Polski Ład – planowane zmiany od 1 stycznia 2022 roku!
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Polski Ład – planowane zmiany od 1 stycznia 2022 roku!

Polski Ład to reforma zapowiadana przez ustawodawców, która ma zmienić aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami, zwiększenie kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego miało przyczynić się do ogólnego zmniejszenia obciążeń podatkowych, jednak w praktyce wiele osób straci na zmianach, a wszystko za sprawą zmian zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i likwidacji dotychczasowej preferencji odliczenia znacznej części tej składki od podatku dla wszystkich, zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i tych zatrudnionych na etacie. Polski Ład w dużej mierze dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale nie tylko – im wyższe zarobki, tym wyższe czekają nas obciążenia podatkowe.

Wyższa kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku jeszcze kilka lat temu wynosiła 3091 zł dla wszystkich przedsiębiorców. Na przestrzeni ostatnich lat, kwota wolna od podatku została podniesiona, ale tylko dla osób osiągających niskie dochody. Dla większości społeczeństwa kwota wolna od podatku pozostała bez zmian, a dla tych którzy osiągali stosunkowo wysokie dochody zmniejszyła się lub została całkowicie zlikwidowana.

Polski Ład zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich osób stosujących zasady ogólne, czyli skalę podatkową. Nowa kwota wolna ma wynieść 30 000 zł. Podniesienie kwoty wolnej jest pozytywną zmianą, szczególnie że ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich osób stosujących skalę podatkową.

Waloryzacja drugiego progu podatkowego

Polski Ład zakłada waloryzację progu dochodów, po przekroczeniu którego płacimy 32 % podatku dochodowego. Drugi próg podatkowy w Polsce niezmienny od lat do tej pory wynosił 85 528 zł. Po wprowadzonych zmianach, 32% podatek opłacać będziemy od nadwyżki dochodów ponad kwotę 120 000 zł.  Waloryzacja progu dochodów wpłynie na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla osób osiągających dochody powyżej kwoty 85 528 zł.

Niestety, podniesienie kwoty wolnej i waloryzacja progu podatkowego w ostatecznym rozrachunku spowoduje zmniejszenie obciążeń podatkowych tylko dla części podatników. Wiele osób zapłaci wyższe daniny, a wszystko przez zmianę zasad ustalania wysokości i likwidację odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna – jakie zmiany nas czekają?

Dotychczas składka zdrowotna opłacana była przez przedsiębiorców ryczałtowo, czyli każda osoba prowadząca działalność gospodarczą uiszczała stałą kwotę składki zdrowotnej na dany rok. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej było 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku. Od 2022 roku zasady ulegną zmianie i każdy przedsiębiorca będzie opłacał składkę w zależności od osiąganego dochodu. Im wyższy dochód z działalności, tym wyższa będzie danina z tytułu składki zdrowotnej.

Kolejna zmiana w zakresie składki zdrowotnej to pozbawienie wszystkich podatników prawa do jej odliczenia od podatku. Do tej pory płaciliśmy 9% podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a od podatku mogliśmy odliczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Już od stycznia 2022 będziemy w dalszym ciągu płacić 9% podstawy wymiaru składki zdrowotnej, ale od podatku nie odliczymy już nic. Oznacza to znaczny wzrost obciążeń podatkowych. Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej to realny wzrost obciążeń podatkowych, który nowa kwota wolna od podatku i drugi próg podatkowy nie zawsze będzie nam w stanie zrekompensować.

Podatek liniowy w Nowym Ładzie

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy stosujący podatek liniowy zostaną obciążeni nową składką zdrowotną, której podstawę będą musieli ustalić w oparciu o osiągany dochód, co więcej, zostaną całkowicie pozbawieni prawa odliczenia tej składki od podatku, a nie dostaną żadnych preferencji mających zrekompensować im te straty. W praktyce oznacza to ogromny wzrost obciążeń podatkowych dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym. Podatek liniowy mający być preferencją dla wielu przedsiębiorców straci sens. Jeżeli zapowiadane zmiany wejdą w życie, warto szczegółowo przeanalizować swoją sytuację w oparciu o osiągane dochody, może okazać się że bardziej opłacalną formą opodatkowania będą zasady ogólne, dzięki którym będzie można skorzystać z kwoty wolnej od podatku i zwiększenia drugiego progu podatkowego.

