ZUS DRA, wpłata zaliczek i inne - 360 Księgowość

ZUS DRA, wpłata zaliczek i inne

  • złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2023 roku przez pozostałych płatników składek
  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętych we wrześniu 2023 roku i w III kwartale 2023 roku;
  • zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2023 roku i za III kwartał 2023 roku;
  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
  • wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień 2023 roku i za III kwartał 2023 roku;
  • zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5;
  • wpłata za wrzesień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem;

Data

paź 20 2023
Zakończone!

Czas

Cały dzień