Oznaczenia w nowym JPK_V7 dla towarów i usług – od GTU 1 do GTU 6
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Oznaczenia w nowym JPK_V7 dla sprzedawanych niektórych towarów i usług – od GTU 01 do GTU 06

Nowy plik JPK_V7 wymaga od podatnika dokonania oznaczenia faktur sprzedaży dokumentujących sprzedaż niektórych towarów i usług. Dokładnie chodzi o te towary i usługi, które objęte są wykazem GTU.

W pierwszej publikacji na temat ogólnych zasad stosowania GTU objaśniono praktyczne stosowanie tych oznaczeń w odniesieniu do wszystkich kodów GTU a zatem od 01 do 13. Poniżej zaprezentowano bardziej szczegółowe objaśnienia mające na celu wyjaśnienie kolejnych wątpliwości podatników związanych ze stosowaniem omawianych kodów.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 01 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 01 Dostawa:

– napojów alkoholowych (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓW Rozdział 2 ustawy z dnia 6.12.2008r. o podatku akcyzowym (art. 92 do art. 97)

Oznaczenie GTU 01 należy przyporządkować do faktur sprzedaży, gdzie choć jedna pozycja na fakturze dotyczy zbycia napoju alkoholowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, piwa, wina, napojów fermentowanych, ale i wyrobów pośrednich.

Jak wskazuje MF GTU 01 nie należy przypisywać w nowym pliku JPK_V7 przy fakturze sprzedaży dokumenującej sprzedaż alkoholu w ramach świadczenia usługi np. w restauracjach. Symbolem GTU 01 podatnik oznacza sprzedaż napojów alkoholowych, a więc jeżeli dostawa towarów (faktura) dotyczy alkoholu nie stanowiącego napój alkoholowy lub alkohol jest zawarty w innym produkcie, ale całość wciąż nie jest napojem alkoholowym wtedy nie należy oznaczać jej symbolem GTU 01.

Oznaczeniem GTU 01 podlega zarówno sprzedaż hurtowa jak i detaliczna z uwzględnieniem wymienionych wyjątków i innych pozostałych.

Każdorazowo należy uważać czy podatnik nie będzie miał do czynienia np. z wyrobem pośrednim. Nie mniej, jeżeli sprzedawany towar nie stanowi napoju alkoholowego, wyrobu pośredniego zgodnie z ww. przepisami to jego sprzedaż nie powinna być oznaczana symbolem GTU. Przykładem mogą być tutaj niektóre wyroby czekoladowe zawierające alkohol.

Dokładne wyszczególnienie i opis napojów alkoholowych i wyrobów pośrednich odnoszących się do oznaczenia GTU 01 można znaleźć w rozdziale 2 ustawy z dnia 6.12.2008r. o podatku akcyzowym (art. 92 do art. 97) pod linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090030011

Natomiast zidentyfikowane w ustawie kody CN (ich opis) można odnaleźć na stronie ww. przeglądarki taryfowej (ISZTAR).

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 02 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 02 Dostawa:

1)   benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);

2)   benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3)   gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4)   olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5)   olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);

6)   paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7)   paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8)   pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

9)   paliw ciekłych nie ujętych w pkt 1-4 i 6-8;

10)      biopaliw ciekłych;

11)      pozostałych towarów, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, bez względu na kod CN.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓW Art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług i ww ustawy

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);

Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (załącznik nr 1) bez względu na kod CN.

Oznaczenie GTU 02 dotyczy sprzedawanych ww. rodzajów paliw. Podobnie jak przy alkoholu, jeżeli paliwo stanowi element świadczenia usługi, wówczas fakturę sprzedaży tej usługi podatnik nie oznaczy symbolem GTU 02.

Oznaczeniem GTU 02 podatnik mógłby oznaczyć fakturę sprzedaży, gdzie odrębnie od usługi byłoby wydzielone paliwo a całość nie stanowiłaby usługi kompleksowej (możliwe byłoby wydzielenie paliwa, które funkcjonowałoby samodzielnie).

Należy jednak pamiętać, iż gdy rozliczając daną usługę sprzedawca odrębnie refakturuje (sprzedaje) paliwo, to będzie on zobligowany do oznaczenia tej sprzedaży oznaczeniem GTU 02.

