Jak rozliczyć "dropshipping"?

Jak rozliczyć „dropshipping”?

Na przestrzeni ostatnich lat dużą popularność w Polsce zyskały zakupy z Chin, na co wpływ ma przede wszystkim atrakcyjna cena produktów oraz rozpowszechnienie takich platform internetowych jak np. Aliexpress, Banggood czy GearBest. Prężnie rozwijający się trend pozyskiwania towarów z Chin ma swoje odzwierciedlenie także w biznesie. Chińskie towary za pośrednictwem internetu zamawiają nie tylko osoby prywatne, ale coraz częściej robią to także przedsiębiorcy, którzy następnie sprzedają je zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Dropshipping to ogólnie rzecz biorąc model logistyczny sprzedaży internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę, coraz częściej stosowany przez polskich przedsiębiorców w handlu towarami pochodzenia chińskiego.

Rodzaje dropshippingu

W obrocie gospodarczym wyróżniamy dwa rodzaje dropshippinu, a mianowicie:

  1. Sprzedaż towarów odbywa się we własnym imieniu i na własny rachunek.

W tym modelu sprzedaży właściciel sklepu internetowego pozyskuje klientów, zbiera zamówienia oraz odpowiada za pobranie środków od nabywcy i rozliczenie transakcji. Następnie przedsiębiorca zleca wysyłkę towarów dostawcy.

  1. Sprzedaż towarów polega na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa handlowego.

W tym modelu przedsiębiorca zajmuje się przyjmowaniem zamówień i płatności, a następnie przekazywaniem ich do dostawcy.  Osoba zbierająca zamówienia pełni jedynie rolę pośrednika w transakcji.

W jaki sposób rozliczyć dropshipping?

Osoby prowadzące działalność w zakresie dropshippingu często nie wiedzą w jaki sposób dokonać rozliczenia, zarówno w odniesieniu do przychodów jak i kosztów. W polskich przepisach nie ma bowiem żadnych bezpośrednich odniesień do tej formy handlu internetowego. W celu odpowiedniego ujęcia sprzedaży i zakupu w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów warto zapoznać się z wydanymi indywidualnymi interpretacjami podatkowymi.

W przypadku pierwszego rodzaju dropshippingu, czyli gdy sprzedaż towarów odbywa się we własnym imieniu i na własny rachunek w celu ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy posłużyć się ogólną zasadą zawartą w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie:

„Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.”

Rozliczenie wydatków związanych z zakupem towarów z Chin powinno nastąpić na podstawie uzyskanej od dostawcy faktury, rachunku lub innego dowodu stwierdzającego fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierającego co najmniej:

  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Rozliczenie drugiego rodzaju dropshippingu, czyli sprzedaży towarów polegającej na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa handlowego jest łatwiejsze ponieważ ogranicza się do wykazaniaw przychodach wartości prowizji z tytułu dokonanej transakcji (różnicy pomiędzy kwotą przelaną na nasz rachunek bankowy od klienta, a kwotą przekazaną dostawcy).

Jakie są zalety dropshippingu?

Oba rodzaje dropshippingu łączy to, że osoba prowadząca działalność w Polsce nie ma kontaktu z towarem. Przedsiębiorca zajmujący się dropshippingiem nie ma zatem potrzeby kupować, budować czy wynajmować magazynu oraz zajmować się uciążliwym pakowaniem i wysyłką towarów, co w znaczny sposób pozwala zaoszczędzić czas i obniża wydatki na prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo nie ma ograniczeń co do miejsca prowadzenia działalności, nie potrzebujemy specjalistycznego biura i zatrudniania pracowników, ponieważ sklepem internetowym możemy kierować z własnego domu i każdego innego miejsca,wystarczający jest dostęp do internetu. Oczywiście rozwój biznesu zazwyczaj implikuje konieczność zatrudnienia pracowników, jednak w początkowej fazie w celu ograniczenia kosztów z pewnością każdy przedsiębiorca samodzielnie będzie w stanie zająć się sklepem internetowym działającym na zasadzie dropshippingu.

Biznes dropshippingowy eliminuje również ryzyko inwestycji w towary zalegające miesiącami w magazynie, na które trudno jest znaleźć klientów. Nie zamrażamy kapitału ponieważ nie ponosimy kosztów zakupu towarów „na zapas”, wszystkie nasze zakupy mają już swojego nabywcę.

Podsumowując możemy stwierdzić, że handel na zasadzie dropshippingu wymaga od przedsiębiorcy wyłącznie umiejętności zdobywania klientów (marketing, reklama) oraz prowadzenia sklepu internetowego (podstaw tworzenia stron internetowych, co można zlecić podwykonawcy oraz właściwej organizacji własnej pracy).

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.