Zmiana użytkownika głównego w 360 Księgowość

Zmiana użytkownika głównego w 360 Księgowość

Zmiana użytkownika głównego w 360 Księgowość

Użytkownicy i licencje

Użytkownicy 360 Księgowość są podzieleni na trzy grupy:

  • Użytkownik główny;
  • Dodatkowy użytkownik (płatny, tylko w pakiecie PRO)
  • Dodatkowy użytkownik z limitowanymi uprawnieniami.

Aby wyświetlić więcej informacji o użytkownikach przejdź do Ustawienia > Dane Firmy > Użytkownicy. Tutaj możliwe jest dodanie nowych użytkowników oraz zmiana ich uprawnień.

Osoba dodająca nową firmę jest użytkownikiem głównym, który jako jedyny może dodawać innych użytkowników do danej firmy. Dodany użytkownik może zobaczyć tylko tę firmę, do której został dodany.

Dodawanie użytkowników z limitowanymi uprawnieniami jest darmowe we wszystkich pakietach. Użytkownicy z limitowanymi uprawnieniami mają dostęp tylko do modułu sprzedaży, a przede wszystkim do wystawiania faktur sprzedaży. Również dostępne są dla nich aktywności: Faktury i inne dowody sprzedaży, klienci, produkty i usługi oraz inne raporty związane ze sprzedażą.

Licencje dla użytkowników z pełnym prawem dostępu mogą być zakupione po wyborze pakietów PRO. Następnie możliwe jest dokonanie szczegółowej edycji dotyczącej tego, co dany użytkownik może robić w poszczególnym module i do czego może mieć wgląd. Po dodaniu użytkownika edycji uprawnień można dokonać przechodząc do Ustawienia > Dane Firmy > Użytkownicy > Edytuj.

W przypadku wielu użytkowników możliwa jest identyfikacja osoby, która dokonała danej transakcji, ponieważ adres e-mail użytkownika zapisywany jest przy każdej transakcji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji przejdź do Ustawienia > Dane Firmy > Licencja.

Uprawnienia licencji są nadawane względem licencji użytkownika głównego. To znaczy, że osoba zakupująca program musi być użytkownikiem głównym w programie. W razie potrzeby można użytkownika dodać i zmienić uprawnienia.

Zmiana użytkownika głównego

Aby zmienić użytkownika głównego przejdź do menu Ustawienia > Dane firmy > Użytkownicy > Nowy użytkownik. Wprowadź adres email, który ma być używany do logowania i jako nowy użytkownik główny twojej firmy (np. adam@mail.pl).

Jeśli nowy użytkownik nie posiada jeszcze konta w 360 Księgowość, mail z zaproszeniem będzie zawierał link do utworzenia konta w naszym programie.

Po utworzeniu nowego konta oraz dodaniu użytkownika adam@mail.pl, wróć do edycji praw tego użytkownika logując się na poprzedni adres email i w edycji danych nowego użytkownika zmień z Użytkownik z limitowanymi uprawnieniami na Użytkownik Główny.

Zaloguj się potem używając nowego adresu email (adam@mail.pl) dane twojej firmy zostaną przeniesione na nowego użytkownika.

Poprzedni adres email usuń z listy użytkowników.

Wypróbuj i sprawdź jak łatwa jest praca z 360 Księgowość!

Przydadzą Ci się również nasze podręczniki, znajdziesz je tutaj  .

www.360ksiegowosc.pl
Email: pomoc@360ksiegowosc.pl
tel.: 0 22 307 57 77


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.