Kasa rejestrująca w 2024 roku
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Kasa rejestrująca w 2024 roku

Zapewne wielu przedsiębiorców cały czas zastanawia się, jakie zmiany czekają nas w tym roku. Aktualnie wśród zmian możemy znaleźć te dotyczące używania kas fiskalnych. Co nie powinno dziwić, najbardziej interesujące są te związane ze zwolnieniami.

Kasa rejestrująca dla wielu firm jest bowiem przykrym obowiązkiem. Mimo prowadzenia jednoosobowej działalności i pracy z domu wiele osób musi zakupić takie urządzenie i pamiętać o regularnym rozliczaniu. Jak zatem wygląda ta kwestia w 2024 roku?

 

Kasa rejestrująca – dla kogo?

Kasa rejestrująca to nic innego jak elektroniczne urządzenie służące do prowadzenia zapisu obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży towarów lub usług.

Budowa kasy oraz jej funkcjonalność jest szczegółowo określona przepisami prawa. Aktualnie wszelkie kwestie z nią związane reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, trzeba pamiętać, że wśród wielu obowiązków przedsiębiorcy znajduje się ten związany z ewidencjonowaniem wszelkich działań biznesowych.

W szczególności chodzi tu o czynności sprzedażowe. A zatem jeszcze przed zgłoszeniem firmy do CEIDG lub KRS należy upewnić się, czy dla określonego rodzaju działalności wymagana jest kasa rejestrująca.

W dużym uproszczeniu, kasy fiskalne używane są przy sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli jedynymi klientami (kontrahentami) firmy są przedsiębiorcy, organizacje lub organy administracji państwowej i samorządowej, nie ma potrzeby wyposażania się w kasę.

Taki obowiązek powstaje wówczas, gdy dochodzi do sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź też na rzecz rolników niebędących czynnymi płatnikami VAT (rolników ryczałtowych). Jest to jednak zasada generalna, od której istnieją liczne wyjątki.

 

Sprzedaż konsumencka a zwolnienie z kasy rejestrującej

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga oraz rolników ryczałtowych, aby przedsiębiorca posiadał kasę fiskalną i jako dowód sprzedaży wydawał paragon. Rozporządzenie Ministra Finansów wskazuje jednak na wyjątek. Jeśli bowiem sprzedaż towarów lub usług w skali roku nie przekracza 20 000 zł, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia.

W przypadku uzyskania wyższego przychodu, w miesiącu przekroczenia tego limitu należy nabyć kasę rejestrującą i rozpocząć dokumentowanie sprzedaży za jej pomocą.

Jeżeli ktoś śledzi zmiany w tym temacie, szybko zauważy, że w 2024 roku limit zwolnienia nie został znowelizowany w porównaniu z latami ubiegłymi. Doprecyzowano jednak sposób obliczania wartości sprzedaży.

Teraz jej wartość wyliczana jest z pominięciem kwot należnego podatku od towarów i usług. Obowiązujący limit jest zatem limitem „netto”.

Roczna wysokość obrotu uprawniająca do zwolnienia dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników niebędących czynnymi płatnikami VAT.

Nie wlicza się do niej sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców. A zatem, w wielu wypadkach dokonywanie okazjonalnych transakcji konsumenckich nie zobowiązuje automatycznie przedsiębiorcy do zakupu kasy.

Ważne! Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym rozpoczęli sprzedaż konsumencką, chcąc skorzystać z limitu, swój obrót obliczają proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności w danym roku.

Jeżeli firma działa od 1 października, wówczas limit wynosi 3397 zł (62 / 365 * 20 000).

Dodatkowo zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących są przedsiębiorcy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2023 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

A także przedsiębiorcy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2023 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany udział procentowy sprzedaży za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności lub za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy, będzie wyższy niż 80%.

 

Kasa rejestrująca – kogo zwolnienia nie dotyczą?

Od wyjątku omówionego we wcześniejszym akapicie występuje kolejny wyjątek.

Są bowiem rodzaje działalności, które mimo braku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub obrotu tego rodzaju poniżej limitu 20 000 zł i tak muszą wyposażyć się w kasę rejestrującą.

Jak wskazuje nam § 4 rozporządzenia Ministra Finansów, z rzeczonego zwolnienia nie stosuje się w przypadku:

Dostawy:

 1. gazu płynnego;
 2. części do silników;
 3. silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli;
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych;
 5. przyczep i naczep;
 6. kontenerów;
 7. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego;
 8. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
 9. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów;
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT;
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych;
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki, lub domieszki do paliw silnikowych;
 14. wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 15. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 16. perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

 

Świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji;
 2. taksówek, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą;
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania;
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 7. prawniczych;
 8. doradztwa podatkowego;
 9. związanych z wyżywieniem, wyłącznie:
 • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
 • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
 1. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych;
 2. kulturalnych i rozrywkowych — wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;
 3. związanych z rozrywką i rekreacją — wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;
 4. mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

 

Nie wszyscy muszą przestrzegać limitu

Tak jak mamy przedsiębiorstwa, które mimo braku sprzedaży konsumenckiej muszą posiadać kasę rejestrującą, tak mamy również działalności, które nie muszą w ogóle martwić się limitami.

Ich obowiązek ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej nie obejmuje.

 

Przedsiębiorcy, którzy nie muszą inwestować w zakup kasy rejestrującej, to między innymi ci oferujący:

 • usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych;
 • energię elektryczną, paliwa gazowe, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz zbieraniem odpadów;
 • transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski;
 • usługi pocztowe i kurierskie;
 • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe;
 • usługi telekomunikacyjne;
 • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • czynności notarialne;
 • usługi w zakresie edukacji.

 

Kasa rejestrująca – aktualne przepisy tylko na rok

Przyjęło się, a przynajmniej było tak w latach poprzednich, że przepisy dotyczące kas rejestrujących oraz zwolnień z obowiązku ich posiadania obowiązywały przez 2 lub 3 lata.

W tym roku przyszła zmiana — rozporządzenie ma obowiązywać jedynie rok, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.