Oznaczeniem GTU 02 podlega zarówno sprzedaż paliwa hurtowa jak i detaliczna na stacjach benzynowych. Zatem sprzedaż nie jest uzależniona od statusu nabywcy.

Dokładne wyszczególnienie i opis olejów odnoszących się do oznaczenia GTU 02 można znaleźć pod poniższymi linkami (ustawy wraz z załącznikami):

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061691200

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20061691199

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090030011

Natomiast zidentyfikowane w ustawie kody CN (ich opis) można odnaleźć na stronie ww. przeglądarki taryfowej (ISZTAR).

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 03 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 03 Dostawa:

·      oleju opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

·      olejów smarowych,

·      pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

·      olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,

·     preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓW Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Warto w pierwszej kolejności zauważyć, iż sprzedaż olejów opałowych o kodach CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90) wymaga użycia oznaczenia GTU 02.

Jeżeli jednak podatnik będzie miał do czynienia jednocześnie ze sprzedażą oleju opałowego z jednym z kodów CN powyżej stanowiącego także olej opałowy w myśl ustawy o podatku akcyzowym wówczas faktura dokumentująca sprzedaż takiego oleju opałowego będzie musiała być oznaczona GTU 02 oraz GTU 03.

Jeśli paliwo oznaczone GTU 03 stanowi element świadczenia usługi, wówczas fakturę sprzedaży tej usługi podatnik nie oznaczy symbolem GTU 03.

Oznaczeniem GTU 03 podatnik mógłby oznaczyć fakturę sprzedaży, gdzie odrębnie od usługi byłoby wydzielone paliwo a całość nie stanowiłaby usługi kompleksowej (możliwe byłoby wydzielenie paliwa, które funkcjonowałoby samodzielnie).

Oznaczeniem GTU 03 podlega zarówno sprzedaż paliwa hurtowa jak i detaliczna na stacjach benzynowych. Zatem sprzedaż nie jest uzależniona od statusu nabywcy.

Podatnik, który zakupił olej zawarty w GTU 03 i odsprzedaje go dalej, winien taką fakturę oznaczyć w nowym pliku JPK_V7 kodem GTU 03.

Dokładne wyszczególnienie i opis olejów odnoszących się do oznaczenia GTU 03 można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090030011

Natomiast zidentyfikowane w ustawie kody CN (ich opis) można odnaleźć na stronie ww. przeglądarki taryfowej (ISZTAR).

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 04 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 04 Dostawa:

– wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich bez względu na nr CN, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓW Rozdział 3 art. 98, 99a oraz art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Sprzedaż wyrobów oznaczonych w tabeli GTU cyfrą 04 obejmuje podmioty począwszy od producentów, hurtowników na detalistach kończąc.

Faktura dokumentująca wyroby tytoniowe sprzedawane w ramach świadczonej usługi nie będzie podlegała oznaczeniu kodem GTU 04.

Sprzedaż płynu do e-papierosów także został uwzględniony w kodzie GTU 04.

Dokładne wyszczególnienie i opis olejów odnoszących się do oznaczenia GTU 04 można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090030011

Natomiast zidentyfikowane w ustawie kody CN (ich opis) można odnaleźć na stronie ww. przeglądarki taryfowej (ISZTAR).

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 05 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 05 Dostawa odpadów:
Nr Pozycja PKWiU Opis
79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
80 38.11.51.0 Odpady szklane
81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓW Pozycja 79-91 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Dostawa ww. odpadów zarówno na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i na rzecz firm będzie podlegać oznaczeniu GTU 05.

Przy sprzedaży odpadów przedsiębiorca każdorazowo będzie musiał sprawdzić, czy rodzaj jego odpadu zawiera się w ww. wykazie, a więc czy występuje pod jednym z wyszczególnionych PKWiU (po kodzie odpadu nie zidentyfikuje się obowiązku stosowania GTU 05).

Pierwotna dostawa towarów przez przedsiębiorcę może mieć inne przeznaczenie niż na wywóz i składowanie odpadów. Odpady mogą zostać zbyte do przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem (do odzyskania ich na rzecz przywrócenia właściwości towaru). Z kolei te przedsiębiorstwo sprzedając dalej odzyskany z recyklingu odpadów towar będzie miał obowiązek oznaczyć go odpowiednim kodem GTU (oczywiście jeśli będzie w wykazie GTU).

