Co czeka przedsiębiorców od 2019 roku? Zmiany w przepisach w pigułce!

Co czeka przedsiębiorców od 2019 roku? Zmiany w przepisach w pigułce!

Wraz z nowym rokiem przedsiębiorców czeka sporo zmian, część z nich określana jest jako niekorzystna, inne mają na celu ułatwienie prowadzenia biznesu w Polsce. Ocenę nowych regulacji prawnych pozostawiamy podatnikom, my natomiast przedstawiamy katalog zmian w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku. Zapraszamy do lektury!

Rewolucyjne zmiany w rozliczeniu pojazdów osobowych – niższe koszty uzyskania przychodów

Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów pełnej kwoty poniesionego wydatku na nabycie, paliwo i eksploatację samochodu osobowego od 1 stycznia 2019 roku dotyczyć będzie wyłącznie przedsiębiorców, którzy spełnią następujące warunki:

  • zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
  • sporządzenie regulaminu użytkowania samochodu w firmie,
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Przedsiębiorcy użytkujący w firmie samochód osobowy wprowadzone do ewidencji środków trwałych, którzy nie zdecydują się na dodatkowe formalności, będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 75% ceny pojazdu, paliwa i wydatków eksploatacyjnych.

Raty leasingowe nie zostaną objęte 75% limitem rozliczenia ich w kosztach podatkowych, o ile w ratę leasingową nie będą wliczone także opłaty eksploatacyjne, do których zaliczyć możemy serwis, wymianę opon itp. W takim wypadku do tej części raty należy stosować wspomniany limit.

Podniesienie limitu amortyzacji samochodów osobowych

Nowe regulacje prawne wprowadzają również zmianę limitu amortyzacji samochodów osobowych z obecnych 20 tys. euro dla samochodów spalinowych i hybrydowych i 30 tys. euro w odniesieniu do samochodów elektrycznych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych oraz hybrydowych i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Nowy limit amortyzacji odnosi się zarówno do pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i samochodów w leasingu (dotychczas nie obowiązywał żaden limit zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej i rat leasingowych).

Likwidacja kilometrówki dla pojazdów prywatnych użytkowanych sporadycznie w firmie

Wraz z nowym rokiem ograniczona zostaje również możliwość ujęcia w kosztach wydatków poniesionych na zakup paliwa i eksploatację prywatnego pojazdu użytkowanego w działalności gospodarczej. Do tej pory przedsiębiorcy w celu rozliczenia kosztów związanych z pojazdem zobligowani byli do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i do limitu tej kilometrówki mogli rozliczać koszty w firmie.Od teraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze i użytkujące w firmie prywatny pojazd, będą miały prawo zaliczać do kosztów podatkowych wyłącznie 20% wydatków poniesionych na paliwo i eksploatację.  Z drugiej strony tacy przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z obowiązku prowadzenia kilometrówki.

Rozliczenie samochodów osobowych od 2019 roku – dowiedz się więcej

Kasy fiskalne z kopią papierową

Od stycznia 2019 roku używane zazwyczaj przez osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze rozliczane na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów kasy fiskalne z kopią papierową zostają wycofane z obiegu. Od tej pory nie będzie możliwości zakupu takich urządzeń, co nie oznacza że przedsiębiorcy będący w posiadaniu tego typu kas fiskalnych muszą je natychmiast wymienić na nowe. Dopiero po zapełnieniu pamięci fiskalnej, podatnik będzie zobowiązany do nabycia nowej kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii lub kasy online (każda rejestrowana na kasie transakcja jest udostępniana organowi podatkowemu).

Kasy fiskalne elektroniczne należy zarejestrować w urzędzie skarbowym, natomiast kasy online są rejestrowane przez Centralne Repozytorium Kas (CRS).

Kryptowaluty – zmiana źródła przychodów

Od 1 stycznia 2019 roku przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych stanowić będą przychody z kapitałów pieniężnych, które opodatkowane są 19% stawką podatku i należy rozliczać się z nich na deklaracji PIT-38. Podatnicy nie będą zobowiązani natomiast do odprowadzania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zbycia wirtualnych walut. Regulacje te odnoszą się również do przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej i mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2019 roku.

Osoby prowadzące firmę w zakresie handlu kryptowalutami powinny mieć na uwadze, że zmiana źródła przychodów wirtualnych walut skutkować będzie brakiem możliwości odliczenia straty poniesionej w poprzednich latach. Zgodnie z przepisami odliczenie straty możliwe jest bowiem tylko z tego samego źródła przychodów.

Z drugiej strony wymiana jednej kryptowaluty na inną od tej pory będzie neutralna podatkowo. Odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej jest bowiem wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej będzie można zaliczyć wyłącznie wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Niemożliwe będzie natomiast rozliczenie wydatków pośrednio związanych z handlem kryptowalutami takich jak np. koszty zaciągniętych pożyczek na zakup wirtualnych walut czy zakup koparek do kryptowalut.

Podwyższone stawki VAT

Podwyższone stawki VAT 23%, 8% i 5% obowiązujące do końca 2018 roku mają być stosowane również w 2019 roku, aż do końca roku następującego po roku, w którym spełnione zostaną  następujące parametry długu publicznego:

  • dług publiczny pomniejszony o wartość gotówki, jaką MF ma na swoich rachunkach np. ze sprzedaży obligacji, będzie się utrzymywał powyżej 43 proc. PKB;
  • różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, do którego Polska zobowiązała się zmierzać, będzie większa niż 6 pkt proc. PKB.

Podwyższone stawki VAT utrzymane na kolejny rok – dowiedz się więcej

Ulga na złe długi

Od 1 stycznia 2019  podatnik będzie mógł skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze upłynęło 90 dni.

Analogiczne skrócenie tego okresu wprowadzone zostało również po stronie dłużników, którzy mają teraz 90-dniowy termin na dokonanie obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z niezapłaconej faktury.

Opodatkowanie bonów

Od stycznia 2019 roku zmienione zostaną również zasady opodatkowania bonów, które dotychczas nie podlegały opodatkowaniu VAT niezależnie od ich rodzaju. Zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami w ustawie o podatku od towarów i usług od teraz bony towarowe należy zakwalifikować do jednej z dwóch kategorii:

  • bony różnego przeznaczenia – nie podlegają opodatkowaniu VAT;
  • bony jednego przeznaczenia – podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na każdym etapie ich obrotu.

Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.