Zakup urządzenia do gotowania w kosztach firmy
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Zakup urządzenia do gotowania w kosztach firmy

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy zakup wielofunkcyjnego robota kuchennego lub innego urządzenia do gotowania, smażenia, pieczenia, podgrzewania  może stanowić koszt uzyskania przychodów w firmie.

Praktyka gospodarcza pokazuje, iż niekiedy może a niekiedy nie będzie wydatkiem firmowym. Od czego to zależy?

Co to są koszty uzyskania przychodu

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej ustawą o PDOF) jak i od osób prawnych (zwana dalej ustawą o CIT) zawierają ogólną zasadę ujmowania dokonywanych wydatków w kosztach uzyskania przychodów.

Zasada to mówi, iż wydatek będzie mógł być ujęty w kosztach firmowych jeżeli:

 • został poniesiony na cele prowadzonej działalności a więc pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym z prowadzoną działalnością,
 • jest niezbędny do osiągania, zachowania i zabezpieczenia przychodów,
 • nie dotyczy celów prywatnych nie związanych z działalnością gospodarczej,
 • nie został ujęty w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów firmowych – 23 ustawy o PDOF oraz art. 16 ustawy o CIT,
 • nie zwrócono go podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • prawidłowo go udokumentowano.

Uzasadnienie racjonalności poniesionego wydatku na cele firmowe spoczywa zawsze i wyłącznie na podatniku prowadzącym działalność, który ten wydatek poniósł.

Zakup urządzenia do gotowania lub robota kuchennego do firmy

Zakup robota kuchennego do firmy może stanowić koszt uzyskania przychodu jednakże nie w każdej firmie.

Analizę należy rozpocząć tutaj od rodzaju prowadzonej działalności.

Dużo bardziej zasadnym będzie zakup robota kuchennego (lub urządzenia do gotowania) jeżeli podatnikiem który realizuje taki wydatek będzie restauracja, firma cateringowa, budka z hamburgerami czy innymi daniami typu fast food, piekarnia, cukiernia itp. albo firma wytwarzająca gotowe posiłki czy inne tego typu działalności.

Z kolei gdy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą to racjonalność zakupu do firmy robota kuchennego lub urządzenia do gotowania będzie trudno uzasadnić chyba, że profil prowadzonej działalności ponownie skupia się na gastronomii.

Inaczej sytuacja wygląda jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Wtedy racjonalność takiego wydatku nabiera większego sensu. Wielofunkcyjne roboty kuchenne zawierają bowiem bardzo różne funkcje począwszy od gotowania, poprzez smażenie, duszenie, siekanie, miksowanie a skończywszy na samym podgrzaniu posiłku.

Innym przykładek działalności która bez problemu może zaliczyć w koszty zakup robota kuchennego albo urządzenia do gotowania to sklepy AGD, które po prostu sprzedają tego typu urządzenia.

Ponadto firmy zajmujące się pośrednictwem sprzedaży takiego sprzętu a więc i dystrybutorzy tego sprzętu np. z zagranicy do firm – odbiorców w Polsce także będą mogli ująć w koszty zakup tego typu towaru.

Trudno natomiast uzasadnić zakup robota kuchennego albo urządzenia do gotowania do firmy, która nie zatrudnia pracowników oraz nie ociera się w żaden sposób o branżę gastronomiczno-spożywczą.

W tym miejscu warto zadać sobie pytanie – jak fiskus widzi tego typu wydatki w odniesieniu do możliwości ich ujęcia w kosztach uzyskania przychodów?

Zakup urządzenia do gotowania lub robota kuchennego do firmy na co zwrócić uwagę

Zastanawiając się czy zakup urządzenia do gotowania, wielofunkcyjnego robota kuchennego czy innego tego typu urządzenia – przedsiębiorca ujmie w koszty firmy należałoby dokonać analizy celowości takiego wydatku.

Warto aby podatnik – nabywca ponoszący taki koszt odpowiedział sobie na kilka pytań:

 • czy rodzaj prowadzonej działalności pasuje to takiego wydatku,
 • czy wykonywana działalność jest zbieżna z tym wydatkiem,
 • czy podatnik zatrudnia pracowników,
 • czy urządzenie będzie używane w działalności czy także prywatnie,
 • czy wydatek na owe urządzenie faktycznie przyczyni się do utrzymania albo zwiększenia osiąganych przychodów.

To oczywiście nie jest zamknięta lista pytań. Analiza celowości poniesienia takiego wydatku musi być dostosowana do specyfiki prowadzonej działalności.