Należy pamiętać, iż GTU 05 dotyczy sprzedaży odpadów a nie dotyczy ich transportu (tutaj może znaleźć zastosowanie GTU 13, ale tylko z kolei z PKWiU 49.41.xx a zatem analiza musi być każdorazowa).

Ponadto towary używane nie oznaczają jeszcze odpadów. Dopiero towary nie nadające się już do użytku mogą stanowić odpad, złom, wrak itp.

GTU 05 będzie dotyczyć sprzedaży opadów, którymi będą np. zużyte sprzęty elektroniczne kwalifikujące się jako odpady a nie jako sprzęt używany (niektóre winne być zaklasyfikowane jako GTU 06). Warto w tym miejscu podkreślić, że w taki sam sposób należy kwalifikować niektóre opady w odniesieniu do innych GTU. Jeżeli np. sprzedaży podlegałby zniszczony motocykl firmowy nienadający się już do jazdy, wówczas przy jego sprzedaży należałoby oznaczyć w JPK_V7 daną fakturę jako GTU 06 (poz. 79 ww. załącznika nr 15).

Firmy zajmujące się zagospodarowaniem, utylizacją i transportem odpadów w większości nie będą mieli obowiązku stosowania GTU 05. W niektórych przypadkach będą mieli obowiązek zastosowania jedynie GTU 13.

Podatnicy winni uważać, gdyż nie wszystkie odpady są ujęte w GTU 06.

Dokładne wyszczególnienie i opis rodzajów odnoszących się do oznaczenia GTU 05 można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090030011

Natomiast zidentyfikowane w ustawie kody PKWiU (ich opis) można odnaleźć na stronie ww. przeglądarki PKWiU 2015.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 06 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich:
Nr Pozycja PKWiU Opis
7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. Nośnikach – wyłącznie dyski SSD
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓW Pozycja 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 z załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Oznaczenie GTU 06 dotyczy sprzedaży ww. towarów, które mogą być zarówno nowe jak i używane. Jednak należy uważać na zużyte niektóre części, które mogą być sklasyfikowane już jako odpady, czyli GTU 05.

Należy podkreślić, że oznaczenie GTU 06 będzie dotyczyć sprzedaży ww. towarów niezależnie od ich pochodzenia. Tak więc polski podatnik może nabyć powyższy towar zza granicy a następnie odsprzedaż go wraz z doliczoną marżą. W takich okolicznościach Do sprzedaży ww. towaru także trzeba będzie zastosować GTU 06.

Inną sytuacją wątpliwą może być przypadek, gdy podatnik używa ww. towaru do wykonania usługi, ale jego nie sprzedaje. W tym jednak wypadku nie zaistnieje obowiązek użycia oznaczenia GTU 06 przy rejestracji faktury za daną usługę. Może to być serwis dokonywany na urządzeniu, modernizacja, ulepszenie itp.

Podatnicy winni także pamiętać, iż sprzedaż na raty również skutkuje obowiązek zastosowania GTU 06 (tylko w momencie wydania towaru a nie w momencie płatności rat).

Może też się zdarzyć, że sprzęt jest przekazywany w ramach usługi. Tutaj również nie będzie wymagane oznaczenie symbolem GTU 06 faktury dokumentującej wykonanie takiej usługi.

Warto zaznaczyć, że w sytuacji leasingu finansowego towaru (środka trwałego obcego) objętego jakimkolwiek GTU, oznaczenie to należy stosować w odniesieniu do faktur sprzedaży dotyczące tego leasingu. Nie dotyczy to leasingu operacyjnego.

Bardzo ważną kwestią jest to, że gdy towar główny składa się z części zawierających się w powyższej tabeli to sprzedaż takiego towaru nadal nie należy oznaczać kodem GTU 06.

Jednak, jeżeli sprzedawca dołączy odrębnie do sprzedawanego sprzętu (np. w ramach korzystniejszej oferty) dodatkowy towar zawierający się w ww. wykazie, wówczas będzie miał obowiązek dokonać oznaczenia GTU 06.

 

Kolejne opisy kodów GTU w następnych publikacjach.

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.