Problemy z paragonami z numerem NIP do kwoty 450 zł

Problemy z paragonami z numerem NIP do kwoty 450 zł

U progu 2019 r. w obiegu pojawiły się paragony dokumentujące sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej zawierające numer NIP nabywcy. Już pierwsze tygodnie występowania tych dokumentów w transakcjach gospodarczych sprawiły wiele problemów zarówno sprzedawcom jak i nabywcom.

W jaki sposób sprzedawca i nabywca powinien potraktować względem rozliczenia podatkowego paragon z numerem NIP nabywcy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Faktury do paragonów do kwoty 450 zł i powyżej

Jeszcze w 2019r. prawodawca wprowadził możliwość funkcjonowania paragonów z numerem NIP nabywcy, jako dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji gospodarczej, ale i umożliwiającym nabywcy będącym przedsiębiorcą wystawienie faktury do takiego paragonu.

Wszystko wydaje się proste jednak Resort Finansów uznał, iż gdy tego typu paragony opiewają na wartość do sumy 450 zł brutto powinny być traktowane jak faktura uproszczona. Zatem nie powinno się wystawiać kolejnej faktury do takiego paragonu.

Zupełnie odrębnie należy postąpić, gdy wartość brutto paragonu z numerem NIP nabywcy wynosi powyżej kwoty 450 zł.

Jak należy postąpić w takich sytuacjach. Co z odliczeniem podatku VAT? A jeśli sprzedawca wystawi drugą fakturę?

Problemy ewidencyjne sprzedawców w odniesieniu do paragonów do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy

Od momentu wprowadzenia wymogu ujmowania numeru NIP na paragonach w przypadku późniejszej konieczności wystawienia faktury (nie zawsze) pojawiły się różne problemy dotyczące tych paragonów.

Jednym z nich jest problem właściwego zewidencjonowania w rejestrach VAT podatnika paragonów z numerem NIP odbiorcy.

Kierunek Ministerstwa Finansów w tej sprawie jest taki, iż jeżeli wartość brutto paragonu z numerem NIP nabywcy nie przekracza wartości 450 zł brutto, wówczas podatnik sprzedawca powinien taki paragon traktować jak fakturę uproszczoną. Do tego typu paragonu nie ma obowiązku wystawiania faktury sprzedaży i należałoby dla bezpieczeństwa zaniechać wystawiania faktur sprzedaży w tych okolicznościach z uwagi na ewentualną późniejszą podwójną ewidencję tego samego dokumentu w rejestrach VAT podatnika sprzedawcy. Skoro paragon z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł brutto stanowi fakturę uproszczoną, to nie powinno się wystawiać drugiego dokumentu w postaci standardowej faktury dokumentującej dokładnie to samo.

O ile paragon z NIP nabywcy do wartości 450 zł Ministerstwo Finansów każe traktować jak fakturę uproszczoną, to taki paragon prawdopodobnie winien być ujęty jak standardowa faktura sprzedaży VAT a więc odrębnie w rejestrach VAT, JPK_VAT i deklaracji VAT z jednoczesnym pomniejszeniem jej wartości od miesięcznego raportu fiskalnego.

Problemem niestety może okazać się brak możliwości kas rejestrujących na pokazanie paragonów z numerem NIP odbiorców w raportach miesięcznych, co będzie powodować konieczność manualnego śledzenia i ewidencji w rejestracjach VAT podatnika sprzedawcy tego typu paragonów.

Jest jeszcze inne rozwiązanie na powyższy problem. Jeżeli sprzedawca ma taką możliwość może zawsze wystawiać standardową fakturę sprzedaży na transakcje na sumę 450zł brutto i poniżej.

Paragon z numerem NIP nabywcy powyżej kwoty 450 zł brutto

W sytuacji, w której podatnik sprzedawca wystawia paragon z numerem NIP kontrahenta odbiorcy na sumę powyżej 450 zł brutto, wówczas z uwagi, iż taki dokument nie będzie stanowił faktury uproszczonej to podatnik nie powinien go ujmować w rejestrach VAT, JPK_VAT i deklaracji VAT.

Do takiego paragonu winna być wystawiona faktura. Następnie powinna być ona ujęta w rejestrach VAT podatnika sprzedawcy i jednocześnie odjęta od miesięcznego obrotu na kasie rejestrującej w postaci zapisu stornującego w księgach firmy.

Paragon z numerem NIP nabywcy poniżej kwoty 450 zł brutto a koszty

Warto odnieść się także do podstawowego problemu, czy paragon z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł brutto kupujący przedsiębiorca będzie mógł bez problemu zaksięgować w koszty firmy?

Jeżeli podatnik nabywca traktuje tego typu paragon, jako fakturę uproszczoną to zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów są dowody księgowe m.in. takiej jak faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zatem gdy podatnik przeznaczy zakupy udokumentowane paragonem z jego numerem NIP do kwoty 450 zł na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz wydatek ten nie będzie zawierał się w katalogu kosztów wyłączonych, to będzie mógł ująć je w prowadzonej dla swojej firmy PKPiR.

Paragon z numerem NIP nabywcy do 450 zł, jako faktura uproszczona? Nie zawsze

Sprzedawca, który nosi się z zamiarem wystawienia paragonu sprzedaży z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie będzie mógł w każdej sytuacji potraktować go, jako fakturę uproszczoną. Tak, więc paragon ten nie będzie mógł być wystawiany w myśl art. 106e ust. 6 ustawy o VAT w sytuacji:

  • sprzedaży wysyłkowej z  terytorium RP,
  • sprzedaży wysyłkowej na terytorium RP,
  • sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer NIP,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium RP siedzibę firmy lub stałe miejsce jej prowadzenia a w przypadku ich braku, stałe miejsce zamieszkania bądź zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są powyższe czynności sprzedaży, w przypadku, gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium RP, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Odliczenie VAT z paragonów z NIP nabywcy do kwoty 450 zł brutto

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają od sprzedawcy paragon z ich numerem NIP do wartości 450 zł brutto zgodnie z wytycznymi Resortu Finansów mogą potraktować taki paragon jak fakturę uproszczoną.

Jeżeli przedsiębiorą nabywca w ten sposób potraktuje objaśnienia Ministerstwa Finansów, to będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z takiego dokumentu, jeśli sam będzie czynnym podatnikiem VAT oraz przeznaczy dany zakup na realizowanie sprzedaży opodatkowanej w części lub w całości (wówczas odliczenie VAT będzie mogło nastąpić w proporcji w części lub w całości).

Korekta do paragonu z NIP nabywcy do wartości 450 zł brutto

Podatnicy sprzedawcy zastanawiają się czy jeżeli wystawili paragon z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł brutto to mogą wystawić do niego fakturę korygującą.

Jeżeli podatnik potraktuje paragon z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł brutto zgodnie z wytycznymi Resortu Finansów a więc uzna go, jako fakturę uproszczoną, to oczywiście będzie mógł do tego dokumentu wystawić fakturę korygującą, gdy po wystawieniu ww. paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
  • udzielono opustów i obniżek cen lub skonta,
  • nabywca zwrócił towar sprzedawcy,
  • nabywca zwrócił całość lub część zapłaty,
  • nastąpiła podwyżka ceny albo stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.