Aktualizacja z dnia 24.07.2023
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 24.07.2023

Przygotowaliśmy kolejne aktualizacje w programie 360 Księgowość.

  • Dodano możliwość wykonania więcej niż jedna korekty dokumentu sprzedaży dla usług i produktów,
  • Dodanie możliwości podziału procentowego wspólników,
  • Wprowadzono poprawki w dodawaniu ZUS Przedsiębiorcy w przypadku dwóch wspólników,
  • Wprowadzono modyfikacje schematów VAT UE i VAT UEK dla lat wcześniejszych niż 2020,
  • Wprowadzono poprawkę w tworzeniu VAT UE, zwłaszcza kwartalnych,
  • Wprowadzono modyfikacje związane z importem plików XML do banku w walucie obcej,
  • Wprowadzono poprawkę w CIT od zysków kapitałowych – przy ujemnej podstawie opodatkowania podatek się nie nalicza.

Więcej informacji o funkcjonalnościach systemu znajduje się w naszych podręcznikach.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.