Nowy partner 360 Księgowość już dostępny– System Eanaliza
360 Księgowość

Nowy partner 360 Księgowość – System Eanaliza

System eanaliza.pl powstał w celu ułatwienia wykonania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jej systematycznego monitorowania oraz wczesnego wykrywania ewentualnych zagrożeń dla prowadzonej działalności.

Jaka funkcjonalność wchodzi w skład systemu?

System umożliwia wykonanie analiz finansowych, w skład których wchodzi:

 • analiza rachunku zysków i strat wraz z analizą struktury procentowej oraz dynamiki,
 • analiza bilansu (aktywów oraz pasywów) wraz z analizą struktury procentowej oraz dynamiki,
 • standing finansowy w postaci grupy podstawowych wskaźników finansowych z możliwością szybkiej oceny kondycji przedsiębiorstwa poprzez porównanie do wartości branżowych oraz poprzez punktację poszczególnych wskaźników,
 • pogłębiona analiza finansowa dla następujących grup wskaźników:

− płynność finansowa,

− zadłużenie i obsługa długu,

− sprawność działania (efektywność zarządzania majątkiem),

− rentowność (sprzedaży, majątku, kapitału własnego),

− ogólna sytuacja majątkowo-kapitałowa.

System umożliwia porównanie osiąganych przez przedsiębiorstwo wartości wskaźników do branży, w której prowadzi działalność gospodarczą (wskaźniki branżowe obliczane na bazie danych GUS), bieżącego monitoringu finansów.

 

System umożliwia rozbudowę analiz o kolejne okresy, tym samym, oprócz analizy pionowej możliwe jest również przeprowadzenie gruntownej analizy poziomej. Narzędzia służące do szybkiej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub jego kontrahentów to:

 • standing finansowy – umożliwiający porównanie podstawowych wskaźników do branży oraz wykonanie oceny punktowej,
 • monitorowane wskaźniki – zestawienie tabelaryczne oraz graficzne, którego zakres definiuje użytkownik, zgodnie z indywidualnymi potrzebami analitycznymi. Wskaźniki w tym zestawieniu można odnieść również do wskaźników branżowych.

W przypadku konieczności przeprowadzenia analizy pogłębionej, użytkownik dysponuje pełnym zakresem analizy finansowej wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

W ramach systemu przygotowano następujące narzędzia:

 • modele predykcji bankructwa (analiza dyskryminacyjna), w skład których wchodzi:

− model A. Hołdy (2001),

− model poznański (2004),

− model E. Mączyńskiej,

− model B. Prusaka,

− model D. Hadasik (1998),

 • wskaźnik Wilcoxa (wartość likwidacyjna netto) – wykorzystywany w analityce finansowej jako prosty model predykcji upadłości przedsiębiorstwa oraz metoda określenia zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych lub nowych zobowiązań w tym kredytowych),
 • model Beneisha (M-score) 1999 – jako metoda detekcji manipulacji księgowych.

Dla kogo eanaliza?

System przeznaczony jest dla:

 • przedsiębiorców – w celu oceny własnej kondycji finansowej oraz sporządzenia sprawozdań/raportów dla udziałowców, rady nadzorczej, partnerów, kontrahentów, banków,
 • biur rachunkowych – umożliwia rozszerzenie zakresu świadczonych usług, poprzez przekazanie swoim klientom informacji na temat bieżącej kondycji finansowej,
 • doradców finansowych – pozwala na wdrożenie nowoczesnej obsługi klientów oraz udostępnienie online wyników pracy,
 • analityków – system pozwala na bieżący monitoring oraz ocenę kondycji finansowej posiadanych i nowych kontrahentów, jak również wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń,

Jakie są zalety sytemu?

Podstawowe zalety systemu:

 • wykonany w architekturze webowej, umożliwia dostęp do analiz z dowolnego urządzenia w dowolnej lokalizacji,
 • umożliwia import plików (w formacie *.pdf oraz *.xls) w postaci rachunku zysków i strat oraz bilansu wygenerowanych z systemu księgowego 360 Księgowość oraz sprawozdań pobranych z portalu eKRS,
 • pozwala porównać osiągane wartości wskaźników finansowych do wartości, jakie osiąga branża, w której działa przedsiębiorstwo (wskaźniki branżowe obliczane na bazie danych GUS),
 • pozwala porównać osiągane wartości wskaźników finansowych do wartości, jakie osiąga konkurencja, na podstawie analiz przeprowadzonych dla przedsiębiorstw oznaczonych w systemie jako uwzględniani w analizie konkurencji,
 • prosta prezentacja danych w formie tabelarycznej oraz graficznej z możliwością szerokiego dostosowania do własnych potrzeb analitycznych,
 • szeroka informacja uwzględniona w systemie, dotycząca przede wszystkim zagadnień merytorycznych (opis wskaźników, prezentacja wzorów oraz interpretacja wyników), jak również funkcjonalnych systemu,
 • szeroki zakres funkcjonalny systemu, z możliwością dostosowania do własnych potrzeb analitycznych, wpisujący się w pełni w Dyrektywę Unijną 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w zakresie wsparcia w przeprowadzaniu oceny sytuacji ekonomicznej oraz dostępności narzędzi wczesnego ostrzegania.

Udostępniamy również do bezpłatnego użytku następujące narzędzia:

 • weryfikator RZiS i bilansu,
 • kalkulator kredytowy z szerokim zakresem danych,
 • wskaźniki branżowe

Jak połączyć 360 Księgowość i eanalizę?

 

Aby korzystać z nowego narzędzia naszego partnera należy zacząć od założenia konta na stronie www.eanaliza.pl

 

Następnie możemy przejść do naszego konta:

 

Należy teraz za pomocą API dokonać połączenia. W programie 360 Księgowość przechodzimy do Ustawień, wybieramy Ustawienia API, a następnie klikamy ikonkę „Generuj”

 

Przechodzimy na nasze konto Eanaliza, wybieramy w panelu bocznym „Klienci”, a następnie klikamy w ikonkę „Edycja”.

 

Otworzy się panel, w którym wpisujemy skopiowany klucz API z programu 360 Księgowość i klikamy zapisz.

 

Po zapisaniu możemy wybrać z panelu 360 Księgowość

 

I zacząć korzystać z Eanalizy:

 

Cennik systemu znajduje się pod linkiem: https://eanaliza.pl/cennik

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi naszymi partnerami, listę znajdziecie tutaj.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z:

Tomasz Jastrząb, tel. 662 802 188, e-mail: tomasz.jastrzab@technicenter.pl lub biuro@eanaliza.pl

 

Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia!

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.