Rozliczenie samochodów osobowych od 2019 roku - planowane zmiany

Rozliczenie samochodów osobowych od 2019 roku – planowane zmiany

Kilka lat temu wprowadzono ograniczenie rozliczenia VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem pojazdu, którego sposób dysponowania nie został określony jako firmowy, a wraz z początkiem 2019 roku planowane są kolejne utrudnienia dotyczące rozliczenia pojazdów osobowych, tym razem na gruncie podatku dochodowego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury!

Samochód firmowy – formalności

Ustalenie firmowego sposobu dysponowania wiąże się nie tylko z dodatkowymi formalnościami koniecznymi do spełnienia przy nabyciu tego pojazdu/wprowadzeniu do działalności gospodarczej, ale również na co dzień. Konieczne jest bowiem zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26, sporządzenie regulaminu użytkowania samochodu w firmie oraz prowadzenie ewidencji przebiegu dla celów VAT. Dodatkowo nie może zachodzić nawet potencjalne użycie tego pojazdu w celach prywatnych. Wszystkie te ograniczenia sprawiają, że stosunkowo niewielu przedsiębiorców decyduje się na pełne odliczenie VAT od wydatków poniesionych na nabycie auta, paliwo i eksploatację.

Rozliczenie samochodów osobowych od 2019 roku

Nowe przepisy zakładają, że w przypadku pojazdów osobowych używanych zarówno w firmie jak i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków na zakup, paliwo i eksploatację, czyli naprawy, części, serwis, autostradę, parking, ubezpieczenie itp.

Nic nie zmieni się natomiast w odniesieniu do sposobu rozliczenia pojazdów o sposobie dysponowania firmowym. W dalszym ciągu będzie można odliczać 100% VAT od wszelkich wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie auta oraz pełną wartość netto zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Planowane zmiany mają wejść w życie począwszy od 1 stycznia 2019 roku i obowiązywać będą wszystkich właścicieli/leasingobiorców pojazdów osobowych użytkowanych w działalności.

Limit amortyzacji

Od 1 stycznia 2019 planowane jest również podniesienie limitu amortyzacji samochodów osobowych z obecnych 20 tys. euro dla samochodów spalinowych i hybrydowych/30 tys. euro dla samochodów elektrycznych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych oraz hybrydowych/225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Z drugiej strony powyższy limit zostanie również wprowadzony w odniesieniu do pojazdów leasingowanych, dla których obecnie nie ma żadnego limitu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów.

Leasing – zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Bardzo niekorzystne zmiany czekają również przedsiębiorców korzystających z leasingu operacyjnego pojazdów osobowych. Co do zasady raty leasingowe nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty, ale z zastrzeżeniem, że jeżeli w rata leasingowa zawiera również opłaty eksploatacyjne takie jak serwis, wymiana opon itp. to do tej części raty należy stosować limit 75% ujęcia wydatków w kosztach podatkowych.

Dodatkowo od stycznia 2019 roku obowiązywał będzie także limit uniemożliwiający rozliczenie pełnej wartości rat leasingowych dla droższych pojazdów, czyli tych przekraczających wartość 150 tys. zł (samochody spalinowe i hybrydowe) oraz 225 tys. zł (samochody elektryczne), o czym wspominaliśmy już wcześniej.

Jedynie w odniesieniu do umów zawartych przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal rozliczać raty leasingowe bez uwzględniania limitu 150 tys. zł/225 tys. zł. Trzeba jednak mieć na uwadze, że aby utrzymać możliwość zaliczenia do kosztów rat leasingowych na starych zasadach, po dniu 31 grudnia 2018 roku nie wolno modyfikować umów, czyli np. wydłużać czasu trwania leasingu. W przeciwnym razie konieczne będzie stosowanie nowych zasad rozliczenia pojazdów leasingowanych.

Osoby planujące skorzystanie z oferty leasingu powinny zatem pospieszyć się i dopełnić formalności przed końcem roku, dzięki czemu obowiązywać ich będą stare zasady rozliczenia. Co więcej wystarczy samo zawarcie umowy w 2018 roku, zgodnie z planowanymi zmianami nie ma bowiem znaczenia termin odbioru pojazdu.

Potwierdza to interpretacja wydana przez Ministerstwo Finansów:

„Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu.”

Niestety niejednokrotnie spotkaliśmy się już ze zmianą stanowiska Ministerstwa i organów podatkowych, dlatego trzeba mieć na uwadze że zawarcie umowy leasingowej przed nowym rokiem nie gwarantuje zachowania dotychczasowego sposobu rozliczenia leasingu, wszystko okaże się w przyszłym roku, kiedy zapewne pojawi się więcej interpretacji podatkowych albo wydany zostanie oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów.

Zmiany w przepisach a kilometrówka

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku planowane jest zlikwidowanie kilometrówki dla celów PIT. Przedsiębiorcy użytkujący prywatne pojazdy w firmie, które dotychczas rozliczane były na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu będą mogli ująć jako koszty uzyskania przychodów jedynie 20% wydatków związanych z pojazdem.

Dla kogo zmiany przyniosą najwięcej strat?

Jak widzimy planowane zmiany zakładają ograniczenia w rozliczeniu wydatków dla większości przedsiębiorców użytkujących samochody w działalności. Tylko nieliczni decydują się bowiem na dodatkowe formalności towarzyszące zgłoszeniu pojazdu jako firmowy. Niższe koszty oznaczają oczywiście zwiększenie podstawy do opodatkowania, a w konsekwencji wyższy podatek do zapłaty.

Nowe przepisy budzą wiele kontrowersji wśród osób prowadzących działalności gospodarcze, szczególnie tych, którzy chętnie korzystają z ofert leasingowych. Leasing operacyjny nie będzie już tak korzystny dla przedsiębiorców jak dotychczas. Do tej pory nie obowiązywały bowiem żadne ograniczenia ujęcia rat leasingowych w kosztach uzyskania przychodów.

Zyskać mogą tylko osoby planujące zakup stosunkowo drogiego pojazdu, czyli o wartości wyższej niż obecny limit (20 tys. euro dla samochodów spalinowych i hybrydowych/30 tys. euro dla samochodów elektrycznych).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.