Składka zdrowotna dla członków zarządu spółek

Nowy Polski Ład wprowadza także obciążenia z tytułu składki zdrowotnej dla członków zarządu spółek. Do tej pory członkowie zarządu spółek nie mieli obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Członkowie zarządu spółek począwszy od 2022 roku mają opłacać 9% składkę zdrowotną, podstawą obliczenia ich składki zdrowotnej będzie kwota wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania do zarządu.

Ulga dla klasy średniej tylko dla etatowców

Dla osób zatrudnionych na etacie ustawodawcy planują wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, dedykowanej dla osób osiągających dochód roczny pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł. Zasady stosowania ulgi są skomplikowane, przez co osoby zajmujące się kadrami w firmach czeka znacznie więcej pracy. Co więcej, ulga dla klasy średniej zakłada, że przekroczenie ustalonego progu nawet o 1 zł spowoduje znaczny wzrost obciążeń podatkowych w porównaniu do osoby która zarabia niewiele mniej, ale nie osiąga tego progu.

Niestety, projekt nie zakłada analogicznych uregulowań w postaci ulgi dla klasy średniej dla przedsiębiorców. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność zostaną obciążone wzrostem danin przekazywanych do budżetu państwa bardziej niż etatowcy. Im wyższe dochody, tym większe zapowiadają się obciążenia podatkowe. Tak negatywne zmiany regulacji prawnych w zakresie składki zdrowotnej jeszcze bardziej obciążą przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami finansowymi spowodowanymi pandemią COVID-19 i wielomiesięcznym lockdownem wprowadzonym przez rząd.

Ryczałt i karta podatkowa w Polskim Ładzie

Polski Ład ma wprowadzić niższe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jednak tylko dla wybranych rodzajów działalności. Przypomnijmy, że nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba także mieć na uwadze, że obniżenie stawki podatku nie zawsze zrekompensuje brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

Stosowanie karty podatkowej począwszy od 2022 roku ma być dostępne tylko dla osób, które do tej pory stosowały tą formę opodatkowania. Oznacza to, że osoby zakładające działalność gospodarczą lub chcące zmienić formę opodatkowania nie będą mogły wybrać już karty podatkowej. Zmiana ta sukcesywnie prowadzić będzie to zniesienia karty podatkowej, jednej z preferencyjnych form opodatkowania.

Zmiany opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Po wprowadzonych zmianach będzie możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem, nawet wtedy gdy małżonkowie nie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Do zastosowania wspólnego rozliczenia wystarczające będzie to, że małżeństwo zawarto w trakcie trwania roku podatkowego i obowiązuje na ostatni dzień tego roku.

Uregulowane zostaną natomiast zasady rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci. W razie dzielenia opieki nad dzieckiem dotychczas stosowana praktyka pozwalała zastosować rozliczenie jako rodzic/opiekun samodzielnie wychowujący dziecko przez oboje rodziców. Po wprowadzeniu Nowego Ładu, tylko jeden rodzic będzie mógł skorzystać z preferencji rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Wykup samochodu z leasingu – zmiana zasad!

Polski Ład zakłada także zmiany w zakresie wykupu pojazdu z leasingu. Dotychczas dostępna była możliwość wykupu samochodu finansowego przez leasing operacyjny do majątku prywatnego. Sprzedając samochód po upływie 6 miesięcy od wykupu, nie trzeba było odprowadzać podatku VAT ani PIT z działalności gospodarczej.

Po wprowadzeniu zmian, wykup prywatny samochodu finansowego przez leasing operacyjny będzie powodować powstanie obciążeń podatkowych z tytułu VAT i PIT. Co więcej podatek VAT ma być naliczany od realnej wartości pojazdu, czyli ceny rynkowej, a nie od wartości wykupu.

Likwidacja amortyzacji nieruchomości przy najmie prywatnym

Osoby prowadzące najem prywatny dotychczas miały możliwość wyboru formy opodatkowania, dostępna była dla nich zarówno skala podatkowa jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wprowadzenie Nowego Ładu sprawi, że najem prywatny będzie można rozliczać wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza brak możliwości generowania kosztów uzyskania przychodów z najmu m.in. w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych

Ustawodawcy w Polskim Ładzie zdecydowali się także na zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych. Do tej pory przedsiębiorcy mieli możliwość regulowania zobowiązań w formie gotówkowej do kwoty 15 000 zł. W razie zapłaty za fakturę kontrahentowi powyżej kwoty 15 000 zł, podatnikom nie przysługiwało prawo zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Od 2022 roku limit transakcji gotówkowych ma wynosić 8 000 zł, faktury na wyższe kwoty należy opłacać przelewem, w przeciwnym razie wydatki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopę.

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć w naszym oprogramowaniu, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.