Zalety pracy jako freelancer
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Zalety pracy jako freelancer

Postęp technologiczny i zmiana sposobu postrzegania pracy sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na elastyczność zawodową, którą daje praca jako freelancer.

Praca jako freelancer jest ciekawą alternatywą dla pracy na etacie. Praca jako freelancer to prana na własny rachunek i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczącej swojej kariery i rozwoju. Freelancer to niezależny profesjonalista w danej dziedzinie, którego ścieżka zawodowa jest dostosowana do potrzeb, preferencji i oczekiwań danej osoby.

Coraz więcej zawodów korzysta z możliwości pracy jako freelancer, do najpopularniejszych należy branża IT, c-commerce, marketing internetowy, graficy, copywriter, dziennikarze, księgowi, architekci, tłumacze, korepetytorzy, trenerzy personalni, influencerzy czy artyści.

 

Freelancer nie jest związany stałym kontraktem z jednym pracodawcą, zamiast tego współpracuje z różnymi klientami, ważnym elementem pracy freelancera jest zatem zdobywanie zleceń oraz poszukiwanie klientów chętnych na podjęcie współpracy. Freelancer może pracować zarówno w oparciu o umowy zawierane z osobami fizycznymi jak i firmami.

Freelancer może posiadać działalność gospodarczą, ale może rozliczać się także np. w ramach umowy o dzieło czy zlecenie.

Kwestia rozliczenia z prac wykonywanych jako freelancer uzależniona jest od wielu czynników, dlatego powinna być poprzedzona szczegółową analizą charakteru pracy danego freelancera, specyfiki jego zawodu oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań swoich i klientów, z którymi podejmowana jest współpraca.

 

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Jakie są zalety pracy jako freelancer?

  Główną zaletą pracy jako freelancer jest niezależność, czyli samodzielne decydowanie o rozwoju swojej kariery, zakresie wykonywanych prac, wymiarze czasu pracy, samych godzin pracy czy stawkach i sposobie naliczania wynagrodzenia. Freelancerzy mogą wykonywać zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe projekty, współpracować stale z jednym lub kilkoma odbiorcami lub realizować prace na rzecz wielu osób fizycznych czy firm.

  Praca jako freelancer daje możliwości pracy nad różnymi projektami, freelancer samodzielnie szuka i przyjmuje zlecenia, które odpowiadają jego preferencjom, dzięki czemu praca może być ciekawsza i pełna wyzwań, które nie zawsze dostarcza praca na etacie.

  Freelancer samodzielnie dobiera sobie projekty, zgodne z zainteresowaniami i kierunkiem rozwoju, jaki chce realizować, nie musi wypełniać poleceń przełożonych i wykonywać zadań spoza obszaru swoich zainteresowań. Samodzielne ustalanie zakresu wykonywanych prac ma wpływ na zadowolenie z pracy i pozwala uniknąć wypalenia zawodowego. Charakter pracy freelancera uzależniony jest przede wszystkim od branży w jakiej działa, specyfiki zawodu, a także doświadczenia i umiejętności jakie posiada dany freelancer.

  Oczywiście im większe doświadczenie i umiejętności, tym bardziej charakter i tryb pracy można dostosowywać do swoich potrzeb i preferencji. Budowanie własnej marki powinno opierać się o zadowolenie klientów, dobre opinie osób, które skorzystały z usług świadczonych przez freelancera to najlepsza rekomendacja dla zdobycia nowych odbiorców.

  Freelancerzy samodzielnie zarządzają swoim czasem i projektami. Wymiar czasu pracy freelancera uzależniony jest od ilości przyjętych zleceń, podpisanych umów i odbiorców chętnych na skorzystanie z usług oferowanych przez daną osobę. Każdy freelancer indywidualnie dostosowuje czas pracy do swoich możliwości, trzeba jednak zachować szczególną ostrożność przyjmując kolejne zlecenia i deklarując termin wykonania poszczególnych prac.

