Zmiany w VAT 2025
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Zmiany w VAT 2025

Zmiany w prawie, a w szczególności tym podatkowym, elektryzują cały kraj. Tym bardziej, teraz kiedy nowelizacji, implementacji dyrektyw UE czy rozporządzeń jest co niemiara.

Szczególnie dużo dzieje się w kwestii podatku od towarów i usług. Trochę już się zmieniło, reszta „rewolucji” czeka nas w przyszłych latach. A zatem jakie zmiany w VAT czekają nas w 2025 roku?

 

Zmiany w VAT 2025 – zyskają mali przedsiębiorcy

Wydaje się, że rządzący w końcu zaczęli dostrzegać małych przedsiębiorców. Nic dziwnego, w końcu MŚP generują prawie połowę krajowego PKB, tj. 49,6% (źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82282:jubileuszowy-raport-parp-msp-niepodrzeczalnie-najwazlismy-ogniwem-polskiej-gospodarki). Dzięki przyszłym zmianom może się to jeszcze poprawić.

Jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie limitu zwolnienia z VAT o 20% już od 1 stycznia 2025 roku. Limit pozwalający małym przedsiębiorcom na zwolnienie z podatku od towarów i usług ma zostać zwiększony z obecnych 200 000 zł do 240 000 zł.

Oznacza to, że zwolnieni będą ci podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 240 000 zł. Ta preferencja podatkowa jest przeznaczona również dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie biznesu. W takim wypadku powyższy limit sprzedaży liczony jest w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać ze zmian. Jednak o tym przeczytasz w naszym poprzednim artykule, który znajdziesz TUTAJ (https://www.360ksiegowosc.pl/zwolnienie-z-vat-limity-na-2025/).

 

VAT UE dla małych firm

Zmiany w VAT dotkną nie tylko podatku krajowego, ale również tego unijnego. Z początkiem stycznia 2025 roku wejdzie w życie nowy program VAT dla MŚP. Ma on uprościć obowiązki w VAT na terenie Wspólnoty. Przedsiębiorcy będą mogli w łatwiejszy sposób dokonywać rejestracji VAT UE, raportowania oraz rozliczeń.

Mali przedsiębiorcy mogą także liczyć na zwolnienia podatkowe. Zmniejszona przy tym ma zostać biurokracja, co może w pozytywny sposób wpłynąć na szybkość procedur skarbowych.

Do powyższego dochodzi uproszczenie w zwolnieniu małych firm z wielu (lub wszystkich) obowiązków związanych z identyfikacją, fakturowaniem, rachunkowością czy zwrotami VAT.

Aktualnie państwa UE mogą zwolnić sprzedaż MŚP, ustalając określony limit rocznego obrotu, którego przedsiębiorcy nie mogą przekroczyć.

Każdy kraj ustanawia takie przepisy samodzielnie. Przy tym jednak firmy niemające siedziby w danym państwie członkowskim, nie mają dostępu do tego zwolnienia.

Powyższe ma ulec zmianie w 2025 roku. Państwa członkowskie będą bowiem mogły w dalszym ciągu zwalniać z VAT EU przedsiębiorców, przy czym teraz maksymalny próg zwolnienia będzie wspólny dla całej Wspólnoty i będzie wynosił 85 000 euro.

Umożliwione zostanie także zwolnienie firm, których siedziby znajdują się w innym państwie wspólnotowym niż to, w którym należny jest podatek VAT EU.

Przepisy te będą miały zastosowanie, o ile roczny obrót w państwie członkowskim, w którym MŚP nie ma siedziby, jest niższy od limitu krajowego i jeśli roczny obrót w całej Unii jest niższy niż 100 000 euro.

 

Zmiany w VAT w związku z implementacją prawa unijnego

Przed rządem ciężkie zadanie – do końca tego roku musi uporządkować stawki VAT na niektóre produkty.

Wszystko przez to, że wraz z początkiem stycznia 2025 roku musimy zaimplementować do swojego porządku prawnego wytyczne dyrektywy Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej.

W zasadzie chodzi o to, że rządzący będą musieli wybrać które towary lub usługi będą mogły skorzystać z zerowej stawki VAT.

Dyrektywa bowiem wskazuje, iż tylko siedem grup produktów wymienionych w załączniku nr III do tego dokumentu, będzie mogło mieć przypisany zerowy VAT.

Ponadto teraz nie będziemy ograniczeni jedynie do dwóch obniżonych stawek w podatku od towarów i usług. Zmiany w VAT dadzą możliwość państwom członkowskim na wprowadzenie większej ilości tych stawek.

Warunkiem jest jednak, że nie mogą one być niższe niż 5% (oprócz 7 grup produktów 0%).

 

Zmiany dla sprzedawców biletów streamingowych

Unia Europejska poszła z duchem czasu i uznała, że należy zmienić zasady opodatkowania imprez wirtualnych, tj. streamingu.

Do tej pory bilety wirtualne na imprezy kulturalne były opodatkowane w miejscu, gdzie event się faktycznie odbywał.

Uznano, że stoi to w sprzeczności z generalną regułą VAT, zgodnie z którą opodatkowanie powinno zachodzić w miejscu faktycznej konsumpcji produktu, czyli w miejscu, gdzie widzowie oglądają imprezę.

Od przyszłego roku powyższe ulegnie zmianie. Przedsiębiorcy organizujący imprezy streamingowe, na które wydawane są odpłatne bilety, będą rozliczali się na zasadach ogólnych.

Oznacza to, że przedsiębiorca, świadcząc usługi na rzecz nievatowca, będzie musiał naliczać stawkę VAT właściwą ze względu na kraj zamieszkania nabywcy.

 

Zmiany w VAT – co z KSeF?

O Krajowym Systemie e-Faktur wiele już się powiedziało. W skrócie jest to system do obsługi faktur VAT o ustrukturyzowanej formie w formacie XML, umożliwiający odbiorcom jej automatyczne przetwarzanie. Faktura dodana w tym systemie będzie uznana za wystawioną i doręczoną już w momencie przydzielenia jej numeru identyfikującego.

Początkowo przymus korzystania z KSeF dla wszystkich podatników VAT miał zostać wprowadzony już w tym roku.

Kiedy ministerstwo finansów doszło do (słusznego) wniosku, że Polacy nie są do tego właściwie przygotowani, nieśmiało zaczęło twierdzić, że może lepiej przesunąć to na 2025 roku. Ostatecznie stanęło na roku 2026.

Data została już potwierdzona.

W dniu 6 czerwca 2024 roku Prezydent podpisał ustawę, która ustala termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień:

  • 1 lutego 2026 roku – dla podatników, których wartość sprzedaży w 2025 roku przekroczyła 200 mln zł;
  • 1 kwietnia 2026 roku – dla pozostałych podatników.

Do tego czasu ministerstwo chce dopracować system, ustalić szczegóły wdrożeniowe oraz spróbować uprościć obowiązki związane z wystawianiem i przyjmowaniem e-Faktur.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.