Newsletter KRS od dnia 21.06.2022 roku - nowość
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Newsletter KRS od dnia 21.06.2022 roku

Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało wprowadzenie nowego narzędzia do monitorowania firm zarejestrowanych w rejestrze KRS.

Narzędzie zostało uruchomione w dniu 21.06.2022 roku.

Narzędzie to ma przyczynić się do przeciwdziałania kradzieżom spółek. Na czym dokładnie polega jego funkcjonowanie? Jak z niego skorzystać?

Newsletter KRS w polskim porządku prawnym

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2022 poz. 984) wprowadzono nowe narzędzie, które może okazać się pomocne dla firm.

Ustawa ta wprowadza kwestię przekazywania informacji firmie o:

 • zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo
 • dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu

– dotyczącej podmiotu wpisanego do KRS w sposób automatyczny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W jaki sposób funkcjonuje Newsletter KRS

Każda firma, która za pomocą systemu KRS (Newsletteru KRS) wskaże numer w Rejestrze podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć będzie otrzymywała automatyczne informacje na temat wybranego podmiotu.

Informacje te będą dotyczyć każdego wpisu dokonanego przez monitorowaną firmę w rejestrze KRS.

Jednakże usługa Newsletter KRS jest dostępne tylko po dokonaniu rejestracji (informacja oraz link w dalszej części publikacji).

Wybranie określonego podmiotu z KRS do monitorowania spowoduje przesyłanie z Newsletteru KRS danych o zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu.

Informacje o wybranej do monitorowania firmie, są przesyłane przez wskazany okres, nie dłużej jednak niż przez 1 rok.

Wybór podmiotu do monitorowania odbywa się poprzez wpisanie numeru KRS.

Oczywiście subskrybent Newsletteru KRS może przed upłynięciem tego okresu czasu może zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

Jeżeli jednak subskrybent chce przedłużyć okres monitorowania firm w KRS o może tego dokonać, na czas nie dłuższy niż rok. Przed upłynięciem kolejnego roku może ponownie przedłużyć otrzymywanie danych z Newsletteru KRS na kolejny rok.

Każdy korzystający z Newsletteru KRS może otrzymywać informacje na temat maksymalnie wybranych 50 firm widniejących w KRS.

Najpierw rejestracja

Aby skorzystać z możliwości jakie oferuje Newsletter KRS korzystający musi najpierw dokonać rejestracji pod poniższym linkiem.

LINK DO REJESTRACJI LUB ZALOGOWANIA DO KRS

Następnie na poniższej stronie należy użyć funkcji à dodaj podmiot do monitorowania

https://prs.ms.gov.pl/krs

Rodzaj treści jaką subskrybent Newsletteru KRS otrzyma zaprezentowano w poniższej tabeli.

Rodzaj treści jaką subskrybent otrzyma Newsletteru KRS
Działanie monitorowanej firmy Otrzymana treść przez subskrybenta
Dokonanie rejestracji w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej monitorowanej firmy Otrzymanie automatycznej informacji zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej firmy którego numer w Rejestrze KRS wskazano
Dokonanie wpisu w pozycji KRS przez monitorowaną firmę Otrzymanie automatycznej informacji zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej firmy którego numer w Rejestrze KRS wskazano

 

Informacja z Newsletteru KRS którą automatycznie otrzyma subskrybent dotyczy poniższych zdarzeń:

 • rejestracji sprawy na wniosek – informacja wskazuje nr KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy,
 • rejestracji sprawy z urzędu – informacja wskazuje nr KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy,
 • zmianie danych w rejestrze – informacja wskazuje numer KRS, sygnaturę sprawy, datę i numer wpisu.

Żadna z wyżej wymienionej informacji nie wskazuje opisu rodzaju sprawy.

 

Najważniejsze cechy Newsletteru KRS

 

Newsletter KRS ma za zadanie automatycznie informować o ruchach wybranej przez podatnika firmy w obrębie rejestru KRS ale także spełniać poniższe funkcje:

 • informować o każdym wpisie do KRS dokonanym przez monitorowaną firmę,
 • przekazywać dane dotyczących wniosków nierozpatrzonych przez Sąd KRS,
 • koncentrować wszystkie kwestie dotyczące informacji o monitorowanej firmy w jednym miejscu,
 • usługa jest nieodpłatna,
 • Newsletter KRS ma przyczynić się do udaremnienia niektórych nielegalnych przedsięwzięć lub dokonywania nieuprawnionych ruchów monitorowanych podmiotów.

Problemy do rozwiązania których przyczyni się Newsletter KRS

Newsletter KRS przesyłany automatycznie do subskrybentów będzie pomagał w przeciwdziałaniu kradzieży spółek bowiem przekaże od razu informacje w przedmiocie wszelkich zmian wpisowych do KRS.

Subskrybent Newsletteru KRS przekaże informacje o zarejestrowaniu sprawy w KRS w czasie rzeczywistym a więc od razu po dokonaniu wpisu. Po otrzymaniu owych informacji ma możliwość przejrzeć szczegóły sprawy w aktach rejestrowych monitorowanej firmy.

W przypadku prób kradzieży spółki subskrybent KRS będzie miał możliwość szybkiej reakcji i udaremnienia zaistniałego przestępstwa.

Warto podkreślić, iż proceder kradzieży spółek polega najczęściej na tym, iż przestępcy składają wniosek o zmianę danych w KRS. W ramach tych zmian podają m.in.:

 • nieprawdziwe dane na temat nowych osób wchodzących w skład zarządu (wspólników),
 • nieprawdzie informacje związane ze zmianą sposobu reprezentacji firmy,
 • fałszywe dane o strukturze własnościowej udziałów w firmie,
 • wiele innych.

Warto więc skorzystać z nowego narzędzia jakim jest Newsletter KRS.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.