Jak rozliczyć samochód elektryczny w firmie?

Jak rozliczyć samochód elektryczny w firmie?

Na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła społeczna świadomość ekologiczna. Coraz chętniej dbamy o środowisko naturalne, o czym świadczy m.in. wzrost popularności samochodów napędzanych energią elektryczną. Warto wiedzieć, że zakup takiego pojazdu do majątku firmowego oznacza nie tylko pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale również przywileje podatkowe. Zapraszamy do lektury!

Pojazd elektryczny w działalności – przywileje

Rozliczenie pojazdu elektrycznego w działalności przedstawione zostało w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku.

Pierwszy przywilej dla kupujących samochody elektryczne dotyczy akcyzy, z której jesteśmy zwolnieni w razie sprowadzenia takiego pojazdu z zagranicy.

Jak wiemy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. W przypadku samochodu osobowego napędzanego energią elektryczną limit ten został zwiększony aż o 10 000 euro, czyli wynosi 30 000 euro.

Przedsiębiorcy użytkujący prywatny pojazd elektryczny w działalności, czyli taki który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych są zwolnieni z obowiązku prowadzenia kilometrówki.

Na czym polega kilometrówka?

Analogicznie w przypadku wynajmu czy użyczenia samochodu z silnikiem elektrycznym, nie trzeba   prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. W celu rozliczenia wydatków związanych z samochodem elektrycznym poniesionych na cele firmowe, sporządzamy wyłącznie zestawienie kosztów.

Oczywiście posiadanie samochodu elektrycznego nie zwalnia nas z obowiązku odpowiedniego dokumentowania poniesionych wydatków, czyli posiadania faktur wystawionych na dane firmowe.

Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem nie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych jest analogiczne jak w przypadku standardowego samochodu osobowego. Przedsiębiorca uprawiony jest zatem do odliczenia 50% podatku VAT od kosztów eksploatacyjnych, poniesionych na cele firmowe prywatnego samochodu elektrycznego lub używanego na podstawie umowy najmu, użyczenia itp.

Dlaczego warto rozważyć zakup pojazdu elektrycznego?

Pojazd elektryczny to nie tylko przywileje opisane w poprzednim paragrafie takie jak zwolnienie z akcyzy, wyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu jego nabycia czy brak obowiązku prowadzenia kilometrówki. Użytkowanie samochodu elektrycznego wiąże się z niższymi kosztami. Napęd elektryczny jest obecnie tańszy od paliwa. Przedsiębiorca używający w firmie samochód elektryczny zaoszczędzi również na ubezpieczeni i przeglądach.

W jakich przypadkach samochód elektryczny się nie sprawdzi?

Samochody elektryczne charakteryzują się stosunkowo niewielką pojemnością baterii, a stacje ładowania w Polsce nie są jeszcze powszechne, co oznacza że w razie dłuższych tras przedsiębiorca może mieć problem z naładowaniem baterii. Taki samochód jest zatem optymalnym rozwiązaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą w jednym z większych miast w Polsce i i wykorzystujących pojazd głównie do jazdy w obrębie tego miasta, w którym dostępna jest już stacja ładowania.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.