Podatnik może przecież rozwinąć swoją działalność o nowe rodzaje.

Zakup urządzenia do gotowania lub robota kuchennego do firmy w świetle stanowisk organów podatkowych

Poniżej zaprezentowano kilka ciekawych stanowisk dotyczących zakupu robota kuchennego, urządzenia do gotowania ale też całego wyposażenia służącego do przyrządzenia posiłku do firmy.

 1. Fragment interpretacji indywidualnej z dnia 14.08.2014r. o sygn. IPTPB3/423-145/14-4/IR wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi – stanowisko pozytywne dla podatnika

Spółka dokonała zakupu wyposażenia (tj. sprzętu RTV, AGD m.in. czajnik, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, lodówka, płyta indukcyjna, mebli, itd.) do części mieszkalnej nowo wybudowanego budynku usługowo-mieszkalnego obejmującego część biurową, w której na parterze znajdują się 3 pomieszczenia biurowe, toaleta i hol oraz część mieszkalną, znajdującą się na poddaszu, w której znajdują się 3 pokoje, łazienka i aneks kuchenny połączony z holem. Budynek jest wykorzystywany przez Spółkę zarówno do działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz do działalności socjalnej świadczonej przez Spółkę na rzecz jej pracowników. Część mieszkalna będzie użytkowana przez prokurenta Spółki i ewentualnie przez inne osoby związane z działalnością Spółki.

Planowany okres wykorzystywania wyposażenia przez Wnioskodawcę będzie przekraczał jeden rok. Wnioskodawca planuje wydatki na zakup wyposażenia zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania wyposażenia do używania, lub dokonywać ich amortyzacji.

Wnioskodawca będzie uzyskiwał pożytki (przychody) w związku z udostępnianiem ww. osobom części socjalnej (mieszkalnej). W przypadku pracowników, pożytki (przychody) będzie stanowiła praca pracownika, tzn. jej efekty w postaci wytworzonego przez pracowników towaru, który następnie będzie oferowany kontrahentom (klientom).

W przypadku kontrahentów, pożytki (przychody) będą osiągane z realizacji umów, zawartych w wyniku negocjacji. Udostępnianie ww. osobom części socjalnej (mieszkalnej) ma też na celu zabezpieczenie źródła przychodu.

W przypadku pracowników, zagwarantowanie im miejsca odpoczynku w ramach przysługującej im przerwy w pracy, w tym udostępnienie im urządzeń, za pomocą których mogą sobie przygotować posiłek, służyć ma lepszemu komfortowi pracy. To zdaniem Wnioskodawcy ma się przełożyć na bardziej efektywną pracę załogi.

W przypadku kontrahentów (często obcokrajowców), jako zwyczajowe należy obecnie traktować zagwarantowanie przez stronę zainteresowaną sprzedażą, miejsca w którym kontrahenci mogą odpocząć, spożyć posiłek, przenocować, w ramach negocjacji handlowych.

Wydatki na wyposażenie pomieszczeń socjalnych (dla pracowników), które spełniają także funkcję mieszkalną (dla kontrahentów spółki), mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji towarów, a następnie ich sprzedaży. Musi podejmować różnego rodzaju kroki marketingowe, by przyciągnąć klientów, jednym z nich jest możliwość zapoznania się z pracą zakładu i prowadzenia negocjacji w miejscu funkcjonowania zakładu produkcyjnego.

W przypadku pracowników, Spółka dąży do zapewnienia dobrych warunków pracy pracownikom, jak również możliwości odpoczynku w odpowiednim miejscu na terenie zakładu pracy. Innymi słowy, sposób korzystania z tych pomieszczeń socjalnych (mieszkalnych), wyposażonych w sprzęt, który Wnioskodawca zamierza zakupić, będzie warunkowany wyłącznie prawidłowym funkcjonowaniem zakładu pracy. Wymienione pomieszczenia nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 1. Fragment interpretacji indywidualnej z dnia 20.02.2008r. o sygn. IPPB2/415-431/07-2/IŚ wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie – stanowisko negatywne dla podatnika.

„(…) Spółka jest firmą, której podstawowym profilem działalności gospodarczej jest sprzedaż zarówno o charakterze detalicznym, jak i hurtowym sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów gastronomicznych. Kontrahentami zawieranych umów handlowych są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Sprzedaż prowadzona przez Spółkę realizowana jest poprzez sieć dystrybutorów, hurtowni działających na zasadzie „A”, jak i realizowana jest w ramach sprzedaży internetowej przez sklepy internetowe. Spółka w celu promowania swojej działalności oraz zwiększenia atrakcyjności swojej oferty oraz nabycia nowych potencjalnych klientów organizuje na portalach społecznościowych użytkowanych w szczególności przez blogerów kulinarnych konkursy na przepisy kulinarne z wykorzystaniem określonego urządzenia lub wyposażenia wykorzystywanego w kuchni znajdującego się w ofercie handlowej Spółki. Regulamin konkursu organizowanego przez Spółkę dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej, bądź profilu internetowym Spółki. Nagrodami przewidzianymi w organizowanych konkursach są urządzenia z oferty handlowej Spółki.

