Aktualizacja – nowe funkcjonalności w 360 Księgowość
360 Księgowość

Aktualizacja z dnia 23.11.2021– nowe przydatne funkcjonalności w systemie 360 Księgowość

Do oprogramowania 360 Księgowość wprowadzone zostały kolejne aktualizacje.

Dodana została opcja wydruku kompensaty oraz wysyłki kompensaty do dostawcy i klienta.

 

 

Opcja ta znajduje się w menu Płatności > Transakcje > Klient/Dostawca rozliczenie > Nowa płatność >

Po dokonaniu kompensaty możemy przygotować pdf z rozliczeniem.

Kolejna nowość to opcje wysyłki korekty pliku JPK w podziale na część ewidencyjną i część deklaracyjną.

 

 

Dla Pełnej księgowości: Finanse > Deklaracja VAT i JPK VAT > Otwieramy deklarację za wybrany miesiąc > pdf/raporty/JPK > Jednolity Plik kontrolny – JPK VAT > Otrzymaj raport.

Możliwość pobrania pliku korekty znajduje się po najechaniu myszką na guzik Utwórz JOK korekta, a możliwość wysłania korekty pliku bezpośrednio z programu po najechana na guzik podpisz i wyślij JPK korekta.

 

Dla KPiR: Ewidencje Deklaracja VAT i JPK VAT > Otwieramy deklarację za wybrany miesiąc > pdf/raporty/JPK > Jednolity Plik kontrolny – JPK VAT > Otrzymaj raport.

Możliwość pobrania pliku korekty znajduje się po najechaniu myszką na guzik Utwórz JPK korekta, a możliwość wysłania korekty pliku bezpośrednio z programu po najechana na guzik podpisz i wyślij JPK korekta.

 

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.