Oznaczenia w nowym JPK_V7 – od GTU 07 do GTU 09
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Oznaczenia w nowym JPK_V7 dla sprzedawanych niektórych towarów i usług – od GTU 07 do GTU 09

Druga publikacja na temat szczegółowych zasad stosowania GTU było poświęcone dostawy towarów zawartych w symbolach GTU 01 do GTU 06. Kolejna publikacja traktuje o stosowaniu GTU 07, GTU 08 oraz GTU 09, a więc o sprzedaży niektórych towarów, dla których występuje obowiązek oznaczenia faktury sprzedaży jednym z ww. oznaczeń.

Poniżej przedstawiono uszczegółowione objaśnienia mające na celu wyjaśnienie części wątpliwości podatników związanych ze stosowaniem omawianych kodów.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 07 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczeniaGrupa towarów lub usług (GTU)
GTU 07Dostawa: – pojazdów, akcesoriów oraz części samochodowych (kody CN 8701 – 8708)
Pozycja CNOpis
8701Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)
8702Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
8703Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
8704Pojazdy silnikowe do transportu towarów
8705Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
8706Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
8707Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
8708Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓWNomenklatura scalona – wyłącznie towary i części o kodach CN od 8701 do 8708

Szczegółowy wykaz pojazdów i części samochodowych w załączniku nr 1 do niniejszego artykułu. Można także go znaleźć używając wyszukiwarki ISZTAR.

W pierwszej kolejności należałoby zauważyć, iż GTU 07 dotyczy sprzedaży ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu osób i towarów, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia oraz niektórych części i akcesoriów do tych pojazdów. Oznacza to, że GTU 07 nie będzie dotyczyć np. opon, drzwi samochodowych, części klimatyzacji samochodowej, dywaników samochodowych, akumulatorów a także wiele innych części i podzespołów. Dlatego przedsiębiorca musi każdorazowo sprawdzać sprzedawany pojazd lub część w odniesieniu do ww. konkretnych symboli CN.

Oznaczenie GTU 07 dotyczy sprzedaży ww. towarów, które u przedsiębiorcy mogą stanowić towary handlowe, środki trwałe czy też nawet wyposażenie.

Sprzedaż ww. towarów może dotyczyć zarówno pojazdów i części nowych oraz używanych. Podobnie jak przy sprzedaży towarów kwalifikujących się do innych GTU, gdy część jest przedmiotem usługi a realizowana usługa stanowi podstawę i jest głównym elementem ceny.

W przypadku wątpliwości o właściwą klasyfikację PKWiU lub CN przedsiębiorca może złożyć wniosek o nadanie właściwego numeru pod poniższym linkiem:

https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz/

Przedsiębiorcy zbywający samochody osobowe mają obowiązek także zastosowanie oznaczenie GTU 07 także jeżeli samochody zostały:

 • nabyte od prywatnych użytkowników,
 • zbyte nie tylko w kraju, ale i za granicą,
 • sprzedane z jakąkolwiek stawką VAT czy z uwzględnieniem procedury VAT-MARŻA,
 • sprzedane na rzecz jakiegokolwiek podmiotu bądź osoby.

Jeżeli samochód byłby zbywany na raty to udokumentowany fakturą moment wydania samochodu stanowiłby podstawę do oznaczenia tego zdarzenia w pliku JPK_V7 oznaczeniem GTU 07. Tak samo podmiot dokonujący leasingu finansowego (nie dotyczy operacyjnego) – leasingodawca będzie miał obowiązek oznaczyć

To samo tyczy się części do ww. pojazdów.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 08 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczeniaGrupa towarów lub usług (GTU)
GTU 08Dostawa:

– metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – dotyczy tylko niektórych wyrobów

NrPozycja PKWiUOpis
1224.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
1324.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
1424.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1524.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1624.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
1724.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1824.10.51.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
1924.10.52.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
2024.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
2124.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
2224.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
2324.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
2424.10.71.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
2524.10.73.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
3324.31.10.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
3424.31.20.0Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
3524.32.10.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
3624.32.20.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
3724.33.11.0Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
3824.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
3924.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
4024.41.10.0Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
45ex 24.41.50.0Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
4624.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie
56ex 24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
78ex 32.12.13.0Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
NrKod CNOpis
1ex 71Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku,

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku,

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych,

– ex 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

·  dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

·  wyrobów kultu religijnego;

– ex 7118 – Monety

2ex 9602Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
3ex 9706 00 00Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓWPozycje 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 z załącznika nr 15 do ustawy o VAT z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Pozycje 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Szczegółowy wykaz pozycji można także znaleźć w wyszukiwarce kodów PKWiU oraz w przeglądarce taryfowej ISZTAR.