  Nieterminowość może bowiem przyczynić się do niezadowolenia klientów i spowodować nie tylko utratę obecnych, ale przez negatywne opinie także utrudnić zdobycie nowych klientów zainteresowanych podjęciem współpracy. Pracę jako freelancer można wykonywać o dowolnej porze, dzięki czemu znacznie łatwiej pogodzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym, hobby i odpoczynkiem. Możliwość pracy zdalnej jest również ogromną zaletą pracy jako freelancer ułatwiającą organizację czasu pracy.

  Dzięki pracy zdalnej można pracować z każdego miejsca, zazwyczaj wystarczający jest tylko komputer z dostępem do internetu, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie wolność i niezależność. Warto podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby freelancer realizował przyjęte zlecenia także stacjonarnie z siedziby firmy, z którą podjął współpracę lub hybrydowo, wszystko uzależnione jest od charakteru pracy wykonywanej przez freelancera, preferencji i potrzeb samego freelancera jak i klienta.

  Freelancer samodzielnie ustala stawki i sposób naliczania wynagrodzenia. Zgodnie z ustaleniami z klientem decydującym się na skorzystanie z usług świadczonych przez freelancera, wynagrodzenie może być naliczane za godzinę pracy lub za wykonanie danego projektu.

  Freelancer w przeciwieństwie do osób pracujących na etacie zamiast stałego wynagrodzenia może zwiększać swoje dochody przyjmując kolejne zlecenia czy w dowolnym czasie negocjując wyższe stawki. Warto cyklicznie dokonywać analizy czy aktualnie stosowane stawki są adekwatne do warunków panujących na rynku, zapotrzebowania na dane usługi i oczywiście coraz większego doświadczenia i umiejętności freelancera. Warunki i termin płatności powinny być określone jednoznacznie.

  Należy pamiętać, aby wszelkie warunki współpracy i oczekiwania klienta odnośnie danego zlecenia były każdorazowo dokładnie omawiane z klientem, a zakres prac wchodzących w skład danego projektu możliwie szczegółowo opisany w zawartej umowie. Warto określić również liczbę poprawek w ramach ustalonej stawki za wykonanie zlecenia.

  Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień z klientami, którzy przez niedopowiedzenia mogą później żądać wykonania dodatkowych czynności lub wielu poprawek. Taka sytuacja naraża freelancera na dodatkowe koszty i poświęcenie dodatkowego czasu, niezbędnego na wykonie w ramach danego zlecenia prac, których wykonania freelancer nie zakładał przy przyjmowaniu zlecenia lub niezadowolenie klienta, gdyż w jego odczuciu dostarczony projekt nie jest należycie wykonany.

  Praca jako freelancer ma wiele zalet, jednak decydując się na taki sposób zarabiania trzeba pamiętać, że nie jest również pozbawiona wad. Niezależność i elastyczność pracy freelancera, brak nadzoru przełożonych sprawia, że chcąc osiągnąć sukces zawodowy i zadowalające zarobki, potrzeba wiele samodyscypliny i dobrej organizacji pracy.

  Freelancer samodzielnie musi zadbać o zdobycie zleceń, a później ich rzetelną i terminową realizację. Zadowolenie obecnych klientów z pewnością zaprocentuje w przyszłości i pozwoli zdobyć nowe zlecenia, poszerzając z czasem grono odbiorców.

  Jeżeli nie mamy jeszcze wyrobionej sieci kontaktów zawodowych, warto rozpocząć pracę freelancera stopniowo, czyli na początku jako dodatkowe zajęcie połączone z etatem (w pełnym bądź niepełnym wymiarze w zależności od potrzeb i preferencji), a w miarę upływu czasu całkowicie zrezygnować z pracy na etacie i pracować wyłącznie jako freelancer.

  Pracując jako freelancer warto także stale doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać nowe, aby w miarę upływu czasu rozwijać się, poszerzać obszar oferowanych usług, a tym samym zwiększać zarobki.

   

  Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.