Płaca minimalna 2024
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Płaca minimalna 2024

Ostatnie lata nie są dla nas zbyt łaskawe. Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys paliwowy oraz szalejąca inflacja. To wszystko mocno uderza w gospodarkę.

Rząd próbuje nieco „ratować” sytuację, podnosząc minimalne wynagrodzenie – tak, aby Polacy zarabiali więcej w tych trudnych czasach. Doszło więc to tego, że pomimo ogromnego spadku inwestycji w Polsce, mamy aktualnie rekordowe podwyżki płac minimalnych. Są one do tego zwiększane dwa razy w roku – w styczniu i lipcu.

Ile będzie wynosiła płaca minimalna 2024?

 

Płaca minimalna 2024 – jak będzie się kształtowała?

W roku 2023 rozpoczęty został nowy trend. Minimalne wynagrodzenie zostało podwyższone dwukrotnie w ciągu jednego roku. Od 1 stycznia wynosiło ono 3490 zł (22,80 zł stawki godzinowej), natomiast od 1 lipca jest to już 3600 zł (23,50 zł stawki godzinowej). Jest to wzrost rekordowy, bo aż o 19,6% w stosunku do roku 2022.

Dla porównania można wskazać podwyżkę z roku poprzedniego, która wynosiła „jedynie” 7,5%, a i tak była uznawana za bardzo wysoką.

Płaca minimalna 2024 ma ulec jeszcze większemu powiększeniu. Bo aż o 700 zł (w 2023 było to 600 zł). Rada Ministrów przyjęła bowiem propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2024 rok.

Kwota minimalna będzie po raz kolejny podnoszona w dwóch etapach. Rząd wskazuje, iż od 1 stycznia wynagrodzenie będzie wynosiło 4242 zł, zaś od 1 lipca już 4300 zł. Wzrośnie również stawka godzinowa, odpowiednio 27,70 zł i 28,10 zł.

Proponowana płaca minimalna 2024 oznacza kolejny bardzo duży skok kwotowy. Wynagrodzenie należne za pracę od 1 stycznia 2024 roku będzie stanowiło wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej 1 stycznia 2023 roku, tj. 21,5%. Z kolei podwyżka z 1 lipca 2024 roku to wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku, czyli 19,4%.

Dla pracowników na „minimalnej” to dobra wiadomość. Inaczej jednak jest z przedsiębiorcami. Dla nich oznacza to wiele kłopotów. Głównie finansowych i organizacyjnych. Nie pomaga również fakt, iż płaca będzie podwyższana dwukrotnie.

 

Płaca minimalna 2024 – to również kwestie organizacyjne

Podwyżka wynagrodzeń to przede wszystkim duże wyzwanie dla przedsiębiorców. Jednakże duże znaczenie mają tu również kwestie ściśle techniczne.

Przedsiębiorcy płacący tzw. duży ZUS rozliczają się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie za pracę. Kwoty minimalne nie mają zatem dla nich większego znaczenia. Inaczej jest jednak z osobami, które korzystają z zasad preferencyjnych.

Przedsiębiorcy uprawnieni do tzw. Małego ZUS Plus za podstawę składek biorą bowiem 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli płaca minimalna 2024 zmieni się dwa razy w ciągu roku, oni zostaną zmuszeni (tak jak i w roku 2023) do dokonywania dwukrotnych wyliczeń swojego obciążenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzi to wiele problemów – dochodzi do szeregu pomyłek, które kosztują przedsiębiorców czas oraz stres.

Wzrost płac wiąże się także ze zwiększeniem pracy kadr. Te bowiem obsługując wynagrodzenia pracowników, muszą zadbać o wszystkie wymogi stawiane przez przepisy prawa pracy. Oczywiście najwięcej „zamieszania” jest przy modyfikacji dokumentów wysyłanych do urzędu skarbowego oraz ZUS.

Może się to wydawać błahe, ale przy większej grupie pracowników na minimalnej krajowej, tak częste zmiany naprawdę mogą uprzykrzać życie przedsiębiorców. Dlatego warto wybrać oprogramowanie do kadr i płac, które pracę będzie ułatwiać.

