Wydatki związane z pojazdem kosztem w 50% - planowane zmiany

Wydatki związane z pojazdem, kosztem w 50% – planowane zmiany

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przemieszczania się, dlatego wielu przedsiębiorców używa samochodu w firmie. Wydatki związane z pojazdem w znaczny sposób mogą obniżyć podatek dochodowy i VAT do zapłaty. Przedsiębiorcy często niesłusznie rozliczają koszty paliwa zakupionego w celach prywatnych, a tym samym nadużywają prawa ujęcia wydatków związanych z pojazdem w kosztach podatkowych oraz odliczenia od nich VAT-u. Szukając oszczędności w budżecie, rząd postanowił ukrócić te praktyki. Pierwsza zmiana związana z pojazdami używanymi w działalności gospodarczej miała miejsce w 2014 roku w odniesieniu do podatku VAT. Aktualnie planowana jest kolejna modyfikacja przepisów, mająca na celu ograniczenie możliwości ujęcia wydatków na paliwo, naprawy i eksploatację jako koszty uzyskania przychodów.

Podatek VAT – pierwszy krok w kierunku ograniczenia możliwości rozliczenia kosztów związanych z pojazdem

1 kwietnia 2014 roku weszła w życie rewolucyjna zmiana dotycząca odliczenia VAT od paliwa i innych kosztów eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym. Od tej pory przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią odpowiednich formalności, mogą odliczyć jedynie 50% podatku VAT od wydatków poniesionych na paliwo i pozostałe koszty związane z pojazdem.

Jakie formalności należy spełnić aby móc odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z samochodem?

W celu odliczenia pełnej kwoty podatku VAT zawartej na fakturze, przedsiębiorca powinien dokonać zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 jako samochód firmowy, stworzyć regulamin użytkowania pojazdu i prowadzić szczegółową kilometrówkę dla celów VAT. Trzeba również liczyć się z tym, że zgłaszając pojazd do urzędu skarbowego jako firmowy, nie może zachodzić nawet potencjalne użycie go w celach prywatnych, w przeciwnym wypadku możliwe jest odliczenie jedynie połowy podatku VAT od paliwa i wydatków na eksploatację pojazdu.

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

  1. a) kolejny numer wpisu,
  2. b) datę i cel wyjazdu,
  3. c) opis trasy (skąd – dokąd),
  4. d) liczbę przejechanych kilometrów,
  5. e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Jak widzimy, formalności konieczne do spełnienia są czasochłonne i uciążliwe, dlatego po wprowadzeniu dodatkowych wymogów umożliwiających odliczenie pełnego VAT-u z faktur za paliwo, naprawy i koszty eksploatacji pojazdu, większość przedsiębiorców zdecydowało się  jedynie na częściowe odliczenie tego podatku.

Czy nadchodzą kolejne zmiany w zakresie rozliczenia pojazdów osobowych?

W czerwcu bieżącego roku Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach w odniesieniu do ujęcia jako koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na paliwo, części zamienne, naprawy czy inne koszty eksploatacyjne samochodu osobowego. Zgodnie z planowanymi zmianami w zakresie rozliczenia wydatków związanych z pojazdem, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów jedynie 50% zapłaconej kwoty netto. Na ten moment nie jest znany jeszcze termin wprowadzenia niekorzystnych dla przedsiębiorców modyfikacji przepisów.

Zasady zaliczenia wydatków na paliwo, naprawy i eksploatację pojazdu mają być analogiczne jak w przypadku odliczenia VAT, co oznacza że prawo do uwzględnienia w pełnej kwoty widniejącej na fakturze w kosztach firmy, dostępne będzie wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję przebiegu pojazdu. Konieczne będzie również zgłoszenie danego samochodu do urzędu skarbowego i stworzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie. Brak spełnienia powyższych wymogów oznaczać będzie brak prawa do ujęcia pełnej kwoty poniesionego wydatku w  Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. W takim przypadku przedsiębiorca używający samochodu osobowego w swojej działalności będzie mógł ująć w kosztach podatkowych jedynie połowę kwoty netto z faktury. W konsekwencji, zapowiadana zmiana przepisów skutkować będzie wyższym podatkiem dochodowym do zapłaty dla przedsiębiorców.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.