł (wysokość na 2018r.).

Dla 2019r. wysokość tego przychodu dla osób prowadzących działalność przynamniej od 1 stycznia 2019r. będzie wynosiła 67.500zł, w przypadku, gdy będą chcieli skorzystać z ulgi na niższy ZUS w 2020r.

Maksymalna kwota limitu przychodu z ubiegłego roku, uprawniająca do skorzystania z ulgi

Skąd taka kwota? Kwota ta stanowi minimalne wynagrodzenie z grudnia ubiegłego roku x 30 a zatem:

 • 100zł x 30 = 63.000zł,
 • 250zł x 30 = 67.500zł, (jeśli kwota minimalna w grudniu 2019r. nie ulegnie zmianie).

Powyższe limity dotyczą osób, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą.

W przypadku osób, które w ciągu roku rozpoczną prowadzenie działalności limit ten ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Przykład 1

Pan Robert rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 1 sierpnia 2018r. (od tej daty podlegał pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jako przedsiębiorca). W styczniu 2019r. chciałby skorzystać z ulgi na niższe składki ZUS.

W tej sytuacji Pan Robert ustala roczny przychód w następujący sposób:

(63.000zł / 365 dni) x 153 dni  à  26.408,22 zł

Maksymalny przychód za rok 2018 (od sierpnia do grudnia 2018r.), jaki Pan Robert nie mógł przekroczyć, aby skorzystać z ulgi na niższy ZUS to kwota 26.408,22zł.

Przykład 2

Pani Marta prowadzi działalność gospodarczą od 1 lutego 2015r. (od tej daty podlegał pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jako przedsiębiorca). Od 1 września 2018r. zawiesiła działalność, którą odwiesiła od 1 stycznia 2019r.

W tej sytuacji Pani Marta ustala roczny przychód w następujący sposób:

(63.000zł / 365 dni) x 243 dni  à  41.942,47 zł

Maksymalny przychód za rok 2018 (od stycznia do sierpnia 2018r.), jaki Pani Marta nie mogła przekroczyć, aby skorzystać z ulgi na niższy ZUS to kwota 41.942,47zł.

Przypadki braku uprawnień wobec ulgi na niższy ZUS

Ulga na niższy ZUS nie przysługuje osobom, które:

 • spełniają warunki dla objęcia ich preferencyjnymi składkami ZUS,
 • rozpoczęły w bieżącym roku prowadzenie działalności gospodarczej a w poprzednim roku nie prowadziły jej w cale albo prowadziły przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
 • w poprzednim roku korzystały z rozliczenia w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnienia z VAT,
 • w poprzednim roku prowadziły działalność w postaci twórcy, artysty, wolnego zawodu, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólników spółek jawnej, komandytowej lub partnerskiej, publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały na podstawie umowy o pracę czynności stanowiące zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
 • korzystały w ciągu ostatnich 5 lat przez 36 miesięcy właśnie z ulgi w składkach ZUS liczonej od przychodu.

Przykład 3

Pan Michał prowadził działalność gospodarczą, jako wspólnik spółki komandytowej do 31 sierpnia 2018r. i z tego tytułu podlegał pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od 1 lipca otworzył jednoosobową działalność gospodarczą. Pan Michał chciałby w 2019r. skorzystać z ulgi w składkach ZUS liczonej od przychodu.

W tej sytuacji Pan Michał nie ma możliwości skorzystania w 2019r. z ulgi w składkach ZUS liczonej od przychodu, ponieważ w 2018r. podlegał pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu działalności prowadzonej w formie wspólnika spółki komandytowej.

Przykład 4

Pani Janina prowadziła od stycznia 2018r. działalność gospodarczą, dla której wybrała kartę podatkową, jako formę opodatkowania oraz korzystała ze zwolnienia z VAT (od stycznia 2019r. korzystała z preferencyjnego ZUS). W grudniu 2018r. zamknęła jednak działalność. Od 1 czerwca 2019r. rozpoczęła prowadzenia nowej działalności. Czy Pani Janina będzie mogła skorzystać z ulgi w składkach ZUS liczonej od przychodów?

W tym przypadku Pani Janina nie skorzysta z ulgi w składkach ZUS liczonej od przychodów z uwagi, ze w zeszłym roku prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową i korzystającą ze zwolnienia z VAT. Jeżeli Pani Janina spełni pozostałe warunki to od stycznia 2020r. będzie mogła skorzystać z przedmiotowej ulgi.

Jak skorzystać z ulgi

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą spełniający powyższe warunki dla zastosowania ulgi ma tylko 7 dni, aby złożyć dokumenty (ZWUA z kodem dotychczasowego ubezpieczenia, ZUA z kodem 05 90 albo 05 92), które należy liczyć w zależności od sytuacji od:

 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub jej wznowienia,
 • pierwszego dnia, od którego przedsiębiorca będzie spełniał warunki do skorzystania z ulgi,
 • 1 stycznia 2020, gdy przedsiębiorca będzie kontynuował działalność prowadzoną także w 2019r.
 • 1 stycznia 2019r., jeżeli 31 grudnia 2019r. przedsiębiorca zakończy opłacanie składek preferencyjnych.

Do deklaracji ZUS za pierwszy miesiąc korzystania z ulgi przedsiębiorca dołączy formularz DRA II albo RCA II, w którym ma obowiązek wykazać:

 • przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok,
 • obliczoną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (podstawa zdrowotna pozostaje taka sama).

Ponadto ZUS może zażądać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę wezwania, przedłożenia dokumentów stanowiących dowód uzyskania rocznego przychodu za zeszły rok, (czyli wielkości przychodu, jaką przedsiębiorca ujął w DRA II albo RCA II).

Jak zrezygnować z ulgi

Przedsiębiorca korzystający z ulgi w składkach ZUS liczonej od przychodu może również z niej zrezygnować w ciągu 7 dni, licząc od wystąpienia następującego zdarzenia, czyli od:

 • 1 stycznia danego roku,
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub jej wznowienia,
 • pierwszego dnia, w którym będzie spełniał warunki do korzystania z ulgi w składkach ZUS liczonej od przychodu.

 

W 360 Księgowość jest możliwość ustawienia ZUS liczonego od przychodu, czyli ZUS – Ustawienia Indywidualne. Instrukcja dotycząca ustawienia składek znajduje się pod tym linkiem.

 

Wypróbuj i sprawdź jak łatwa jest praca z 360 Księgowość!

Przydadzą Ci się również nasze podręczniki, znajdziesz je tutaj  .

www.360ksiegowosc.pl
Email: pomoc@360ksiegowosc.pl
tel.: 0 22 307 57 77


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.