Jednolity Plik Kontrolny - Wszystko, co musisz wiedzieć o JPK VAT!

Jednolity Plik Kontrolny – Wszystko, co musisz wiedzieć o JPK VAT!

Nowe obowiązki firm w związku z wprowadzeniem jednolitego pliku kontrolnego

Począwszy od 1 lipca 2016r. weszły w życie przepisy obligujące firmy do przekazywania jednolitego pliku kontrolnego (JPK) do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. Pierwsze miesiące skutkowały powstaniem wielu pytań i problemów. Warto rozpocząć od początku i przyjrzeć się podstawowym zasadom związanym z wystąpieniem tej nowości.

Jednolity plik kontrolny

Urzędy skarbowe realizując liczne zadania wytyczone przez Skarb Państwa, polegające na obsłudze dużej ilości obowiązków formalnych w tym obowiązków kontrolnych zostały przytłoczone dużą ilością czynności do wykonania w krótkim okresie czasu. Dotychczasowe kontrole niejednokrotnie polegały na przesyłaniu różnego rodzaju rejestrów w formie np. PDF a potem dostarczeniu ich w formie papierowej. W wielu przypadkach łączny wymagany czas procesu kontroli czy nawet czynności sprawdzających trwał stosunkowo długo stąd rozwiązanie w postaci jednolitego pliku kontrolnego zwanego dalej JPK.em, który generowany jest przez program komputerowy (nie tylko program księgowy ale również programy do fakturowania czy programy biurowe typu office) oddzielnie dla poniższych, następujących zakresów informacji badanego podmiotu:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencje przychodów (ryczałt) – JPK_EWP,
 • ewidencja VAT zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży – JPK_VAT
 • faktura VAT – JPK_FA,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG.

W kolejnych miesiącach Ministerstwo Finansów będzie sukcesywnie wprowadzało pliki JPK o standardzie informacji pobierających z programów komputerowych firm, kolejne sekcje informacji potrzebne do realizacji usprawnienia procesów kontroli podatkowych.

Obowiązki przedsiębiorców

Podatnicy, płatnicy i inkasenci prowadzący księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz inne ewidencje przy pomocy programów komputerowych są zobowiązani przekazywać elektronicznie w formie pliku JPK informacje. Natomiast podmioty, które prowadzą ww. ewidencje bez użycia programów komputerowych nie są zobligowane do przesyłania JPK.

Obligatoryjność elektronicznego przekazywania JPK przez pierwszą grupę podmiotów dotyczy:

 • przypadku, w którym organ skarbowy żąda od podatnika jego przesłania (w wymaganym zakresie danych),
 • każdego miesiąca w przypadku JPK zawierającego ewidencje VAT zwanego JPK VAT.
Obligatoryjność elektronicznego przekazywania JPK na żądanie organu skarbowego
Zakres Termin od: Podmioty zobowiązane

Dotyczy następujących typów JPK:

księgi rachunkowe – JPK_KR

księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

ewidencje przychodów (ryczałt) – JPK_EWP,

faktura VAT – JPK_FA,

wyciąg bankowy – JPK_WB,

magazyn – JPK_MAG.

1 lipca 2018 Mikroprzedsiębiorcy
Mali przedsiębiorcy
Średni przedsiębiorcy
1 lipca 2016 Duzi przedsiębiorcy

 

Obligatoryjność miesięcznego elektronicznego przekazywania JPK_VAT
Termin od: Podmioty zobowiązane
1 lipca 2016 Duzi przedsiębiorcy przesyłają plik JPK_VAT
1 stycznia 2017 Mail i Średni przedsiębiorcy przesyłają plik JPK_VAT
1 stycznia 2018 Mikroprzedsiębiorcy przesyłają JPK_VAT

Nie tylko przedsiębiorcy

Należy podkreślić, iż nie tylko powyżsi przedsiębiorcy będą mieli obowiązek w wymienionych terminach przesyłać elektronicznie JPK. Ten obowiązek w zakresie JPK_VAT będą miały również niektóre z poniżej wymienionych podmiotów.

Obligatoryjność miesięcznego elektronicznego przekazywania JPK_VAT
Termin od: Pozostałe podmioty
1 lipca 2016 Pozostałe podmioty, które dobrowolnie mogą podlegać comiesięcznemu obowiązkowi przesyłania JPK_VAT(2) to:
 • przedsiębiorcy zwolnieni z VAT ze względu na sprzedaż opodatkowaną do 150.000 zł,
 • Przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione
  z VAT usługi ubezpieczeniowe, medyczne
 • Rolnicy ryczałtowi,

Polscy podatnicy wykonujący wyłącznie czynności, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju

1 stycznia 2017
1 stycznia 2018

Ponadto występują również inne grupy podatników, którzy podlegają takim samym warunkom co przedsiębiorcy i w zależności czy spełnią je czy nie będą podlegać comiesięcznemu obowiązkowi przesyłania JPK_VAT(2).

Obligatoryjność miesięcznego elektronicznego przekazywania JPK_VAT
Termin od: Pozostałe podmioty
1 lipca 2016 Pozostałe podmioty, które mogą podlegać comiesięcznemu obowiązkowi przesyłania JPK_VAT(2) w zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu to:
 • rolnik będący podatnikiem VAT (podmiot, który zrezygnował ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy),
 • jednostki budżetowe – podatnik VAT

Pozostałe podmioty, które mogą podlegać comiesięcznemu obowiązkowi przesyłania JPK_VAT(2) w zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu lub w zależności od tego, czy wartość sprzedaży jest niższa niż 150.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT to:

 • twórca, artysta,
 • polski podatnik wykonujący wyłącznie WDT, eksport (0% VAT).

Ponadto Podmiot nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju, zarejestrowany dla celów VAT w Polsce może także podlegać comiesięcznemu obowiązkowi przesyłania JPK_VAT(2) także W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu lub w zależności od tego, czy na terytorium Polski wartość sprzedaży jest niższa niż 150.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT

1 stycznia 2017
1 stycznia 2018

Sposób przesyłki JPK

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż dane w postaci plików JPK mogą być:

 • przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie pod poniższym linkiem:

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

i są one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 • mogą być nagrane na informatycznych nośnikach danych (płyty DVD, CD, inne) ale ponadto:
  • są oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika,
  • zostały przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi,
  • można je przechowywać w temperaturze 18-22°C przy wilgotności względnej 40-50%,
  • zapewniają możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Oczywiście firmy, które w swoim oprogramowaniu księgowym posiadają funkcje eksportu JPK_VAT z możliwością podpisu elektronicznego, będą miały możliwość przekazywania zbioru bezpośrednio z programu księgowego.

W razie nie wysłania JPK

Podmioty, które jeszcze są przed koniecznością wdrożenia zmian w posiadanych systemach księgowych w związku z JPK i obawiają się, że nie zdążą z przygotowaniem do przekazywania comiesięcznego JPK_VAT mają prawo złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego o możliwość odroczenia terminu do przekazywania tych informacji.

***
Deklaracja VAT i Plik JPK VAT w 360 Księgowość

Dowiedz się, jak utworzyć deklarację VAT oraz poprawnie wygenerować Jednolity Plik Kontrolny VAT.

Wyślij JPK VAT z 360 Księgowość do Ministerstw Finansów zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku!

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.