Przedłużenie mechanizmów pomocowych w tarczy antykryzysowej
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Przedłużenie mechanizmów pomocowych w tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa oznaczona numerem 9.0 to przedłużenie niektórych narzędzi finansowych wspierających najbardziej dotknięte epidemią Covid-19 branże. Z czego mogą skorzystać podatnicy? O tym i o wielu kwestiach z tym związanych opowiedziano w niniejszej publikacji.

Zwolnienie ze składek ZUS na miesiące marzec, kwiecień 2021r.

Płatnicy składek prowadzący działalność gospodarczą w niektórych branżach będą mogli wnioskować o uzyskanie zwolnienia ze składek ZUS za okresy:

 • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. lub
 • styczeń 2021 r. lub
 • luty 2021 r. lub
 • marzec i kwiecień 2021 r. lub
 • kwiecień 2021 r.

Warunki jakie będą musieli spełnić wnioskodawcy to:

 • prowadzenie działalności gospodarczej o przeważającym, określonym kodzie PKD (zawartym w tabeli – załącznik nr 1 do publikacji) na dzień 31.03.2021r.,
 • status aktywnego płatnika składek ZUS w okresie przed dniem 01.11.2020r.,
 • płatnik składek zgłasza jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku był niższy o przynajmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w:
 • miesiącu poprzednim albo
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo
 • w lutym 2020 r. albo
 • we wrześniu 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS w postaci elektronicznego formularza RDZ-B7 płatnik składek może złożyć maksymalnie do 30.06.2021r.

Płatnicy składek ZUS, którzy już opłacili składki ZUS i otrzymają pozytywną decyzję z ZUS w sprawie zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres zapłacony – otrzymają zwrot uregulowanych środków na swoje konto w ZUS (w systemie PUE ZUS będzie widoczna nadpłata na koncie ZUS w dacie wydanie decyzji).

Podstawa prawna:

 • 31zo do art. 31zx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
 • rozporządzenie RM z dnia 16.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Ponowne jednorazowe oraz wielokrotne świadczenie postojowe

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na mocy przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych mogą już składać wnioski o przyznanie ponownego jednorazowego albo wielokrotnego świadczenia postojowego.

Ostateczny termin składania elektronicznych wniosków upływa z końcem trzeciego miesiąca od dnia zniesienia stanu epidemii.

Wysokość jednokrotnego świadczenia postojowego to 2.080zł netto.

Warunki jakie będą musieli spełnić wnioskodawcy to:

 • prowadzenie działalności gospodarczej o przeważającym, określonym kodzie PKD (zawartym w tabeli – załącznik nr 1 do publikacji) na dzień 31.03.2021r.,
 • status przedsiębiorcy zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorcy, wpisanym do rejestru CEIDG,
 • płatnik składek zgłasza jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku był niższy o przynajmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w:
 • miesiącu poprzednim albo
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo
 • w lutym 2020 r. albo
 • we wrześniu 2020 r.

Liczbę ponownych świadczeń postojowych pomniejsza się o liczbę już przyznanych świadczeń postojowych na podstawie poprzedniego rozporządzenia.

Podstawa prawna:

 • 15zq do art. 15zs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
 • rozporządzenie RM z dnia 16.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ma możliwość wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w sytuacji znacznego obniżenia przychodu.

Wysokość maksymalnego dofinansowania do jednego pracownika wynosi 2.000zł (wliczając składki ZUS).

Maksymalny okres dofinansowania do trzy miesiące.

Wnioski (VIA-WOMPP) przedsiębiorcy składają do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na adres siedziby firmy (adres zamieszkania przedsiębiorcy). Na stronie urzędu będzie ogłoszony konkurs naboru na wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń z art. 15gga.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem poniższego odnośnika:

LINK

Ostateczny termin na złożenie wniosek to 30.06.2021r.

Warunki jakie będą musieli spełnić wnioskodawcy to:

 • prowadzenie działalności gospodarczej o przeważającym, określonym kodzie PKD (zawartym w tabeli – załącznik nr 1 do publikacji) na dzień 31.03.2021r.,
 • płatnik składek zgłasza jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku był niższy o przynajmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w:
 • miesiącu poprzednim albo
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo
 • w lutym 2020 r. albo
 • we wrześniu 2020 r.

Przedsiębiorcy, któremu przyznano świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy w poprzednim roku lub na podstawie poprzedniego rozporządzenia mogą wnioskować o dofinansowanie z aktualnego rozporządzenia, pod warunkiem, że wniosek o dofinansowanie nie obejmuje:

 • miesięcy, za które już przyznano przedsiębiorcy świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
 • tych samych pracowników na które przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie.

Co bardzo ważne w składanym wniosku nie można ponownie wskazać spadku przychodów w miesiącach, który już wykazano w poprzednim wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Podstawa prawna:

 • 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
 • rozporządzenie RM z dnia 16.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

 

Bezzwrotna jednorazowa lub wielokrotna dotacja 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej

Mikro i mały przedsiębiorca w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ma możliwość wnioskować o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość maksymalnej jednorazowej dotacji wynosi 5.000zł. Dotacja może być przyznawana maksymalnie pięciokrotnie (na pięć miesięcy). Ilość razy przyznanej dotacji uzależniona jest rodzaju prowadzonej, przeważającej działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie dotacji przedsiębiorcy składają do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na adres siedziby firmy (adres zamieszkania przedsiębiorcy). Na stronie urzędu będzie ogłoszony konkurs naboru na wnioski o dofinansowanie w postaci dotacji z art. 15zze4.

Wnioski (PSZ-DBKDG) należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem poniższego odnośnika:

LINK

Ostateczny termin na złożenie wniosek to 31.08.2021r.

Warunki jakie będą musieli spełnić wnioskodawcy to:

 • prowadzenie działalności gospodarczej jako mikro lub mały przedsiębiorca na dzień 30.11.2020r.,
 • prowadzenie działalności gospodarczej o przeważającym, określonym kodzie PKD (zawartym w tabeli – załącznik nr 1 do publikacji) na dzień 31.03.2021r.,
 • przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku był niższy o przynajmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w:
 • miesiącu poprzednim albo
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo
 • w lutym 2020 r. albo
 • we wrześniu 2020 r.

Przedsiębiorca, któremu przyznano już dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej czy to w poprzednim roku lub na podstawie poprzedniego rozporządzenia – może ponownie wnioskować o dofinansowanie z aktualnego rozporządzenia pod warunkiem, że wniosek o dofinansowanie nie obejmuje:

 • miesięcy, za które już przyznano przedsiębiorcy dotację.

Co bardzo ważne w składanym wniosku nie można ponownie wskazać spadku przychodów w miesiącach, który już wykazano w poprzednim wniosku o przyznanie dotacji.

Podstawa prawna:

 • 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
 • rozporządzenie RM z dnia 16.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Załącznik – wykaz rodzajów działalności a rodzaj dofinansowania.

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.