Aktualizacja z dnia 20.06.2023
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 20.06.2023

Kolejne aktualizacje w oprogramowaniu 360 Księgowość są już gotowe

  • Wprowadzona została możliwość przeliczania waluty na dany dzień, w celach bilansowych, np. przy wycenie na koniec roku. Guzik z możliwością wyceny znajduje się przy każdym koncie bankowym lub kasie walutowej.

 

  • W meny Zakupy > Raport zakupów faktury w walucie przedstawione są również w walucie PLN po przeliczeniu.

 

  • W menu Sprzedaż > Raport sprzedaży również wprowadzona została możliwość utworzenia raportu dwuwalutowego.

O innych funkcjonalnościach programu można przeczytać w podręcznikach.

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.