Zaniechanie poboru PCC w odniesieniu do handlu kryptowalutami - nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów.

Zaniechanie poboru PCC w odniesieniu do handlu kryptowalutami – nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów.

Handel kryptowalutami jest obecnie bardzo popularną formą zarobku zarówno wśród przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Od momentu pojawienia się kryptowalut na polskim rynku, organy podatkowe wielokrotnie zmieniały stanowisko w odniesieniu do rozliczenia handlu kryptowalutami na gruncie podatku VAT, PIT i PCC. W dzisiejszym artykule omówimy nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów, w którym ogłoszono zaniechanie poboru PCC przy transakcjach sprzedaży i wymiany kryptowalut.

Jak prawidłowo rozliczyć PCC z tytuły nabycia, wymiany i sprzedaży kruptowalut?

Rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w odniesieniu do handlu kryptowalumai budzi w tym roku wiele kontrowersji. Na podstawie wydawanych wcześniej interpretacji indywidualnych oraz stanowiska Ministerstwa Finansów, kryptowaluty uznawane były za prawa majątkowe, co oznacza że co do zasady każda transakcja sprzedaży i wymiany kryptowalut powinna zostać opodatkowana PCC. Zgodnie z tym stanowiskiem, handlujący wirtualną walutą mieli obowiązek rozliczać i odprowadzać podatek od czynności cywilnoprawnych przy każdej transakcji sprzedaży (strona kupująca) oraz wymiany (obie strony).

Stawka podatku PCC obejmująca handel kryptowalutami to 1% wartości rynkowej prawa majątkowego. Obowiązujące przepisy obligują podatnika do złożenia deklaracji PCC-3 w odniesieniu do każdej pojedynczej transakcji, a następnie uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Skutkiem zaprezentowania powyższego stanowiska organów podatkowych i Ministerstwa Finansów w odniesieniu do handlu kryptowalutami były protesty podatników. W związku z protestami i niedogodnością rozliczania PCC przy każdej pojedynczej transakcji sprzedaży i wymiany wirtualnej waluty zapowiedziano, że zostanie wprowadzona inna forma opodatkowania handlu kryptowalutami.

Aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów przedstawione zostało w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Na podstawie tego rozporządzenia zarządzono zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną.

Zaniechanie poboru podatku PCC ma zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty  wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. 13 lipca 2018 r do dnia 30 czerwca 2019 r.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.