Katalog towarów w oznaczeniu GTU 08 można podzielić na cztery segmenty:

 • wyroby ze stali stopowej i niestopowej (wyroby płaskie walcowane na gorąco lub zimno oraz powlekane lub pokrywane, pręty ze stali niestopowej lub stopowej walcowane na gorąco a także pozostałe pręty nieobrobione więcej niż kute a ponadto pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej lub stopowej i kształtowniki formowane lub profilowane na zimno, drut i arkusze żeberkowane ze stali niestopowej),
 • metale szlachetnie i nieszlachetne – srebro, złoto, platyna, aluminium i inne, odpady i złom metali szlachetnych, złoto, srebro, platyna w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku,
 • biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, artykuły biżuteryjne, jubilerskie, dewocjonalia,
 • materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego oraz antyki.

Podstawową cechą sprzedawanych towarów zawartych w GTU 08 jest to, iż w przypadku sprzedaży wyrobów stalowych (punkt 1) przedmiotem są wyroby stalowe „surowe” o różnym kształcie, a więc albo nieobrobione albo częściowo obrobione.

Kolejna kwestia to usługa, np. usługa wykonania drutu stalowego. Jeżeli więc sprzedaż ww. towarów wchodzi w skład kompleksowej usługi wykonania drutu stalowego czy innych wyrobów stalowych, to sprzedawca nie powinien oznaczać faktur dokumentujących dane zbycie kodem GTU 08 w nowym pliku JPK_V7.

Wątpliwość jaka może przyjść w związku z towarami stalowymi i metalami szlachetnym i nieszlachetnymi to to, czy sprzedaż produktów wytworzonych z owych materiałów podlega oznaczeniu konkretnie GTU 08. Jeżeli powstały z tego produkt ze stali nie odpowiada żadnej z ww. kodów klasyfikacji PKWiU, wówczas nie podlega. Symbol GTU 08 dotyczy dokładnie wyrobów wymienionych powyżej w tabeli o odpowiednich kodach klasyfikacji PKWiU oraz CN.

W przypadku sprzedaży metali szlachetnych, nieszlachetnych, biżuterii wyrobów jubilerskich sprzedawcy ponownie będą musieli bardzo uważać z racji tego, że w GTU 08 sprecyzowane są ponownie niektóre metale nie wszystkie. Przykładem są tu metale – złoto, srebro, platyna, aluminium w postaci nieobrobionej – w stanie surowym, półproduktu lub w postaci proszku

Warto zwrócić też szczególną uwagę na biżuterię i jej części, niektóre artykuły biżuteryjne oraz artykuły jubilerskie. W tym miejscu można podać następujący przykład:

 • w PKWiU znajduje się m.in. symbol ex 32.12.13.0 oznaczający (sprzedaż) biżuterii jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym,
 • kod GTU 08 nie zawiera natomiast biżuterii sztucznej zawartej w PKWiU 32.13,
 • kod GTU 08 nie zawiera również przykładowo perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone czy diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, pozostałe kamienie szlachetnie i półszlachetne (CN 7101 – CN 7105)
 • ALE sprzedaż biżuterii, w której wystąpiłyby kompozycje z pereł, diamentów w pomieszaniu z innymi kamieniami, które mogłyby być sklasyfikowane do CN 7113 – 7114 (artykuły biżuteryjne i jubilerskie) będą podlegały oznaczeniu GTU 08.

Pozostaje również bez znaczenia czy przedmiot sprzedaży, a więc towar z punktów 1-4 dotyczy nowych czy używanych produktów.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 09 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczeniaGrupa towarów lub usług (GTU)
GTU 09Dostawa:

– leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓWObwieszczenie z dnia 31.07.2020r. dotyczące wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

Zgodnie z art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar:

 • wywozu poza terytorium RP lub
 • zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP

– produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w specjalnym wykazie.

Obwieszczenie dotyczące wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP dostępne jest pod poniższym adresem:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2020/55/

W obwieszeniu dodatkowo można zauważyć, iż wykaz dotyczy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

Ustawodawca niestety nie dookreślił, czy GTU 09 należy stosować do sprzedaży krajowej i zagranicznej. Wprawdzie GTU 09 dotyczy sprzedaży leków oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia wywozu poza terytorium RP albo zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP (i jednocześnie zawartych w ww. wykazie).

Jednak jak wskazuje art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) przedsiębiorca, który ma zamiar dokonać wywozu produktów leczniczych, wyrobów medycznych (z wykazu) poza terytorium RP lub ich zbycia podmiotowi zagranicznemu ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Z kolei Przedsiębiorca może nie chcieć dokonywać wywozu lub sprzedaży ww. produktów leczniczych, wyrobów medycznych (z wykazu) za granicę a jedynie dokonywać sprzedaży krajowej produktów leczniczych, wyrobów medycznych (z wykazu).

W takiej sytuacji dokonuje sprzedaży krajowej produktów leczniczych, wyrobów medycznych (z wykazu) objętych obowiązkiem zgłoszenia, ale tylko w przypadku ich wywozu lub sprzedaży na rzecz kontrahenta zagranicznego. Zatem prawdopodobnie także sprzedaż krajową produktów leczniczych, wyrobów medycznych (z wykazu) przedsiębiorca będzie zobligowany do wykazania w JPK_V7 z oznaczeniem GTU 09.

Tabela zbiorcza dla nowego pliku JPK_V7


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.