Rozliczenie międzyokresowe kosztów
360 Księgowość

RMK

RMK to rozliczenie międzyokresowe kosztów.

RMK stosujemy w przypadku, gdy na przykład mamy poczynione zakupy polisy samochodowej, czy prenumeraty. Nie możemy zaksięgować takich kosztów w jednym okresie. Należy rozliczyć takie koszty na nadchodzące miesiące, ponieważ na przykład prenumerata obejmuje 12 miesięcy, a taki zakup mógł być zrobiony w połowie roku.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów pozwalają nam automatycznie rozliczyć koszt na nadchodzące miesiące.

Rozwiązanie to jest dostępne w 360 Księgowość tylko w pełnej księgowości.

Jak to zrobić?

Rozliczenie RMK możemy przeprowadzić już na poziomie dokumentu zakupu.

Musimy mieć wybrany odpowiedni artykuł, musi on zawierać w sobie konto, które będzie związane z linią bilansu jako rozliczenia międzyokresowe. Wtedy na tym dokumencie, po wybraniu artykułu pojawia się guzik „koszty okresowe”.

Po jego kliknięciu możemy określić na jaki czas będziemy chcieli rozliczyć daną kwotę, od którego miesiąca, gdyż możemy na przykład mieć zakupioną polisę 15 czerwca, ale ubezpieczenie będzie ważne od 1 lipca, czyli zaczynamy rozliczenie takich kosztów od 1 lipca.

Możemy także określić ilość miesięcy, na które rozliczamy dany koszt. Po kliknięciu guzika „podziel na okresy” pojawia się lista i można już zapisać.

Ta operacja tworzy co miesiąc polecenie księgowania, czyli mamy to już rozliczone w przyszłych okresach, nie musimy za każdym razem cofać się do faktury, sprawdzać czy dany koszt mamy rozliczony.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.