Prowadzenie pełnej księgowości w 360 Księgowość
360 Księgowość

Jak wygląda prowadzenie pełnej księgowości w 360 Księgowość?

Rachunkowość często postrzegana jest jako trudna i niezrozumiała, wszystkie te zasady podwójnego zapisu, należności i zobowiązania i inne skomplikowane terminy. Nie wspominając o zagmatwanych aktach prawnych i trudno dostępnych przykładach praktycznych.

Program 360 Księgowość ma na celu wyeliminowanie przyczyn tego zamieszania. Korzystanie z oprogramowania nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ponieważ większość transakcji  w systemie jest zautomatyzowana. Księgowość jest praktycznie zrobiona po wprowadzeniu do programu wszystkich okresowych przychodów i kosztów oraz wyciągu bankowego.

Poniżej przedstawiono przykłady różnych schematów księgowych niezbędnych do wprowadzenia podstawowych dokumentów księgowych.

Nabycie związane z podstawową działalnością firmy

Materiały, towary i usługi zakupione z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności gospodarczej są rejestrowane w menu Zakupy. I tak firma budowlana zarejestruje zakup drewna i cementu, fryzjer – materiałów fryzjerskich a firma usługowa, licencje na oprogramowanie.

Nowa faktura zakupu jest dodawana w menu Zakupy > Faktury zakupu i inne dowody zakupu > Nowy dokument.

Poniżej mamy przykład firmy, która na potrzeby swojej działalności kupuje usługi:

Na fakturze zakupu rejestrujemy:

 • Dane kontaktowe dostawcy
 • Data wystawienia faktury.
 • Termin płatności faktury.
 • Pamiętaj – Datą księgowania to dzień, w którym wprowadzasz fakturę do systemu.
 • Numer faktury zakupu.
 • Artykuł to kategoria kosztów opisująca zakupioną usługę lub produkt i równocześnie wprowadza nam kwoty zapisów na właściwe konta księgowe. Na przykład może to być Usługa, Kawa lub Podróż. służbowa Jeśli odpowiedni artykuł nie zostanie znaleziony na liście, zawsze możesz utworzyć nowy, któremu przypiszesz wybrane konto. W menu Zakupy > Artykuły możesz sprawdzić i edytować wszystkie utworzone artykuły.
 • Dane artykułu są przypisane automatycznie, ale możesz również wprowadzić dodatkowe informacje edytując dane w polu Opis.
 • Wprowadź ilość zakupionych przedmiotów.
 • Cena oznacza cenę netto jednego produktu. W zależności od ilości i ceny przedmiotu w kolumnie Kwota netto przelicza się wartość netto zakupu.
 • Sprawdź, poprawność stawki VAT.
 • Zaznaczając pole wyboru – Cena brutto – możesz wprowadzić do dokumentu cenę zawierającą podatek VAT, system sam wyliczy odpowiednią wartość VAT.

Po zapisaniu faktury zakupu możesz załączyć oryginalny dokument w formacie PDF, JPG lub innym używając ikony spinacza w prawym górnym rogu ekranu.

Aby opłacić wprowadzoną fakturę zakupu przejdź do menu Płatności > Transakcje > Nowa płatność wybierając rodzaj transakcji jako Rozrachunki z Dostawcami, wybierz Dostawcę, następnie wybierz fakturę z listy i oznacz ją w kolumnie Wybierz.

Wynajem bez VAT

W przypadku wynajmu lokali często powstaje sytuacja, w której firma wynajmująca lokal na  potrzeby naszego przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT, w którym to przypadku faktury są również zwolnione z podatku VAT. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby w kolumnie VAT wybrać „Nie podlega opodatkowaniu”.

Zasada ta będzie obowiązywać  we wszystkich sytuacjach, w których dostawca nie podlega VAT.

Reklama z Google jako Import Usług

Odwrotne obciążenie jest metodą stosowaną w handlu między firmami w różnych krajach UE, co pozwala sprzedawać i kupować produkty bez VAT. Jednakże podatek VAT od zakupu jest zgłaszany podatnikowi, nawet jeśli nie jest on zobowiązany do zapłaty.

System 360 Księgowość może automatycznie obliczyć VAT zawarty w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, w momencie gdy dane kontaktowe dostawcy zawierać będą kraj właściwy dla siedziby firmy, a kolumna VAT zawierać będzie polską stawkę VAT, zgodnie z którą obliczany jest odwrotny podatek VAT.

Dla wielu firm sytuacja ta zaistnieje, podczas tworzenia reklam Google i Facebooka oraz uzyskiwania licencji na oprogramowanie, ponieważ firmy te często mają siedzibę w innych regionach Unii.

Poniżej znajduje się przykład zakupu z Unii:

Po zapisaniu dokumentu, księgowanie będzie wyglądało następująco:

System automatycznie uwzględnił  podatek VAT jako nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Podatkowo będzie to operacja neutralna – kwota należności i zobowiązań podatkowych będzie taka sama, w związku z tym firma nie będzie musiała płacić podatku VAT wynikającego z tej operacji, ale samo zdarzenie  zostanie zgłaszane organom podatkowym w deklaracji VAT.

Faktura sprzedaży i jej wysyłka bezpośrednia do Klienta

Faktury sprzedaży tworzymy dokładnie tak samo, jak faktury zakupu. Wszystkie Informacje są wprowadzane w odpowiednie polach. Fakturę utworzysz w menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży:

Po wprowadzeniu informacji faktura sprzedaży może zostać wysłana bezpośrednio z systemu 360 Księgowość do klienta.

Faktura sprzedaży możemy oznaczyć jako opłaconą w menu Płatności > Transakcje > Bank/Kasa > Nowa płatność.

Podsumowanie

Wprowadzanie wpisów jest zatem bardzo łatwe i intuicyjne. Najpierw wprowadzane są wszystkie faktury sprzedaży i zakupu za dany okres, następnie wprowadzamy płatności. Możemy to robić codziennie, co tydzień lub co miesiąc, lub w innych terminach zależnie od ilości dokumentów.

Większość firm od razu wprowadzają dokumenty sprzedaży co ma prowadzić do szybszego otrzymania zapłaty od klienta i utrzymania większej płynności gotówkowej.

Jeśli chodzi o faktury zakupu możemy je wprowadzać od razu lub np. raz w miesiącu. Wszystko zależy od tego czy chcemy na bieżąco śledzić nasze zobowiązania. Dołączenie w systemie oryginału dokumentu pozwoli nam uniknąć poszukiwań w przypadku kontroli lub niezgodności.

Kiedy rozliczanie odbywa się regularnie, co najmniej raz w miesiącu, procedury powoli stają się rutynowe. Wkrótce zauważysz, że praca jest łatwa i bezproblemowa. A wszystko dzięki temu, iż zdecydowałeś się na utworzenie konta w 360 księgowość i dokonanie pierwszego wpisu.

Klienci 360 Księgowość otrzymują darmową wersję, która pozwala bezpłatnie wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz w pakiecie Pełnej Księgowości 100 Poleceń księgowania. Gdy jeden z tych typów dokumentów zostanie wykorzystany, będziesz mógł zakupić licencję i kontynuować księgowanie w miejscu, w którym zostało zakończone. W ten sposób wypróbujesz program w praktyce, zanim podejmiesz ostateczną decyzję o zakupie!

Wypróbuj i sprawdź jak łatwa jest praca z 360 Księgowość!

www.360ksiegowosc.pl
Email: pomoc@360ksiegowosc.pl
tel.: 0 22 307 57 77


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.