Aktualizacja z dnia 07.02.2023
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 07.02.2023

W lutym wprowadziliśmy kilka kolejnych aktualizacji w programie księgowym 360 Księgowość

 

 • Zmienione zostało nazewnictwo pól w programie bez zmiany funkcjonalności. Np. W ustawieniach CIT, zamiast „Rok bieżący” wprowadzona została nazwa „Pierwszy rok wyliczenia podatku CIT”.

 • Poprawiono tworzenie zakładki eliminacji podatku w e-sprawozdaniach.
 • Poprawiono błąd – brak przeniesienia danych w eliminacjach do podatku cit.
 • Dodano kolejne filtry w menu Sprzedaż > Raport sprzedaży, Nowe filtry to: według typów dokumentów oraz rodzaju procedury sprzedaży.

 • Wgrane zostały nowe podstawy wyliczania ZUS na 2023 rok dla Ryczałtu i KPIR. Zmodyfikowano także podstawę za styczeń 2023.
 • Wprowadzono modyfikacje w VAT UE dotyczące transakcji wewnątrzunijnych od i dla osób fizycznych. Zmiany dotyczyły nie wykazywania zakupu i sprzedaży w deklaracji VAT UE a były pokazywane w JPK V7
 • Wprowadzono modyfikacje w Ryczałcie –  podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej na 2023 rok.
 • Dodano możliwość wysyłania VAT UE za pomocą danych autoryzujących dla osób fizycznych.
 • Dodano modyfikacje w części Płatności – transakcje. Jeśli na poleceniu księgowania dodane są konta związane z PIT, CIT, ZUS to po dodaniu płatności w menu Płatności > Transakcje, transakcje te będą widoczne na liście Polecenia Księgowania.

 • W Ryczałcie w menu Ewidencje > Dochód/Strata dodano linię określającą podstawę do ZUS – informacyjnie dla użytkownika.
 • Wprowadzono modyfikacje w procesie tworzenia JPK V7 związane z ostatnio pojawiającym się błędem walidacji.

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.