Nowe oznaczenia w JPK_V7 - tabela zbiorcza
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Nowe oznaczenia w JPK_V7 – tabela zbiorcza

Spis treści

OZNACZENIA PO STRONIE SPRZEDAŻY W NOWYM JPK_V7
OZNACZENIA DLA NIEKTÓRYCH SPRZEDAWANYCH PRZEZ PODATNIKA TOWARÓW I USŁUG

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 01 Napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie)
GTU 02 Towary, o których mowa w art. 103a  ust. 5aa ustawy o VAT (np. benzyny silnikowe czy olej napędowy)
GTU 03 1) olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

2) oleje smarowe oraz o kodzie CN 2710 20 90

3) pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

4) preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU 04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 05 Odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane)
GTU 06 Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne)
GTU 07 Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU 08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12  do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15  do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych)
GTU 09 Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
GTU 10 Budynki, budowle i grunty
GTU 11 Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 Usługi (numery PKWiU 2015):

–       doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,

–       księgowe: 69.20.2

–       prawne: 69.1

–       zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1

–       marketingowe: 73.11.12

–       firm centralnych: 70.1

–       reklamowych: 73.1

–       badania rynku i opinii publicznej: 73.2

–       badań naukowych i prac rozwojowych: 72.

–       usług szkoleniowych: 85.

GTU 13 Usługi (numery PKWiU 2015) transportowe i gospodarki magazynowej 49.4 oraz 52.1.

 

 

OZNACZENIA DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PROCEDUR SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Rodzaj procedury sprzedaży
SW dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP transakcja w warunkach istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

 

OZNACZENIA DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW DOWODÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Typ dowodu sprzedaży
RO dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW dokument wewnętrzny
FP faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura wystawiona do paragonu, z którego wykazano już wartości sprzedaży oraz kwoty podatku należnego)

 

 

OZNACZENIA PO STRONIE ZAKUPU W NOWYM JPK_V7

OZNACZENIA DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PROCEDUR ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Typ procedury zakupu
IMP podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
MPP transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

 

OZNACZENIA DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW DOWODÓW ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Typ dowodu zakupu
VAT_RR faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
WEW dokument wewnętrzny
MK faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy

 

 

 

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.