Dla kogo będzie obowiązkowy split payment od listopada 2019 roku?

Dla kogo będzie obowiązkowy split payment od listopada 2019 roku?

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony w 2018 roku w formie dobrowolnej, co oznacza że przedsiębiorcy mają prawo decydować o tym w jaki sposób dokonają płatności za faktury kosztowe. Już niedługo dobrowolny charakter split payment zostanie wycofany w odniesieniu do sprzedaży niektórych towarów i usług. Sprawdź kogo dotyczą zmiany!

Na czym polega Split payment?

Split payment to inaczej podzielona płatność, co w praktyce oznacza rozbicie kwoty netto i kwoty podatku VAT przy zapłacie za dane zobowiązanie wobec dostawcy. Kwota netto trafia wówczas na rachunek bankowy naszego kontrahenta, a kwota VAT zamrażana jest na subkoncie VAT.

Co zmieni się od listopada 2019 roku?

Ustawa z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza od 1 listopada 2019 roku obowiązkowy split payment dla niektóych przedsiębiorców. Do stosowania mechanizmu podzielonej płatności już niedługo zobligowani będą podatnicy stosujący dotychczas odwrotne obciążenie, a zatem sprzedający towary i usługi  wyszczególnione w załącznikach nr 11 i nr 14 do ustawy o VAT. Nowe regulacje jednocześnie likwidują mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz konieczność składnia deklaracji VAT-27 w odniesieniu do tych transakcji.

Przypomnijmy, że odwrotne obciążenie to szczególny sposób rozliczenia podatku od towarów i usług, gdzie za odprowadzenie tego podatku odpowiada nabywca danego towaru bądź usługi.

Obowiązek stosowania podzielonej płatności zastąpi zatem wszelkie formalności związane z odwrotnym obciążeniem stosowanym w obrocie krajowym, jednak ma odnosić się wyłącznie do transakcji, dla których jednorazowa wartość przekraczać będzie 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, niezależnie od liczby płatności wynikających z danej transakcji. W razie, gdy wartość transakcji będzie niższa bądź równa 15 000 zł lub równowartości tej kwoty, przedsiębiorca tak jak dotychczas będzie mógł samodzielnie zdecydować o ewentualnym zastosowaniu split payment.

Nowe przepisy wprowadzają załącznik nr 15 do ustawy o VAT, w którym wymieniono towary i usługi, w odniesieniu do których od listopada 2019 roku należy stosować mechanizm podzielonej płatności. Sprzedaż większości z nich przedsiębiorcy dotychczas rozliczali na zasadzie odwrotnego obciążenia, jednak ustawodawcy dodali kilka nowych produktów. Dodatkowo obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma odnosić się także do sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, węgla, produktów węglowych, maszyn i urządzeń elektrycznych, ich części i akcesoriów.

Sankcja za brak płatności w postaci split payment, jaka ma być stosowana to 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Co jeszcze zmieni się od listopada 2019 roku?

Poza wycofaniem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz obowiązkiem stosowania split payment przez podatników wystawiających dotychczas faktury ze stawką o.o., od listopada 2019 planowane jest wprowadzenie następujących zmian:

  1. Udogodnienia dla wszystkich przedsiębiorców stosujących split payment (obowiązkowo i dobrowolnie) takie jak:- możliwość opłacania z rachunku VAT (poza podatkiem VAT do zapłaty do US i podatkiem VAT z faktur kosztowych) również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu i składek ZUS,
    – stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przy zaliczkach opłacanych przed wystawieniem faktury,
    – możliwość zbiorczej zapłaty za faktury kosztowe.
  2. Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy, przy jednoczesnym wykreśleniu z ustawy o podatku od towarów i usług załącznika nr 13;

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.