Nowy JPK_VDEK od 2019 roku

Nowy JPK_VDEK od 2019 roku

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem, które ujednolici i usystematyzuje przekazywane dane przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą do fiskusa w aspekcie transakcji związanych z rozliczeniem podatku VAT. Dotychczasowe rozwiązanie w postaci comiesięcznego, elektronicznego przekazywania pliku JPK_VAT oraz jednej lub więcej deklaracji VAT ma zostać zastąpione jednym plikiem JPK_VDEK. Od kiedy nowe rozwiązanie obligatoryjnie będzie musiał zastosować podatnik? Czy nowa struktura rzeczywiście uprości i scali wszystkie informacje o transakcjach VAT i zobowiązaniu w VAT?

JPK_VDEK

Jest to nowy plik z informacjami o wszystkich transakcjach podlegających rozliczeniu w VAT, czyli to, co zawiera plik JPK_VAT a dodatkowo zawiera pozostałe elementy wszystkich niektórych deklaracji VAT z uwagi na to, że plik JPK_VAT stanowi odbicie rejestru VAT zakupów i sprzedaży w działalności gospodarczej, ale jednocześnie nie zawiera np.:

  • kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej czy tez jej zwrotu,
  • kwot podatku VAT do zapłaty, zwrotu, przeniesienia wraz ze wszystkimi opcjami zwrotu VAT w tym z użyciem rachunku VAT,
  • określenia czy w danym okresie podatnik sprzedawał towary z zastosowaniem procedury sprzedaży VAT-MARŻA,
  • kwot podatku objętych zaniechaniem poboru.

Cel wprowadzenia JPK_VDEK

Ministerstwo Finansów obrało kurs uproszczenia i ujednolicenia danych, jakie podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobligowany do comiesięcznego przekazywania do właściwego urzędu skarbowego.

Uproszczenie ma polegać na wprowadzeniu nowego pliku JPK_VDEK, który będzie zawierał informacje zawarte w dotychczasowym JPK_VAT oraz deklaracji VAT.

Zatem jeden plik JPK_VDEK będzie zawierał komplet informacji niezbędny do rozliczenia transakcji VAT zakupu i sprzedaży oraz do ustalenia prawidłowego zobowiązania podatkowego lub kwoty do przeniesienia lub zwrotu podatku VAT. Podatnik, zatem nie będzie zobowiązany do składania pliku JPK_VAT oraz jednej lub kilku deklaracji VAT a jeden plik JPK_VDEK.

Kolejna kwestia, jaka ma być rozwiązana poprzez wprowadzenie JPK_VDEK to zlikwidowanie zjawiska powielania tych samych danych w deklaracji VAT i JPK_VAT. Przykładem tego są sumy zbiorcze kwot z JPK_VAT i deklaracji VAT, ale także dane identyfikacyjne podatnika, okresy rozliczeniowe i inne.

Okresy rozliczeniowe w JPK_VDEK

Będzie on podlegał comiesięcznej wysyłce za pomocą wyłącznie środków komunikacji elektronicznej. Warto zaznaczyć, iż podatnicy, którzy rozliczają się w okresach kwartalnych mogą utracić prawo do korzystania z tego okresu rozliczeniowego jeżeli założenie miesięcznego przesyłania pliku JPK_VDEK zostanie przez resort finansów utrzymane.

Korekty w JPK_VDEK

Istotną kwestią przy stosowaniu JPK_VDEK może okazać się konieczność wysyłania korekt i to niezależnie czy będą one powodować zmianę wysokości zobowiązania podatkowego VAT lub zwrotu kwoty podatku VAT. Na ostateczny kształt uregulowań w tym i w innych zakresach podatnicy muszą jednak jeszcze poczekać.

Kto będzie zobowiązany do przekazywanie JPK_VDEK

Plik JPK_VDEK tak jak dotychczas plik JPK_VAT będą wysyłali czynni podatnicy VAT.

Jakie informacje będzie zawierać plik JPK_VDEK

Nowa struktura JPK_VDEK ma docelowo zastąpić plik JPK_VAT a więc będą w nim zawarte wszystkie informacje z rejestrów VAT zakupów i sprzedaży w firmie oraz pozostałe informacje nie zawarte w pliku JPK_VAT a zawarte w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-27 a także w przypadku zwrotu podatku VAT wnioski uzupełniające takie jak VAT-ZZ oraz VAT-ZT. Planowane jest także wprowadzenie w pliku JPK_VDEK danych, które elektronicznie przedkładają do właściwego urzędu skarbowego podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych poprzez złożenie informacji podsumowującej VAT-UE.

Nadal nie wiadomo jeszcze czy plik JPK_VDEK zastąpi także deklaracje VAT-8, VAT-9M czy VAT-12.

Od kiedy zacznie obowiązywać JPK_VDEK

Początkowo Ministerstwo Finansów zakładało, że 1 styczeń 2019r. będzie pierwszym dniem obowiązywania i przede wszystkim funkcjonowania JPK_VDEK a co za tym idzie możliwości przesyłania zamiast JPK_VAT i deklaracji VAT jednego, comiesięcznego pliku JPK_VDEK. Ostatnio jednak podjęto decyzję o przesunięciu tego terminu na 1 lipiec 2019r. Dodatkowo podano informację, ze ostateczna struktura JPK_VDEK zostanie opublikowana po wcześniejszych nowelizacjach ustaw podatkowych.

Decyzja jak najbardziej słuszna, bowiem Ministerstwo Finansów po swojej stronie musi stworzyć strukturę JPK_VDEK oraz znowelizować przepisy ustawy o VAT oraz ordynacji podatkowej. Przedsiębiorcy i biura rachunkowe muszą z kolei zaktualizować stosowane systemy księgowe, aby w ogóle móc spełnić nowy obowiązek związany z przesyłaniem JPK_VDEK. Jeszcze wcześniej występują z kolei producenci oprogramowania księgowo – podatkowego, którzy muszą wdrożyć strukturę JPK_VDEK z zintegrować ze swoim oprogramowaniem i przekazać je swoim klientom.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.