Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać NIP europejski?

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać NIP europejski?

NIP UE nazywamy również NIP-em europejskim, a do jego posiadania zobowiązani są przedsiębiorcy wykonujący określone rodzaje transakcji na terenie Unii Europejskiej.

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek zarejestrować się jako podatnicy VAT-UE w przypadku dokonania co najmniej jednej z następujących czynności:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), czyli zakupu towarów od kontrahentów posiadających siedzibę na terenie Unii Europejskiej;
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – sprzedaży towarów do innych krajów Unii Europejskiej;
  • sprzedaży usług dla kontrahentów z UE, w odniesieniu do których miejscem świadczenia usług jest kraj prowadzenia działalności lub zamieszkania nabywcy;
  • zakupu usług od firm posiadających siedzibę poza Polską, w odniesieniu do których obowiązek rozliczenia podatku VAT w Polsce ciąży na nabywcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i planujące zawarcie przynajmniej jednej z transakcji z powyższej listy, powinny zarejestrować się na potrzeby VAT UE przed dokonaniem pierwszej takiej czynności.

W jaki sposób zarejestrować się jako podatnik VAT UE i uzyskać NIP europejski?

Czynni podatnicy VAT w celu zarejestrowania się do VAT UE dokonują aktualizacji VAT-R, zaznaczając na formularzu pole 59 znajdujące się w części C.3. Informacje dotyczące dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jako podatnik VAT UE można zarejestrować się również przy rejestracji jako czynny podatnik VAT, czyli na formularzu zgłoszeniowym VAT-R.

Przedsiębiorcy zarejestrowani na potrzeby transakcji unijnych przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć/dostaw, mają obowiązek posługiwać się numerem NIP poprzedzonym przedrostkiem „PL”.

Kiedy należy złożyć informację podsumowującą VAT-UE?

VAT-UE to informacja podsumowująca, do jej złożenia zobowiązani są czynni podatnicy VAT, którzy dokonali w danym okresie rozliczeniowym przynajmniej jednej z następujących czynności:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – zakupu towarów z UE;
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – sprzedaży towarów do UE;
  • sprzedaży usług do krajów unijnych, dla których podatnikiem jest ich nabywca.

Jak widzimy zakup usług od firm posiadających siedzibę poza Polską, w odniesieniu do których nabywca ma obowiązek rozliczenia podatku VAT w Polsce oznacza obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE, ale nie wymaga składania informacji podsumowujących VAT UE.

Deklaracje VAT UE powinny być składane co miesiąc, niezależnie od tego czy osoba prowadząca działalność zadeklarowała miesięczne czy kwartalne rozliczenie z VAT. Termin dostarczenia informacji podsumowującej VAT-UE to 25-ty dzień miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.