Dodatkowo, w ramach organizowanego konkursu Spółka przekazuje także uczestnikom konkursu nieodpłatnie urządzenia do testowania, a następnie opisania na prowadzonym przez nich blogu kulinarnym, jako formę promocji sprzętu oferowanego przez Spółkę.

Podczas dni otwartych w sklepie firmowym Wnioskodawcy w W. – w wybranym dniu klienci robiąc zakupy w sklepie wypełniają kupon dołączając do niego paragon zakupu produktów w sklepie Spółki. Na koniec dnia – na podstawie wypełnionych kuponów – Wnioskodawca losował zwycięzcę nagrody.

Nagrodą każdorazowo był robot kuchenny o wartości jednostkowej 2.682 zł. Spółka wystawiała przy tym fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Wnioskodawca dodatkowo naliczał i odprowadzał za zwycięzcę w konkursie podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie sporządzonego przez Spółkę regulaminu konkursowego, zgodnie z którym podatek pokrywa organizator konkursu – Wnioskodawca). Wartość sprzętu – nagrody w konkursie – zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, zaś wartość podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;

Koszty sprzętu zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie wymienione powyżej promocje/konkursy miały na celu zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, promocję sprzętu oraz firmy i marki Wnioskodawcy – zwiększenie atrakcyjności firmy.

Organizowane przez Wnioskodawcę konkursy oraz promocje wpłynęły na wzrost przychodów i atrakcyjność Wnioskodawcy, co jest widoczne we wzroście obrotu (także ze sprzedaży internetowej) oraz w ilości zamówień na portalu B. Wzrosła także znacząco popularność profilu firmowego Wnioskodawcy na portalu społecznościowym. Na podstawie powyższego Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie wydatki ponoszone na zakup nagród spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, uprawnienie zaliczenia nagród przekazywanych w konkursach internetowych, jak i nagród dla Dystrybutorów do kosztów zaliczania przychodu wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nagrody oraz organizowane przez Spółkę konkursy mogą skutecznie wypływać na wzrost sprzedaży Spółki. W przypadku nagród przekazywanych dystrybutorom (co dotyczy zamówień powyżej 10 tys. zł) głównym celem jest zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei bezpośrednio wpłynie na zwiększenie przychodów Spółki.

Wobec powyższego pomiędzy poniesionymi kosztami na organizację konkursów, w tym kosztami na zakup nagród a przychodami Spółki wystąpi związek przyczynowy. Dodatkowo spełniony zostanie także drugi warunek określony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym, albowiem wydatki ponoszone przez Spółkę nie mieszczą się w grupie wydatków określonych w przywołanym przepisie.(…)”.

 1. Fragment interpretacji indywidualnej z dnia 25.08.2008r. o sygn. IBPB1/415-448/08/ESZ wydanej przez Izbę Skarbowa w Katowicach – stanowisko pozytywne dla podatnika.

„(…) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży urządzenia, które jest rodzajem robota kuchennego, służącego do przygotowywania posiłków, gotowania, robienia ciast i soków etc. Sprzedaż prowadzi organizując prezentacje pracy urządzenia w domach klientów lub w wynajętych salach. Podczas prezentacji przygotowuje około pięciu dań.

Do ich przygotowania używa produktów spożywczych kupowanych na faktury. Bez zaprezentowania pracy urządzenia nie jest możliwa jego sprzedaż. Zewnętrznie urządzenie wygląda jak każdy inny robot kuchenny, natomiast sposób w jaki pracuje – szybkość, dokładność pracy noża etc. daje możliwość sprzedaży urządzenia.

Zatem bez pokazania jak pracuje urządzenie wnioskodawczyni nie może osiągnąć przychodu ze sprzedaży. Zakup produktów spożywczych służy wnioskodawczyni do uzyskania przychodu. (…)”.

Ostatnia interpretacja wskazuje dodatkowo, iż wydatki na zakup artykułów spożywczych do prezentacji sprzedawanych robotów kuchennych także może stanowić koszt uzyskania przychodów.

 

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.