Odroczenie terminów zmian podatkowych
Karolina Szopa- Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej.

Odroczenie terminów zmian podatkowych – nowa matryca stawek VAT i plik JPK_V7M/JPK_V7K

Ze względu na panującą w Polsce epidemię koronawirusa Ministerstwo Finansów odroczyło termin wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, a także pliku JPK_V7M i JPK-V7K. Panujący obecnie kryzys gospodarczy nie sprzyja wdrażaniu nowych rozwiązań podatkowych. Dodatkowy czas na przygotowanie się do zmian jest w obecnej sytuacji bardzo potrzebny polskim przedsiębiorcom, którzy w pierwszej kolejności powinni zająć się ratowaniem swoich biznesów.

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 kwietnia 2020 roku miała obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Z uwagi na panującą w Polsce epidemię COVID-19, termin wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT został przesunięty. Przedsiębiorcy mają obowiązek wdrożenia zmian od 1 lipca 2020 roku. W wyniku modyfikacji przepisów zmieni się klasyfikacja towarów i usług, przestanie obowiązywać PKWiU 2008. Do klasyfikacji wyrobów i usług począwszy od 1 lipca 2020 roku będziemy stosować PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (Combined Nomenclature).

Nowa matryca zgodnie z zapowiedziami ustawodawców ma na celu uproszczenie systemu stawek, a podobne do siebie produkty będą opodatkowane takimi samymi stawkami VAT. W odniesieniu do części towarów stawki zostaną obniżone, ale są też grupy produktów, w odniesieniu do których przedsiębiorcy będą zmuszeni stosować wyższe stawki VAT niż dotychczas, takie jak np. owoce morza czy drewno opałowe. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że nowa matryca stawek VAT to także konieczność dostosowania się do zmian, podatnicy muszą szczegółowo przeanalizować oferowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej towary i usługi pod kątem stosowanych stawek VAT, co oznacza dodatkowe obowiązki i wymaga czasu. Pomimo, że sytuacja gospodarcza w naszym kraju dalej jest trudna, przedsiębiorcom zostało niewiele czasu na wdrożenie zmian.

Przyporządkowanie właściwej stawki VAT na oferowane towary lub usługi należy do obowiązków samych podatników. W razie wątpliwości w kwestii zastosowania odpowiedniej stawki VAT do danych towarów bądź usług, można zwrócić się o wydanie Wiążącej Informacji Skarbowej (WIS). WIS stanowi ochronę prawną w formie decyzji administracyjnej podatnika, który zwrócił się z prośbą o jej wydanie.

Plik JPK_V7M / JPK_7K

Wprowadzenie nowych struktur JPK było zaplanowane odpowiednio na:

  • 1 kwietnia 2020 roku – dla dużych firm, czyli zatrudniających ponad 250 osób oraz o obrotach przekraczających 50 mln euro lub zatrudniających ponad 250 osób, których suma aktywów przekracza 43 mln euro;
  • 1 lipca 2020 roku – dla pozostałych firm.

W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa planowano przesunięcie obowiązku stosowania nowego pliku JPK do 1 lipca 2020 roku dla wszystkich podatników, jednak ze względu na panującą w dalszym ciągu trudną sytuację gospodarczą w naszym kraju, MF poinformowało o kolejnym odroczeniu:

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.”

Podatnicy VAT mają zatem jeszcze kilka miesięcy na wdrożenie nowej struktury JPK. Nowy termin ma obowiązywać wszystkich podatników. Nie przewidziano więcej czasu na przygotowanie się do zmian dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Ministerstwo nie planuje zatem stopniowego obejmowania nowymi rozwiązaniami w zakresie jednolitego pliku kontrolnego firm o coraz mniejszej skali działalności, co miało mieć miejsce w początkowej fazie projektu ustawy.

Plik  JPK_V7M to struktura, do sporządzania której już niedługo zostaną zobligowani podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie, natomiast plik JPK_V7K składać będą przedsiębiorcy stosujący kwartale rozliczenie VAT.  Nowe pliki JPK zastąpią dotychczasowe pliki JPK_VAT i deklaracje podatkowe. Pliki JPK_V7M / JPK_V7K będą składać się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Są to struktury mające z pozoru zmniejszyć ilość obowiązków podatkowych, jednak w istocie nowe pliki JPK_V7M / JPK_7K będą zawierać więcej informacji sprawozdawczych niż to miało miejsce do tej pory. Zapowiadane uproszczenie systemu podatkowego w Polsce jest tylko pozorne, nowe pliki to dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców i księgowych, a także konieczność dostosowania się do zmian. Organy podatkowe zyskają natomiast dodatkowe informacje, co ułatwi im kontrolowanie przedsiębiorców.

 

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.