Aktualizacja z dnia 04.06.2023
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 04.06.2023

Program księgowy 360 Księgowość jest nieustannie rozwijany.

Aktualizacje zapewniają naszym użytkownikom ulepszenia funkcjonalności.

 • Wprowadzona została możliwość tworzenia XML z deklaracji VAT UE

 • Wprowadzony został import danych środków trwałych z pliku XLS. Możliwość importu dostępna jest w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Import danych > Importuj aktywa trwałe.

Plik przykładowy znajduje się na naszej stronie w dziale POMOC > Import danych.

Wprowadzona została możliwość dezaktywacji elementów programu. Dezaktywacja jest dostępna dla następujących elementów:

 • Klienci
 • Dostawcy
 • Pracownik
 • Działy
 • Osoby odpowiedzialne za środki trwałe
 • Rozliczenia środków trwałych
 • Grupy artykułów
 • Grupy klientów
 • Grupy dostawców
 • Magazyny
 • Dodatkowe parametry – Centra kosztów, Projekty.

Jeżeli odpowiednia karta jest nieaktywna, nie ma możliwości jej wybrania podczas dodawania/zmiany dokumentu.

To rozwiązanie jest bardzo pomocne na przykład, gdy dany klient zmienił nazwę lub przestał być obsługiwany. Oznaczenie karty takiego klienta jako nieaktywnego niweluje popełnienie ewentualnych błędów.

Taki klient nie będzie podpowiadany przez system, zatem nie wybierzemy go omyłkowo wystawiając fakturę lub dodając płatność.

Jednak podczas przygotowywania raportów istnieje możliwość dalszego wyboru wszystkich opcji, m.in. nieaktywny. Do nagłówka list dodano opcję filtrowania: Pokaż wszystkie, Pokaż aktywne, Pokaż nieaktywne.

 • Od teraz dodawanie pracownika do firmy odbywa się tylko w menu Zakupy > Pracownik zakupy dla Pełnej księgowości oraz w menu Wydatki > Pracownik zakupy dla KPiR. Opcja ta została usunięta z menu Ustawienia > Dodatkowe parametry.

 • Wprowadzone zostały dodatkowe dane o podatniku na widoku deklaracji VAT. Dane pobierane są z danych firmy. Zapobiega to tworzeniu błędnego JPK. W przypadku osoby fizycznej pojawia się Imię i Nazwisko oraz rodzaj podatnika osoba fizyczna, w przypadku osoby prawnej pojawiają się dane firmy. Jeśli rodzaj podatnika jest błędny to można dokonać zmian w menu Ustawienia > Dane firmy > Firma > Ustawienia deklaracji podatkowej.

 • Wprowadzona została możliwość wysyłki bezpośredniej z programu dla Deklaracji VIU-DO, procedury OSS.

Tworzy się ją w menu Finanse lub Ewidencje > Raport dotyczący innych stawek VAT w UE. Instrukcja do nowej funkcjonalności pod tym linkiem.

 • Wprowadzona została aktualizacja bibliotek KIR do podpisu elektronicznego.
 • Modyfikacja w wyliczeniach ZUS. Jeśli dodane jest wyliczenie ZUS za dany miesiąc, nie ma możliwości usunięcia wyliczenia PIT za ten sam okres.

Aby zapoznać się z innymi funkcjonalnościami zachęcamy do lektury naszych podręczników.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.