 

Płaca minimalna 2024 – ile zapłaci pracodawca za pracownika

Pora „porozmawiać” o pieniądzach. Minimalna krajowa określana jest w kwotach brutto. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca tyle właśnie zapłaci za pracę podwładnego.

Płaca minimalna 2024 od 1 stycznia będzie wynosiła 4242 zł miesięcznie. Pracownik na rękę otrzyma 3176 zł, z kolei całkowity koszt dla pracodawcy wyniesie już 5092 zł.

W lipcu przyszłego roku będzie to już 5161 zł. Jest to suma, która już niebezpiecznie zbliża się do średniej krajowej.

Warto tutaj podkreślić, że pracownik dostanie „zaledwie” 3214 zł na swoje konto. Zaś pracodawca dopłaci do tego dodatkowe 2 tys. zł. Patrząc na to od tej strony, można dojść do przekonania, że zmiana umów o pracę na tę na pół etatu będzie bardzo popularnym zjawiskiem.

W innym wypadku, zamiast rozwoju firm, będziemy mieli wzrost liczby przedsiębiorstw w likwidacji. Pamiętać przy tym trzeba, że otrzymywanie połowy wypłaty pod stołem jest negatywne dla pracowników, ci bowiem będą narażeni na silne obniżenie ich przyszłej emerytury.

W tym miejscu warto także wspomnieć o właściwym oprogramowaniu kadrowo-płacowym, które pomoże pracodawcy w wykonywaniu obowiązków.

Już niebawem na rynku pojawi się nowoczesne oprogramowanie online 360 Kadry i płace.

W czym oprogramowanie może pomóc?

Wybór oprogramowania to także ważna kwestia, która może znacznie ułatwić pracę i zaoszczędzić czas.

360 Kadry i płace to między innymi:

  • łatwe uruchomienie oraz intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
  • automatyczne przeliczenie list płac
  • automatycznie aktualizowane i zawsze aktualne wskaźniki (progi podatkowe, próg ZUS, płaca minimalna, współczynnik ekwiwalentu itp.)
  • automatycznie aktualizowany i zawsze aktualny katalog powiatów przypisanych do województwa – znaczne ułatwienie ewidencji pracowników
  • automatycznie aktualizowany i zawsze aktualny katalog urzędów skarbowych
  • niewielkie wymagania sprzętowe (obsługa przez przeglądarkę)
  • łatwe dodawanie kolejnych użytkowników oraz podatników

360 Kadry i płace to szeroki zakres funkcjonalności, który będzie zawierał:

– ewidencję danych kontaktowych

– ewidencję informacji podatkowych i ZUS

– ewidencję potrąceń

– ewidencję doświadczenia zawodowego

– ewidencję wykształcenia

– ewidencja członków rodziny

– ewidencja absencji

– ewidencję płacową

360 Kadry i płace to także liczne raporty dotyczące absencji, płac czy kadr.

Już teraz warto zapisać się do newslettera, aby być na bieżąco i uzyskać 30% rabatu na pierwszy zakup licencji aż na rok!

Program wychodzi także naprzeciw małym przedsiębiorcom i będzie oferował bezpłatne użytkowanie do 2 pracowników.

 

Wynagrodzenie minimalne – na co ma jeszcze wpływ?

Płaca minimalna 2024 będzie miała wpływ nie tylko na składki ZUS przedsiębiorcy czy podstawowe wynagrodzenie zatrudnionych. Stanowi ono podstawę dla wielu innych świadczeń.

Kwota minimalnej płacy stanowi podstawę między innymi dla wynagrodzenia za przestój, pracę w godzinach nocnych czy wynagrodzenie przysługujące zatrudnionemu za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonania, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Omawiane wynagrodzenie podwyższy również kwotę odszkodowania z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na skutek stosowania mobbingu czy też naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Wzrostowi ulegnie także podstawa wymiary zasiłków, które z kolei ma wpływ na wysokość świadczeń chorobowych i macierzyńskich. Płaca minimalna wpłynie również na poziom odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych.

Jak można się było spodziewać, większość z wyżej wymienionych świadczeń stanowi ciężar, który dźwiga przedsiębiorca.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.