Kapitał zakładowy
360 Księgowość

Kapitał zakładowy

Czym jest kapitał zakładowy?

To kwota przeznaczona na rozpoczęcie działalności w spółce z o.o. W zależności czy mamy jednego udziałowca czy też kilku, to każdy ma swój wkład. Musimy taki kapitał wprowadzić do ksiąg, od tego zaczynamy.

Oprogramowanie księgowe online 360 Księgowość ułatwia prace księgowe, dzięki niemu możemy w prosty sposób wprowadzić kapitał zakładowy.

Jak wprowadzić kapitał zakładowy w 360 Księgowość

W programie księgowym 360 Księgowość są na to 3 sposoby.

Możemy go wpłacić przez bank, przez kasę lub wprowadzić przez bilans otwarcia.

Jeśli rozpoczynamy działalność wpłacamy kapitał zakładowy na fundusz podstawowy, w naszym programie księgowym jest to domyślnie konto 80110. W banku, czyli w Menu Płatności -Transakcje dodajemy nową płatność i dodajemy inne przychody. Podobnie przeprowadzamy tę operację w Kasie.

W sytuacji, gdy rozpoczynamy działalność, ale kapitała został wpłacony wcześniej, czyli przed datą rozpoczęcia działalności, wtedy wprowadzamy kapitał w bilansie otwarcia.

Robimy to w Menu Ustawienia – Ustawienia Finansów – Bilas otwarcia. W tym miejscu po stronie winien musimy wprowadzić w banku lub w kasie wpłaconą kwotę, a po stronie ma wprowadzamy kapitał na koncie 80110.

Istnieje jeszcze czwarta możliwość, poprzez polecenie księgowania.

Wybieramy Menu Finanse – Polecenie Księgowania i dodajemy księgowanie po winien i ma.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.