Aktualizacja z dnia 11.01.2023- zobacz co nowego w programie
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 11.01.2023

360 Księgowość wciąż się rozwija

Dbamy o to by nasze oprogramowanie księgowe online służyło Wam jak najlepiej.

Wprowadzamy aktualizacje nie tylko te wymagane zmieniającym się prawem, ale także te, które mają na celu jeszcze większe usprawnienie Waszej pracy.

Przedstawiamy kolejne udogodnienia

Zmiany dotyczące E-sprawozdań. Dodana została opcja po zamknięciu roku obrotowego. W momencie dezaktywacji roku obrotowego nie można usunąć ani modyfikować sprawozdania utworzonego za dany rok.

 

 

W takiej sytuacji pojawi się komunikat.

 

 

Aby dokonać zmian należy aktywować rok obrotowy. Należy przejść do Ustawień i wybrać Ustawienia finansów a następnie rok obrotowy.

 

 

Następnie aktywować rok obrotowy.

 

 

Wprowadziliśmy także

 

– Wprowadzone zostały modyfikacje i usprawnienia w API

– Wprowadzone zostały aktualizacje komponentów do podpisu elektronicznego SDK SZAFIR web aplet

– Koszty usług dodatkowych w transakcjach WNT dotyczących zakupu towarów będą wykazywane wraz z towarem w liniach 23 i 24 deklaracji VAT

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.