Zamów

Packages

Pełna Księgowość Free

0 (+alv)/kuukausi
 • Pełna Księgowość
 • Pakiet darmowy aktywny przez 6 miesięcy od dnia założenia konta
 • Dowolna ilość prowadzonych firm, oprogramowanie zawierające funkcje wersji PRO.
 • Jednorazowy i nieodnawialny limit 100 dokumentów sprzedaży
 • Jednorazowy i nieodnawialny limit 100 dokumentów zakupu
 • Jednorazowy i nieodnawialny limit 100 poleceń księgowania
 • Darmowa pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej

Pełna Księgowość Standard

99 (+alv)/kuukausi
 • Pełna Księgowość
 • Dowolna ilość prowadzonych firm i wprowadzanych dokumentów
 • Darmowa pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej
 • Domyślny Plan Kont, Księga Główna, Dzienniki,
 • Bilans, Rachunek Zysków i Strat
 • E-Sprawozdanie
 • Środki Trwałe i Amortyzacja
 • Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu
 • Rejestr Sprzedaży i Zakupów VAT
 • Jednolity Plik Kontrolny VAT i Deklaracja VAT 7 (VAT7K)
 • Struktury JPK na żądanie
 • Płatności - Bank i Kasa
 • Możliwość importu wyciągów bankowych z plików XML lub CSV, automatyzacja Nordigen
 • RMK - automatyczne rozliczenie z poziomu faktury zakupu
 • Ewidencja Magazynowa dla jednego magazynu
 • Wysyłanie deklaracji i pliku JPK za pomocą podpisu elektronicznego

Pełna Księgowość Pro

119 (+alv)/kuukausi
 • Pełna Księgowość
 • Dowolna ilość prowadzonych firm i wprowadzanych dokumentów
 • Darmowa pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej
 • Domyślny Plan Kont, Księga Główna, Dzienniki,
 • Bilans, Rachunek Zysków i Strat wg załącznika nr 1 do UoR
 • E-Sprawozdanie według załącznika nr 1 do UoR
 • Środki Trwałe i Amortyzacja
 • Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu
 • Rejestr Sprzedaży i Zakupów VAT
 • Jednolity Plik Kontrolny VAT i Deklaracja VAT 7 (VAT7K)
 • Struktury JPK na żądanie
 • Płatności - Bank i Kasa
 • Możliwość importu wyciągów bankowych z plików XML lub CSV, automatyzacja Nordigen
 • RMK - automatyczne rozliczenie z poziomu faktury zakupu
 • Dodawanie oraz edycja Magazynów, rozliczanie kosztów dodatkowych na pozycje magazynowe
 • Wysyłanie deklaracji i pliku JPK za pomocą podpisu elektronicznego
 • Możliwość rozszerzenia licencji o dodatkowych użytkowników z pełnymi prawami
 • Projekty i Centra Kosztów według kont księgowych
 • Wystawianie faktur cyklicznych
 • Moduł Oferty, Proformy i Zaliczki
 • Grupowanie klientów, dostawców i artykułów
 • Zaawansowane ustawienia konta planu kont
 • Zaawansowane ustawienia odsetek

Każdy dodatkowy użytkownik tylko za 29zł miesięcznie

Biuro Free

0 (+alv)/kuukausi
 • Pełna Księgowość oraz Księga Przychodów i Rozchodów
 • Pakiet darmowy aktywny przez 6 miesięcy od dnia założenia konta
 • Dowolna ilość prowadzonych firm, oprogramowanie zawierające funkcje wersji PRO.
 • Jednorazowy i nieodnawialny limit 100 dokumentów sprzedaży
 • Jednorazowy i nieodnawialny limit 100 dokumentów zakupu
 • Jednorazowy i nieodnawialny limit 100 poleceń księgowania w pełnej księgowości.
 • Darmowa pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej

Biuro Standard

129 (+alv)/kuukausi
 • Pełna Księgowość oraz Księga Przychodów i Rozchodów
 • Dowolna ilość prowadzonych firm i wprowadzanych dokumentów
 • Darmowa pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej
 • Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu
 • Rejestr Sprzedaży i Zakupów VAT
 • Środki Trwałe i Amortyzacja
 • Jednolity Plik Kontrolny VAT i Deklaracja VAT 7
 • Struktury JPK na żądanie
 • Wysyłanie deklaracji i pliku JPK za pomocą podpisu elektronicznego
 • Płatności - Bank i Kasa
 • Możliwość importu wyciągów bankowych z plików XML lub CSV, automatyzacja Nordigen
 • Wyliczanie składek ZUS Przedsiębiorcy
 • Wyliczanie zaliczek na PIT Przedsiębiorcy
 • Ewidencja KPIR
 • Domyślny Plan Kont, Księga Główna, Dzienniki,
 • Bilans, Rachunek Zysków i Strat wg załącznika nr 1 do UoR
 • E-Sprawozdanie według załącznika nr 1 do UoR
 • RMK - automatyczne rozliczenie z poziomu faktury zakupu